لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۲

مجازات عدم تمکین زوجه چیست؟

با سلام
با توجه به اینکه عدم تمکین زن نوعی فعل حرام تلقی میشود و چنانچه زوجه علنی از تمکین سرباز زند و حکم نشوز زوجه از سوی دادگاه صادر شده باشد،‌ آیا زوجه مشمول مجازات های مندرج در ماده 638 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (مجازات حبس) می شود؟
با تشکر

۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

عنایت داشته باشید که این مجازات برای زن های ناشزه در نظر نگرفته شده و زن ناشزه مجازات نمی شود.و این مجازات های ماده مربوطه شامل زن هایی می شود که آن عمل های مزبور را انجام داده اند چه مجرد و چه متاهل

موید باشید

بسمه تعالی : در قانون این ئمورد از جمله مواردیست که ضمانت اجرا ندارد و صرفا در صورت عدم تمکین زوجه حکم نشوز زوجه صادر میگردد. البته نظرز دوستان اولویت دارد . والله و اعلم

و لازم بذکر است عدم تمکین زوجه فعل حرام یا ترک فعل حرام نیست برادر گرامی شاید واجب باشد و ترک آن گناه اما حرام ذاتی نیست مانند تمکین زوج که در صورت عدم تمکین زوج فعل و ترک فعل حرام نیست اما شاید گناه باشد بنابرینت لفظ حرام اشتباه است .. ببخشید در دو قسمت جواب دادم

خیر .

عدم تمکین یکی از مواردی است که ضمانت اجرا ندارد و در حالت کنونی فقط مانع تعلق نفقه میگردد

عدم تمکین زوجه ، جرم‌نبوده و نخواهد بود

با سلام - خیر عدم تمکین ایشان جرم محسوب نمیگردد.

سلام.باعنایت به اینکه حکم عدم تمکین قاطعیت پیدا کرده باشد...بزرگترین مجازات اولا محکوم شدن از دوربودن ازکانون گرم خانواده است ..دوماباتوجه به وضعیت اجتماعی وامرارمعاش اخذ نفقه و مخارج ازایشان سلب میگردد.

برای عدم تمکین مجازاتی پیش بینی نشده است

عدم تمکین اصلا جرم نیست که بخواهیم برای آن حبس در نظر بگیریم

خیر مجازاتی در قانون پیش بینی نشده فقط آثار حقوقی دارد

سلام
مجازات ندارد و با صدور آن در صورت درخواست حکم تجویز ازدواج مجدد صادر میگردد و زن دیگر مستحق نفقه نخواهد بود منوط به اینکه از حق حبس خود استفاده نکرده باشد.

سلام
خیر هیچ مجازاتی ندارد اما زوج در راستای ایجاد فشار میتواند اقدام به ثبت دادخواست تجویز نکاح مجدد نماید

با احترام
نشوز زن واجد عنوان محرومانه نیست که مجازات داشته باشد.

آثار عدم تمکین ناشزه محسوب شدن و عدم تعلق نفقه به ایشان ..ترک فعل ی است که مجازات ندارد

عدم تمکین یکی از مواردی است که ضمانت اجرا ندارد و در حالت کنونی فقط مانع تعلق نفقه و صدور حکم مبنی بر تجدیدفراش زوج میباشد

عدم نشو ز جرم نیست و مجازاتی ندارد

زن ناشزه قابل مجازات نیست فقط نشوز زن سبب سقوط نفقه خانم می گردد

سلام
مجازاتی در قانون معین نشده و‌جنبه جزائی ندارد.

با سلام و احترام عدم تمکین از ناحیه زوجه فاقد وصف کیفری می باشد پس از صدور حکم تمکین و صدور اجرائیه از تمکین خودداری نماید ضمانت حقوقی دارد زوجه ناشزه محسوب و نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.