لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۰ متخصص آنلاین

آیا میتوان از طریق وکالتنامه محضری حق برداشت از حساب بانکی را به وکیل انتقال داد؟

پرسیده شده

سلام و خسته نباشید
آیا میتوان از طریق وکالتنامه محضری حق برداشت از حساب بانکی را به صورت تام الاختیار به یک وکیل انتقال داد؟

و آیا همان وکیل میتواند بدون حضور صاحب حساب در بانک و فقط با استفاده ازسند وکالتنامه ، پول از حساب مذکور برداشت نماید؟

۱۵,۱۷۹
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۷۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله ، شما می توانید با یک وکالت نامه رسمی و محضری تمام اختیارات مربوط به حساب بانکی خود را ( من جمله برداشت از حساب ، واریز وجه و ... ) به وکیل خود واگذار نمایید.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۴) دیدگاه

با سلام در حوزه اختیارات تفویض شده به وکیل در وکالت نامه رسمی ایشان میتواند جایگزین موکلش باشد و هر اختیاری تفویض شده است را انجام بدهد و بانک موظف به پذیرش وکالت رسمی است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله در صورت وکالت نامه رسمی منع قانونی ندارد.

منعی وجود ندارد که با وکالت محضری و در محدوده اختیارات مندرج در وکالتنامه در حساب دخل و تصرف نمایید.

سلام بله با وکالت تام الختیار میتوانید تمام مسائل مربوطه را ب وکیل خود انتقال دهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درصورتیکه در دفاتراسناد رسمی تمام اختیارات حساب بانکی خودرا به وکیل داده باشید بله میتواند

بله با یک وکالت نامه رسمی و محضری تمام اختیاراتی که موکل(شخص) در امور حقوقی دارد می تواند به وکیل واگذار کند.

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

با سلام
وکیل میتواند طبق مفاد وکالتنامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی یا وکالتنامه رسمی مبادرت به وصول وجوه از بانک نماید

بله امکان پذیر است........

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله منع قانونی نخواهد داشت

به مهر
در حدود اختیارات وکالتنامه رسمی می تواند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. در صورتی که در وکالت نامه رسمی این اختیارات برای وکیل درج شده باشد، می تواند در این راستا اقدام نمایند.

با سلام
از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام به وکالت به وکیل نمایید تا وکیل همه اموراتی که مد نظر است انجام دهد

باسلام بله البته در صورتی که با کلیه اختیارات که در وکالت نامه قید شود و نام بانک مورد نظر در آن قید شود چون وقتی نوشته شود کلیه بانک ها متاسفانه بعضی بانک ها ی خصوصی قبول نمیکنن

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
اگر وکالت نامه ای در دفاتر اسناد رسمی جهت انجام امور بانکی دهید وکیل میتواند اقدامات لازم را در حدود قید شده در وکالت نامه انجام دهد

سلام
بله میشود و حتی میشود به خود بانک مراجعه کنید و برای دریافت وجه اسم چند نفر را بنویسید

با سلام
بله هر شخصی می تواند شخصی را وکیل نموده و همان کاری که خود میتواند انجام دهد پس میتواند برای کارهای بانکی وکالت داد و وکیل میتواند از حساب موکل برداشت نماید به شرطی که در وکالت قید شده باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله با ارایه سند وکالت به بانک و در حدود وکالت نامه از این نظر که کدام بانک و کدام حساب و تا چه زمان ، وکیل میتواند اقدام به برداشت نماید.

بله میتوانید اقدام به اعطای وکالت نمایید. بهتر است که حدودی را از نظر مشخصات بانک و زمان در وکالتنامه‌قید نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله با تصریح در وکالتنامه رسمی امکانپذیر خواهد بود.

بسمه تعالی
بله میشود ، شخص صاحب حساب میتواند در دفتر اسناد رسمی حضور یافته ویکفقره وکالت کاری در این خصوص تنظیم نماید ،

بله شما می توانید با حضور در دفتر اسنادرسمی و تنظیم سند رسمی وکالتنامه برداشت از حساب ،این حق را به وکیل خود بدهید واز آن تاریخ به بعد اقدامات وکیل در حکم اقدامات شما میباشد و بدون حضور شما انجام می شود.
*اما ترجیحا برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی شماره حسابی که قصد برداشت از آن را دارید در وکالتنامه قید کنید تا دچار مشکلات آتی نگردید.

سلام و عرض ادب بله در هر امری که هم قانونی باشد و هم شما صلاحیت انجام آن را داشته باشید قابل توکیل است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام درصورتیکه در وکالتنامه اجازه برداشت و انتقال بشما داده شده باشده می توانید وگرنه خیر

ب سوال شما در هر دو قسمت یکی است با وکالت نامه که به وکیل داده می شود مشار الیه حق برداشت از حساب را دارد و مانعی متصور نیست.

باوکالتنامه رسمی وحدودواختیارات مندرج دروکالتنامه منع قانونی ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله،شما می‌توانید با وکالت نامه‌ی رسمی و محضری تمام اختیارات اعم از برداشت،واریز، انتقال وجه و.... را به وکیل خود واگذار کنید.در این صورت منع قانونی ندارد

بله با وکالتنامه رسمی قابل انجام خواهد بود

باسلام بله درصورتی وکالتنامه رسمی تنظیم گردد وکیل میتواند ازحساب پول برداشت نماید یا برای موکل حساب باز نماید .

