لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۵ متخصص آنلاین

طرح شکایت حقوقی به چه شکل است؟

پرسیده شده

با سلام
مدارک لازم جهت طرح شکایت حقوقی و اینکه چه کسانی از طرف شرکت این اجازه را دارند؟

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

دارندگان حق امضا در اساسنامه حق طرح دعوا ذارند.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۷) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۶۱) دیدگاه

با درود صاحبان امضا، و سهامداران با شرایطی( یک پنجم سهامداران)

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
دارندگان حق امضا این امکان را دارند.

باسلام
اگر شرکت قصد اقامه دعوی دارد مدیر عامل میتواند خود شخصا یا تعیین وکیل طرح دعوی نماید مدارک لازم اساسنامه آخیرن تغییرات و روزنامه رسمی

صاحبان امضا که اساسنامه شرکت مشخص نموده حق طرح دعوی دارند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام صاحبان حق امضا این امکان را دارا می باشند.

با احترام دارندگان حق امضا میتوانند طرح دعوا کنند

دارندگان حق امضاء شرکت حق طرح دعوی را دارا هستند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
دارندگان حق امضا این امکان را دارا میباشند .

با سلام
جهت طرح دادخواست باید به اساسنامه و اخرین تغییرات شرکت توجه نمود وعموما طرح دعوی مطابق اساسنامه از وظایف هیات مدیره است مگر انکه طرح دعوی به مدیر عامل تفویض شده باشد

باسلام اشخاصی که در اساسنامه دارای حق امضا هستندمیتوانند به نمایندگی از شرکت طرح دعوی نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر خواهان دعوی، شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت برعهده مدیرعامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگی از سوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد

باسلام

نماینده گان شرکت یا کسانی که دارای حق امضا میباشند و دراساسنامه شرکت تاکید بر این امر شده باشد.

سلام دارندگان حق امضا این امکان را دارند.

صاحبان حق امضاء میتوانند طرح دعوی کنند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال سید عبدالرسول میرقادری آرش جیحون بهنام رفیعی ساران
۶۳۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و درود . کسانی که حق امضا در اساسنامه را دارند حق طرح دعوا را خواهند داشت .

مدارک لازم بستگی به خواسته و موضوع دادخواست دارد، اما اشخاص ذیصلاح برای طرح دعوی صاحبان حق امضا مطابق اساسنامه شرکت هستند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.