لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

افت قیمت ماشین به ماشین مدل ۸۹ تعلق میگیرد یا خیر؟

پرسیده شده

سلام
سگ نما یک ساختمان روی کاپوت و گلگیر ماشینم سقوط کرده به طوری که کاپوت سوراخ شده!
مالک ساختمان میگه من پول نمیدم باید بری از بیمه بگیری در صورتی که من بیمه بدنه ندارم.
کجا باید شکایت کنم؟

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

موضوع ارتباطی با بیمه بدنه ندارد، میتوانید علیه وی دادخواست تقدیم دادگاه کنید‌.

گفتگو با متخصصین آنلاین
علی محبی
علی محبی ۶.۶ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۴۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۹) دیدگاه
هشام بهبهانی نژاد
هشام بهبهانی نژاد ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۲) دیدگاه

باسلام
میتوانید خسارت را ازطریق کارشناسی تامین دلیل نموده با تقدیم دادخواست مطالبه نمایید مالک ساختمانی که نماش آسیب رسانده مسبب حادثه می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام دادخواست مطالبه خسارت وافت خودروتنظیم وبه دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید بهتراست ازقبل تامین دلیل نمایید.

دادخواست مطالبه خسارات و افت قیمت با جلب نظر کارشناسی علیه مالک تقدیم کنید.

قطعا امکان وصول خسارت وجود دارد . دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس بدهید و با تعیین میزان خسارت دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک ساختمان مطرح کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
دادخواست مطالبه خسارات و افت قیمت را تقدیم کنید

با احترام ابتدا دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس دهید سپس دادخواست به طرفیت مالک ساختمان مطرح کنید

سلام با تامین دلیل و دادخواست مطالبه خسارات وارده اقدام و ربطی با بیمه با توجه به سوال شما ندارد موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دادگاه حقوقی . برای کاپوت ماشین ۸۹ افت تعلق نمیگیرد

سلام دادخواست مطالبه خسارات افت قیمت با جلب نظر کارشناسی علیه مالک تقدیم کنید.

ابتدا تامین دلیل را پیگیری نماید سپس از حیث افت قیمت وخسارت دادخواست مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. ازبابت قاعده تسبیب و لاضرر میتوانید دادخواست مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس تقدیم کنید.

دادخواست بدید تا رسیدگی بشه

درود
خسارت قابل مطالبه است.

دادخواست مطالبه خسارت دهید .

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وقت شمابخیر،ابتدادادخواست تامین دلیل بدهید تاخسارات وارده به ماشین من جمله افت قیمت توسط کارشناس مورد محاسبه قراربگیرد سپس مستند به نظریه کارشناس دادخواست مطالبه خسارت وافت قیمت راازطریق دفاترخدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید.

سلام
ابتدا از طریق شورای حل اختلاف دادخواست تامین دلیل دهید سپس از طریق دادگاه دادخواست به طرفیت مالک ساختمان مطالبه خسارت تقدیم کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام دادخواستی بر علیه مالک ساختمان در خصوص ضرر و زیان وارده بر اثر سقوط سنگ نما تقدیم دادگاه کنید البته حل اختلاف منطفه خودتون

بادرود/ دادخواست بدهید ودر ابتدا تامین دلیل .البته قبل از ان باید گزارش۱۱۰ درمحل روگرفته باشید

با سلام و احترام

مالک ساختمان مسئول پرداخت خسارت است و باید با تامین دلیل کارشناسی و سپس دادخواست خسارات را مطالبه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ابتدا نسبت به تامین دلیل اقدام نمایید و با جلب نظر کارشناس دادخوات مطالبه خسارت و افت قیمت خودرو به طرفیت مالک ساختمان تقدیم مرجع قضایی نمایید.

با سلام
داسخ مثبت است ، بهتر است ابتدا جهت صورت برداری و برآورد خسارات تامین دلیل اخذ نمایید.

درود بر شما . میتونید دادخواست مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس را مطرح کنید و مالک مسئول جبران خسارت میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
بدون شک افت قیمت ناشی از تصـادف برای همه وسایط نقلیه بسته به مدل آنها وجود دارد.
ابتـدا دادخواست تامین دلیل مطـرح تا کارشناس میزان خسارت ناشی از افت را تعیین نماید و سپس بر اساس نظریه کارشناسی، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک ساختمان مطرح نمایید..

با سلام
شما میتوانید از طریق شورا درخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس نمایید سپس با تقدیم دادخواست مطالبه خسارت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
فردین حسین نژاد زهره کشاورزی مجتبی عابدی فیروزجائی بهنام رفیعی ساران
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ضمنا با توجه به رویه قضایی افت قیمت برای خودروی مدل ۸۹ تعلق نمیگیرد.

سلام
دادخواست مطالبه خسارت علیه مالک ساختمان ارائه نمایید .

بنام خدا،دادخواست مطالبه افت قیمت و خسارات دهید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.