بله چنانچه وکالت کامل و با درج اختیارات باشد مشکلی نیست

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام.
بله. امکان واگذاری این اختیارات به اشخاص دیگر در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد.

با سلام
بله می توان وکالت رسمی افتتاح حساب، واریز و برداشت وجه از حساب به دفعات و حتی با حق توکیل به غیر به هر مبلغ و به هر شماره حساب تنظیم نمود و بانک هم وکالت را قبول می کند

با سلام
در این خصوص منعی وجود ندارد و قابل انجام می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بله در صورت وکالت نامه رسمی منع قانونی ندارد.

سلام و درود، در صورت تصریح در وکالت نامه رسمی امکان پذیر خواهد بود، و البته توصیه می گردد شماره حساب مذکور به طور دقیق درج گردد تا مشکلاتی به وجود نیاید؛ موفق باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله با وکالت محضری امکان پذیر است

در صورت وکالت ب یک وکیل در این مورد و تعویض اختیارات قانونی از جانب موکل ب وکیل،این حق برای وکیل وجود دارد

بله میتوانید در وکالت محضری این اختیار را به وکیل بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با وکالت نامه محضری میشود قانونی هیچ مشکلی نخواهد داشت

پاسخ هر دو سوال مثبت است. شما می توانید با یک وکالت نامه رسمی و محضری تمام اختیارات مربوط به حساب بانکی خود را ( من جمله برداشت از حساب ، واریز وجه و ... )

با سلام
بله با وکالت کاری که در دفترخانه انجام می‌شود به وکیل خود اجازه ی برداشت وجه از حساب یا واریز به حساب را هم وکیل می‌تواند انجام دهد.

بله وکلیه اقداماتی راخودمجازبه انجامش هستیدرامیتوانیدبه وکیل تفویض کنیدفقط دراعطای وکالت بلاعزل مراقب باشیدچون بعدهانمیتوانیدوکیل راعزل کنید

با سلام
بله چنین امکانی وجود دارد.

با سلام بله ولی باید صراحتا عنوان شود

بله منع قانونی ندارد اما دبرای اینکه در بانک به مشکل نخورید باید جزییات را دقیق بنویسید مثال افتتاح حساب .برداشت پول و ...

سلام
هرامری که موکل قانونامجازبه انجام آن باشدمیتوان به وکیل برای انجام آن وکالت داد.

با سلام و ارادت ...بله شما ضمن وکالت نامه محضری هر کاری می توانید به وکیل خود تفویض کنید ...اما معمولا بعضی از بانکها با برخی از وکالت ها همکاری لازم را ندارند .

بادرود. بله با وکالت محضری میتواند وکیل از حساب برداشت
کند ولی باید درمتن وکالت حساب 'بانک عامل قید شود. اگر کلی باشد قضات معمولا تفسیر مضیق (محدود) خواهند کرد بخصوص دردیوان

با سلام، بله با وکالت نامه محضری شما می توانید اختیار تمام یا برخی از عملیات بانکی را به وکیل منتقل کنید

سلام، بله می توان چنین وکالتنامه ای تنظیم گردد لیکن باید متن صریح برداشت حساب توسط وکیل قید شود.

بله با وکالتنامه امکان انجام کارهای بانکی هست ولی هر مواردی که قرار به انجام باشد باید مشخصا در وکالتنامه قید شود، به عنوان مثال برداشت از حساب، انتقال، درخواست صدور کارت و...

با احترام.در صورتی که در متن صریحتا ذکر شود بله

بله میتوانید با تنظیم وکالتنامه رسمی در محضر تمام اختیارات حساب خود را به وکیل واگذار کنید

با سلام بله امکان پذیر است

بنام خدا،این امکان وجود دارد و منعی ندارد.

با درود بله امکان پذیر است

با سلام
سوال اول با قید شماره حساب و نام بانک و شعبه مورد نظر امکان پذیر است
سوال دوم بله امکان برداشت از حساب موکل کاملا قانونی و نیازی به حضور موکل نمی باشد

باسلام؛
با توجه به مندرجات و اختیارات تفویض شده به وکیل،در وکالتنامه، ایشان میتوانند به بانک مراجعه و با ارائه اصل وکالتنامه تقاضای انجام امور را داشته باشند و بانک موظف به ارائه این خدمات میباشد.
موفق باشید.

با داشتن حق توکیل و اختیارات لازم امکان دادن وکالت می باشد.

درود
بله امکان پذیر می باشد.

بلی این امکان وجود دارد

بله از طریق وکالتنامه رسمی ، امکان پذیر می باشد

با سلام بله باید تمام اختیارات را به وکیل خود واگذار کند

باسلام
فلسفه انتخاب وکیل تفویض اختیار است لذا شما بر اساس هر گونه مجوزی که به وکیل می دهید آن اختیارات تفویض شده به وکیل ، همانند اعمال شما نافذ است.

باسلام بله میتوان باوکالتنامه حق برداشت از حساب به وکیل تفویض نمود.

باسلام . بله در صورت داشتن وکالت نامه رسمی و تام لاختیار بلامانع است و منع قانونی ندارد.

با سلام. مانعی ندارد و بدون حضور موکل میتواند انجام دهد.

باسلام
هر دارنده حساب بانکی می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی استفاده از خدمات بانکی باید صریح موارد اقدامی یا وکالت تام به دیگری منتقل کند و سپس دارنده وکالت نامه می تواند با ارائه اصل وکالت نامه به هر یک از شعب ان بانک از ان خدمات بانکی مورد وکالت استفاده نماید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.