لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی احسان عبدالهی مهران صادقی فرهاد امینی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی احسان عبدالهی مهران صادقی فرهاد امینی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
اجازه دهید رای از دادگاه صادر شود سپس اعتراض بزنید و بعد از آن دادخواست اعسار مطرح نمایید

با سلام
بعد از صدور رای درخواست اعسار دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی احسان عبدالهی مهران صادقی فرهاد امینی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پس از صدور رای .
میتوانید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را از طریق خدمات قضایی ثبت کنید.

با سلام ضمن صدور رای نیز دادگاه می تواند حکم به اعسار و تقسیط صادر کند البته با درخواست خودتان.

سلام
بعد از صدور رای دادگاه دادخواست اعسار دهید
از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی احسان عبدالهی مهران صادقی فرهاد امینی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بعد از صدور حکم بر محکومیت شما مبنی بر پرداخت مهریه ، میتوانید هم معترض حکم صادره ( به دلیل طولانی شدن روال دادرسی و موافقت با اعسار شما در این فرصت بوجود امده ) اقدام یه دادخواست اعسار نمایید

ظرف ۳۰ روز از ابلاغ ( اجراییه ) به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست اعسار تقدیم کنید

بعد از صدور رای میتوانید دادخواست اعسار دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی احسان عبدالهی مهران صادقی فرهاد امینی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام باید دادخواست تنظیم کنید و به دفتر خدمات قضایی تحویل بدید

بعد از صدور رای درخواست اعسار دهید.

ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست اعسار تقدیم کنید

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی احسان عبدالهی مهران صادقی فرهاد امینی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۰۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام میتوانید هم زمان باحضور در دادگاه دادخواست اعسار دهید یا به صورت جداگانه دادخواست اعسار دهید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.