لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
چیا کهزاد سعیده کریم فر نیلوفر سامان پور علیرضا شوری
۲۷۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۸۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
چیا کهزاد سعیده کریم فر نیلوفر سامان پور علیرضا شوری
۲۷۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۸۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پرداخت نفقه امری کلی بوده و روز معینی برای آن در نظر گرفته نمی شود . مهم نحوه پرداخت است به صورتی که موجبات عسر و حرج زوجه فراهم نشود .

نفقه روز بایستی هر روز پرداخت شود .

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
چیا کهزاد سعیده کریم فر نیلوفر سامان پور علیرضا شوری
۲۷۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۸۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام طبق قانون زمان مشخصی برای پرداخت نفقه وجود ندارد و در هر یک از روزهای ماه پرداخت شود پذیرفته است

زمان مشخصی ندارد. مهم این است که مایحتاج روزانه و نفقه پرداخت شود و موجب عسرو حرج نشود و میتواند روزانه، هفتگی و یا ماهیانه باشد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.