لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۳۰ متخصص آنلاین

مجازات عدم تمکین زوجه چیست؟

پرسیده شده

با سلام
با توجه به اینکه عدم تمکین زن نوعی فعل حرام تلقی میشود و چنانچه زوجه علنی از تمکین سرباز زند و حکم نشوز زوجه از سوی دادگاه صادر شده باشد،‌ آیا زوجه مشمول مجازات های مندرج در ماده 638 کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (مجازات حبس) می شود؟
با تشکر

۲۵,۵۷۵
مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

عنایت داشته باشید که این مجازات برای زن های ناشزه در نظر نگرفته شده و زن ناشزه مجازات نمی شود.و این مجازات های ماده مربوطه شامل زن هایی می شود که آن عمل های مزبور را انجام داده اند چه مجرد و چه متاهل

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
امیر ضیغمی
امیر ضیغمی ۸.۳ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۳۷۷) دیدگاه
علی محبی
علی محبی ۵.۶ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۳۵) دیدگاه
محسن خیری
محسن خیری ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۵۰) دیدگاه

بسمه تعالی : در قانون این ئمورد از جمله مواردیست که ضمانت اجرا ندارد و صرفا در صورت عدم تمکین زوجه حکم نشوز زوجه صادر میگردد. البته نظرز دوستان اولویت دارد . والله و اعلم

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

و لازم بذکر است عدم تمکین زوجه فعل حرام یا ترک فعل حرام نیست برادر گرامی شاید واجب باشد و ترک آن گناه اما حرام ذاتی نیست مانند تمکین زوج که در صورت عدم تمکین زوج فعل و ترک فعل حرام نیست اما شاید گناه باشد بنابرینت لفظ حرام اشتباه است .. ببخشید در دو قسمت جواب دادم

خیر .

عدم تمکین یکی از مواردی است که ضمانت اجرا ندارد و در حالت کنونی فقط مانع تعلق نفقه میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم تمکین زوجه ، جرم‌نبوده و نخواهد بود

با سلام - خیر عدم تمکین ایشان جرم محسوب نمیگردد.

سلام.باعنایت به اینکه حکم عدم تمکین قاطعیت پیدا کرده باشد...بزرگترین مجازات اولا محکوم شدن از دوربودن ازکانون گرم خانواده است ..دوماباتوجه به وضعیت اجتماعی وامرارمعاش اخذ نفقه و مخارج ازایشان سلب میگردد.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای عدم تمکین مجازاتی پیش بینی نشده است

عدم تمکین اصلا جرم نیست که بخواهیم برای آن حبس در نظر بگیریم

خیر مجازاتی در قانون پیش بینی نشده فقط آثار حقوقی دارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
مجازات ندارد و با صدور آن در صورت درخواست حکم تجویز ازدواج مجدد صادر میگردد و زن دیگر مستحق نفقه نخواهد بود منوط به اینکه از حق حبس خود استفاده نکرده باشد.

سلام
خیر هیچ مجازاتی ندارد اما زوج در راستای ایجاد فشار میتواند اقدام به ثبت دادخواست تجویز نکاح مجدد نماید

با احترام
نشوز زن واجد عنوان محرومانه نیست که مجازات داشته باشد.

آثار عدم تمکین ناشزه محسوب شدن و عدم تعلق نفقه به ایشان ..ترک فعل ی است که مجازات ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عدم تمکین یکی از مواردی است که ضمانت اجرا ندارد و در حالت کنونی فقط مانع تعلق نفقه و صدور حکم مبنی بر تجدیدفراش زوج میباشد

عدم نشو ز جرم نیست و مجازاتی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زن ناشزه قابل مجازات نیست فقط نشوز زن سبب سقوط نفقه خانم می گردد

سلام
مجازاتی در قانون معین نشده و‌جنبه جزائی ندارد.

با سلام و احترام عدم تمکین از ناحیه زوجه فاقد وصف کیفری می باشد پس از صدور حکم تمکین و صدور اجرائیه از تمکین خودداری نماید ضمانت حقوقی دارد زوجه ناشزه محسوب و نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نشو ز فاقد وصف کیفری است و مجازاتی ندارد

دوست عزیز مجازات یعنی چی کاش واضح می‌گفتید از نظر قانون خانوا ده مصوب سال۹۴ عدم تمکین زن از مرد مجازاتی رو در پی نخواهد داشت فقط به زن از آن تاریخ نفقه ای تعلق نخواهد گرفت و شما میتونید ازدواج مجدد رو درخواست بدید مجازات حبسی برای زن به این خاطر بوجود نخواهد آمد ولی برعکس در صورت ترک انفاق از جانب زوج مجازات حبس برای زوج در پی خواهد داشت موفق باشید

با سلام عدم تمکین زوجه جرم نیست فقط استحقاق نفقه ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ضمانت اجرای عدم تمکین این است که با اجازه دادگاه و بی آنکه زوجه را طلاق دهید، می توانید دستور ازدواج مجدد بگیرید

خیر مجازاتی ندارد و فقط نفقه زوجه قطع می شود

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای عدم تمکین مجازاتی پیش بینی نشده است.

