لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۹ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام واحترام
بله مهریه در هر صورت پرداخت خواهد شد جواز کسب هم اگر صلاحیت داشته باشد بلامانع میباشد

گفتگو با متخصصین آنلاین
فهیمه صیاد
فهیمه صیاد ۱.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۷ / ۵ (۶۲) دیدگاه
محمدحسن کاظمی پرکوهی
محمدحسن کاظمی پرکوهی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۵ / ۵ (۵) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۲.۴ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۲۴۱) دیدگاه

بله مهریه درهرحالت تعلق میگیرد و جواز کسب نیز اهمیتی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام مهریه حق زن است و به عنوان دین برگردن مرد است و ربطی به داشتن مجوز یا حتی مایملک داشتن و وضع مالی زن ندارد

درود
جوار کسب به مهریه ارتباطی پیدا نمی کند.

با درود
زن می‌تواند جواز کسب داشته باشد و حتی مبالغ زیادی دارایی.
اما مهریه ایشان طلب است بر دوش زوج که باید ادا گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، مهریه هیچ ارتباطی به داشتن جواز کسب نداشته و قابل وصول است، چرا که ارتباطی وضع درآمدی و سطح زندگی زوجه ندارد.

درود
زمان جاری شدن صیغه نکاح زوجه مالک مهریه میشود و جواز کسب مانع آن نیست.

شغل و جواز و دارایی زن باعث اسقاط مهریه ی متعلق به او نخواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه در هر حالتی به زوجه تعلق خواهد گرفت و جواز کسب نیز در صورت داشتن صلاحیت به ایشان اعطا خواهد شد و ارتباطی به تعلق گرفتن یا نگرفتن مهریه به زوجه ندارد

مهریه در هر حالتی به زوجه تعلق خواهد گرفت

باسلام منع قانونی نخواهد داشت و وضعیت اقتصادی زوجه تاثیری در دریافت مهریه نخواهد داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

داشتن شغل ، اموال ( به هر مقدار ) و پروانه کسب ارتباطی به تعلق مهریه ندارد ، ضمن اینکه در هر شغلی میتواند پروانه کسب بگیرد ، اگر متقاضی پروانه کسب فاقد مدرک فنی و تخصصی باشد و از طرفی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد با معرفی و ارائه مدرک تخصصی یک نفر شاغل در واحد صنفی، پروانه کسب مشروط صادر میگردد.

بله هر جواز کسبی می تواند بگیرد اما چه ربطی به مهریه دارد

با سلام
مهریه به زوجه تعلق میگیرد لیکن اگر جواز کسب با مصالح خانوادگی منافات داشته باشد زوجه مستحق اخذ جواز نیست

با سلام
شغل و جواز کسب زوجه باعث اسقاط دین زوج از بابت مهریه به ایشان نمی گردد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مهریه دینی است که بر عهده مرد است و ارتباطی با موارد مطروحه ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود

با سلام..
در خصوص موضوع مطروحه.. مهـریه اصـولا در هر حالت به زوحه و در صورت فوت به وراث قانونی وی، تعلق می گیرد و داشتن و یا نداشتن جواز کسب نیز هیچ اهمیتی ندارد..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، اموال زن اعم از منقول غیر منقول، وجه نقد و یا انواع جواز و پروانه کسب مانع از دریافت مهریه نمی‌گردد

درود ، مهریه هیچ ارتباطی به داشتن جواز کسب و دارایی های زوجه نداشته و قابل وصول است،و زوج باید پرداخت کند حتی اگر وضع مالی و سطح زندگی زوجه بالا باشد.

سلام و درود، شما می توانید جهت مجوز هر گونه کسب در صورت صلاحیت اقدام نمایید و ارتباطی با مهریه نخواهد داشت؛ موفق باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله مهریه دینی برذمه زوج است ودارایی زوجه ربطی به این دین ندارد

زوجه در هرحال مستحق دریافت مهریه هست و هیچ ارتباطی با جواز کسب و .....ندارد. با داشتن شرایط کسب جواز بله هیچ منعی برای آن نیست

مهریه در هر صورتی ب زن تعلق میگیرد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اخذ جواز کسب ربطی به جنسیت و مهریه ندارد ، مهریه در هرحال به خانم تعلق میگیرد

سلام بله منعی نیست ولی مرد می تواندبراساس قانون زن را از مشاعلی که موجب تحت الشعاع قراردادن خانواده شوداز طریق دادگاه منع اشتغال زوجه رو درخواست کند ضمنا در بحث مهریه هیچ چیز مانع استحقاق زن نیست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
امیر ضیغمی محمدرضا عطاری شادکهن مهران صادقی سها آگهی
۴۵۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۸۸۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه ارتباطی به اخذ جواز کسب از سوی زن ندارد و مهریه حق زن است می تواند مطالبه نماید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.