لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۲ متخصص آنلاین

آیا درخواستهای مالی همراه با درخواست الزام به سند از سرعت اجرای الزام به سند میکاهد؟

پرسیده شده

باسلام.
آیا پیشنهاد میدهید در دادخواست الزام به سند ملک، جریمه روزانه مندرج در مبایعه نامه نیز درخواست شود؟ یا مطالبه جریمه روزانه و ساید درخواستهای متفرقه در دادخواستی مجزا و پس از الزام به سند ارسال شود؟
باتشکر

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
رضا یوسفی هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران حسام خوشگواری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

تفاوتی نمی کند چون موضوع مرتبط است می تواند ضمن یک دادخواست تقاضا شود.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۲) دیدگاه

اصولا جریمه روزانه چون قراردادی است نیازی به تحقیق و یا کارشناسی نداشته و موجب اطاله دادرسی نخواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
رضا یوسفی هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران حسام خوشگواری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
هر دو در یک دادخواست قابل طرح است و به نظر نمی رسد که موجب اطاله دادرسی گردد.

هر دو موضوع را میتوانید طی یک دادخواست ارائه بدهید.

درود
دادخواست الزام به تنظیم سند باجمیع خسارات میتوانید مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
رضا یوسفی هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران حسام خوشگواری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
هر دو موضوع را میتوانید طی یک دادخواست انجام دهید .

هر دو خواسته را می توانید در یک دادخواست مطرح کنید

درود
ضمن یک دادخواست بیاورید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
رضا یوسفی هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران حسام خوشگواری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، همزمان مطرح کنید

با احترام هر دو موضوع قابل طرح در یک دادخواست است

با درود ضمن یک دادخواست قابل طرح اند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
رضا یوسفی هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران حسام خوشگواری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان مطالبه توام یا جداگانه وجود دارد.

هیچ تفاوتی ندارد قاضی به دو موضوع رسیدگی می کند

با سلام شما میتوانید هردو موضوع را در یک دادخواست مطرح نمایید.

بادرودوسلام هردو موضوع را مقدور هستید دریک دادخواست ارایه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
رضا یوسفی هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران حسام خوشگواری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید هر دو را در یک دادخواست می توانید تنظیم کنید نیازی به دادخواست جداگانه نیست .

میتوانید هر دو موضوع را در یک دادخواست مطرح کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
رضا یوسفی هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران حسام خوشگواری
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در یک دادخواست هر دو را مطرح نمایید.

با سلام و درود . میتوان به صورت یک دادخواست مطرح گردد .

به نظر چون نیاز به کارشناسی واطاله رسیدگی از این حیث ندارد بهتره یکجا مطالبه بشود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.