لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا میتوان از طریق وکالتنامه محضری حق برداشت از حساب بانکی را به وکیل انتقال داد؟

پرسیده شده

سلام و خسته نباشید
آیا میتوان از طریق وکالتنامه محضری حق برداشت از حساب بانکی را به صورت تام الاختیار به یک وکیل انتقال داد؟

و آیا همان وکیل میتواند بدون حضور صاحب حساب در بانک و فقط با استفاده ازسند وکالتنامه ، پول از حساب مذکور برداشت نماید؟

۱۰,۶۲۲
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله ، شما می توانید با یک وکالت نامه رسمی و محضری تمام اختیارات مربوط به حساب بانکی خود را ( من جمله برداشت از حساب ، واریز وجه و ... ) به وکیل خود واگذار نمایید.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

با سلام در حوزه اختیارات تفویض شده به وکیل در وکالت نامه رسمی ایشان میتواند جایگزین موکلش باشد و هر اختیاری تفویض شده است را انجام بدهد و بانک موظف به پذیرش وکالت رسمی است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله در صورت وکالت نامه رسمی منع قانونی ندارد.

منعی وجود ندارد که با وکالت محضری و در محدوده اختیارات مندرج در وکالتنامه در حساب دخل و تصرف نمایید.

سلام بله با وکالت تام الختیار میتوانید تمام مسائل مربوطه را ب وکیل خود انتقال دهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درصورتیکه در دفاتراسناد رسمی تمام اختیارات حساب بانکی خودرا به وکیل داده باشید بله میتواند

بله با یک وکالت نامه رسمی و محضری تمام اختیاراتی که موکل(شخص) در امور حقوقی دارد می تواند به وکیل واگذار کند.

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

بله امکان پذیر است........

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله منع قانونی نخواهد داشت

به مهر
در حدود اختیارات وکالتنامه رسمی می تواند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. در صورتی که در وکالت نامه رسمی این اختیارات برای وکیل درج شده باشد، می تواند در این راستا اقدام نمایند.

با سلام
از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام به وکالت به وکیل نمایید تا وکیل همه اموراتی که مد نظر است انجام دهد

باسلام بله البته در صورتی که با کلیه اختیارات که در وکالت نامه قید شود و نام بانک مورد نظر در آن قید شود چون وقتی نوشته شود کلیه بانک ها متاسفانه بعضی بانک ها ی خصوصی قبول نمیکنن

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
اگر وکالت نامه ای در دفاتر اسناد رسمی جهت انجام امور بانکی دهید وکیل میتواند اقدامات لازم را در حدود قید شده در وکالت نامه انجام دهد

سلام
بله میشود و حتی میشود به خود بانک مراجعه کنید و برای دریافت وجه اسم چند نفر را بنویسید

با سلام
بله هر شخصی می تواند شخصی را وکیل نموده و همان کاری که خود میتواند انجام دهد پس میتواند برای کارهای بانکی وکالت داد و وکیل میتواند از حساب موکل برداشت نماید به شرطی که در وکالت قید شده باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله با ارایه سند وکالت به بانک و در حدود وکالت نامه از این نظر که کدام بانک و کدام حساب و تا چه زمان ، وکیل میتواند اقدام به برداشت نماید.

بله میتوانید اقدام به اعطای وکالت نمایید. بهتر است که حدودی را از نظر مشخصات بانک و زمان در وکالتنامه‌قید نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله با تصریح در وکالتنامه رسمی امکانپذیر خواهد بود.

بسمه تعالی
بله میشود ، شخص صاحب حساب میتواند در دفتر اسناد رسمی حضور یافته ویکفقره وکالت کاری در این خصوص تنظیم نماید ،

بله شما می توانید با حضور در دفتر اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی وکالتنامه برداشت از حساب ،این حق را به وکیل خود بدهید واز آن تاریخ به بعد اقدامات وکیل در حکم اقدامات شما میباشد و بدون حضور شما انجام می شود.
*اما ترجیحا برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی شماره حسابی که قصد برداشت از آن را دارید در وکالتنامه قید کنید تا دچار مشکلات آتی نگردید.

سلام و عرض ادب بله در هر امری که هم قانونی باشد و هم شما صلاحیت انجام آن را داشته باشید قابل توکیل است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام درصورتیکه در وکالتنامه اجازه برداشت و انتقال بشما داده شده باشده می توانید وگرنه خیر

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.