صرفا در صورت عدم تمکین زوجه حکم نشوز زوجه صادر میگردد.حق دریافت نفقه از اوسلب می شود می توانید دادخواست ازدواج مجدد تسلیم دادگاه کنی شاید مجبور شود به زندگی بر گردد.

با سلام مجازات قانونی ، تنها در صورتی در قبال اشخاص اجرا می شود که در قانون برای عمل آنها جرم تعیین نموده باشد .

اما عدم تمکین از سوی زن ، جرم نیست تا بتوان وی را مجازات کرد . بلکه بهتر است گفته شود که آثار حقوقی عدم تمکین از سوی زن چیست . یا به عبارت دیگر عدم تمکین از سوی زن چه پیامدهای حقوقی و قانونی به دنبال خواهد داشت:

۱ - در صورتی که زن بدون مانع مشروع از تمکین در برابر شوهر خودداری کند ، از حق دریافت نفقه محروم خواهد شد .

۲ - در صورت عدم تمکین ، زن از برخی از حقوق مالی بعد از طلاق همچون اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف اموال و دارایی های مرد پس از طلاق محروم می گردد .

۳ - مرد با گذشت مدت زمانی از عدم تمکین غیر موجه زن ، می تواند با مراجعه به دادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد .

طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی : زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد . همچنین طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و طبق قانون اگر زوجه تمکین نکند ناشزه محسوب میشود و نفقه به او تعلق نمی گیرد مجازاتی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
مجازاتی در قانون در باب عدم تمکین زوجه مطرح نشده و تنها استحقاق دریافت نفقه برای زوجه ساقط می شود

عدم تمکین زوجه ضمانت اجرا ندارد. مجازات هم خیر

باسلام
عدم تمکین زوجه ربطی به ماده مورد اشاره ندارد.
عدم تمکین زوجه برای زوج دو نتیجه در پی دارد:
۱.عدم تعلق نفقه به زوجه
۲.امکان درخواست تجویز ازدواج مجدد از دادگاه
عاقبت بخیر باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نفقه ایشان ساقط می شود و می تواند وفق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم کنید

تنها مجازاتی که برای همسر شما در نظر گرفته میشود اینست که نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد و شما میتوانید ازدواج مجدد انجام دهید

عدم تمکین ناشزه محسوب شدن و عدم تعلق نفقه به ایشان ..

با درود..
برای عدم تمکین زن مجازاتی در قانون پیش بینی نشده.. چرا که اساسا عدم تمکین زوجه به هیچ عنوان جرم نبوده تا در اینخصوص مجازاتی هم وجود داشته باشد..
موفق و پیروز باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
عدم تمکین زوجه فاقد جنبه ضمانت اجرایی بوده و فقط موجب سقوط نفقه میباشد.

عدم تمکین ضمانت اجرا ندارد و فقط موجب قطع نفقه زن می شود مشروط بر اینکه عدم تمکین ناشی از مشکل شرعی، قانونی و پزشکی نباشد

با سلام..
دوست عزیز.. عدم تمکین زوجه و حتی اثبات نشوز زن فاقد وصف جزایی بوده و در واقع در قانون مجازاتی برای آن مقرر نگردیده است و فقط آثار حقوقی در پی دارد که آنهم عدم استحفاق نفقه در حق زن می باشد..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در قانون چنین موردی پیش بینی نشده و عدم تمکین جرم نیست.

عدمـ تمکین جرم نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای عدم تمکین مجازاتی درقانون پیش بینی نشده وآثارحقوقی دارد،صرفاحق نفقه زوجه ساقط می شودوضمانت اجرا ندارد.

خیر قانون مجازاتی در خصوص زن ناشزه مشخص نکرده

اگربازهم نشوز بودن ایشان اثبات گردد مجازات طبق ماده ۶۳۸ به ایشان تعلق نمیگیرد.خیر.

مشاوره حقوقی تلفنی الزام به تمکین
فرهاد امینی سحر دشتی داغیانی شهریار پورحکیمی علیرضا شوری
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۱۳۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام با عدم تمکین زن نفقه تعلق نخواهد یافت

با احترام عدم تمکین زوجه علتهای فراونی را دربر دارد و شرایط خاص موجود در ان برهه باید بررسی گردد. علی الحال حبس ندارد و زوجه مشمول مجازات های مندرج در ماده ۶۳۸ کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (مجازات حبس) نمی شودو تفسیر این ماده جایی دیگر مورد استفاده میباشد .

مجازات زن ناشزه عدم تعلق نفقه و ازدواج مجدد مرد است
نه موارد مندرج در ماده مذگور

باسلام

برای عدم تمکین مجازاتی وجودندارد

سلام
عدم تمکین از جانب زوجه جرم نبوده و مجازات دربر ندارد .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.