لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۹ متخصص آنلاین

بی اطلاع توسط پدرم استفاده شده و برگشت خورده چکار کنم؟

پرسیده شده

پدرم بعد خدمت سربازی منو با خودش به بانک برد و برام دسته چک گرفت و بعد خودش اقدام بە صدور چک کرد و امضای تمام برگه ها رو بعد گرفتن دسته چک از من گرفت و الان تعدادی از چکها برگشت خورده و یکی از حساب های بانکیم مسدود شده و تعدای هم از چکها بی اثر و پس گرفته آیا جرمی متوجه من میشه و جرم پدرم چیه ؟

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

شما به عنوان صاحب حساب مسول هستید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه
مژگان صالح ابادی
مژگان صالح ابادی ۱.۱ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۱۵۰) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه

باسلام
اگر امضای شمارا جعل کرده اند جعل و استفاده از سند مجعول محسوب می شود .

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود چک سند تجاریست و شما در مقابل دارنده چک مسئول میباشید زیرا چک قانونا از طرف شما صحیحا صادر گردیده است و شما متاسفانه علیه خود اقدام کرده اید و خود کرده را تدبیر نیست. هر دو (پدر و پسر) میبایست مبالغ چک را تامین کرده تا چکها پاس گردد.

با سلام, شما به عنوان صاحب حساب مسئول هستید

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید مسوئولیت دارید چون صاحب حساب شما می باشید .

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما مسئول می باشید زیرا نباید دسته چک خود را در اختیار پدرتان قرار می دادید

با سلام‌
شما مسئول هستید چون صاحب حساب هستید

مسئولیت متوجه شماست بعنوان صاحب حساب.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به عنوان صادرکننده و امضا کننده مسئولیت دارید.

با سلام
شما به عنوان صادر کننده چک مسئول هستید و اگر کسی بابت چکها شکایت کند شما باید مبلغ آن را واریز کنید و امکان توقیف اموال جلب شما نیز وجود دارد

درود
به عنوان صاحب حساب مسول هستید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
در هر حال حساب به نام شما افتتاح شده و امضا هم کرده اید پس مسولیت شما باقیست.

صاحب حساب که شمایید مسئول هستید

باسلام

به عنوان صاحب حساب باید جوابگو باشید.

با سلام
باتوجه به اینکه حساب فقط بنام شما هست، وامضا هم امضای شماست، بصورت صد در صد فقظ شما مسئولید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
شما به عنوان صاحب حساب مسئول میباشید .

با احترام شما به عنوان صاحب حساب مسئول هستید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مسئولیت چک با صاحب حساب و صادر کننده است . امضا شما مورد تایید خودتان است و ملزم به پرداخت وجوه هستید .

بلی صاحب چک شما هستید و باید پاسخگو باشید

درود
شما در مقابل دارنده ی چکها مسئول پرداخت هستید ‌ .

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما مسول می باشید و مبلغ چک ها باید پرداخت گردد

سلام
در صورت صدور گواهی عدم پرداخت به علت هر یک از عناوین مذکور در قانون صدور چک، حسب مورد صاحب حساب و صادر کننده چک منفردا یا متضامنا مسئولیت حقوقی یا کیفری دارند.

به دلیل اینکه دارنده حساب و صادرکننده چکها شما هستید، مسئولیت عواقب چکها به عهده شماست ولیکن می توانید پدر خود را به عنوان جلب ثالث به جلسه رسیدگی درخواست کنید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مسئول می باشید زیرا نباید دسته چک خود را در اختیار پدر قرار می دادید

با سلام حساب به نام شماست و چکها هم به امضای شما و قاعدتا صدور چک توسط پدرتان با رضایت شما بوده پس مسئولیت کاملا از نظر قانونی متوجه شماست.

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

قانونی

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام مسوولیت بر عهده امضا کننده چک خواهد بود وملزم به پرداخت وجه چک ها خواهید شد.

درود.شما صاحب حساب بانکی هستین و چکها را امضا فرمودین ومسولیت با شما هست .حتما پیگیر مابقی چکها باشید

بااحترام
جرم چک بلامحل مرتکب شدید

پیش از همه شما مسئول چک ها و حساب بانکی خود هستید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
صاحب حساب و امضا کننده چک مسئول پرداخت می باشد .

با سلام
شما ضامن مسؤلیت می باشید.

چکها با امضای شما صادر شده و ملزم به پرداخت وجه چک ها هستید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.شما به عنوان صاحب حساب باید این چکها را کارسازی کنید ودارای مسئولیت می باشید.

باسلام
بله مسئولیت متوجه شماست ولی شما میتوانید به استنا د جعل امضائ از خوددفاع نمایید

بادرودوسلام شما بعنوان صاحب حساب پاسخگو هستید.

سلام شما مسئول خواهید بوود

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود . خودتان به عنوان صاحب حساب مسول میباشید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.