لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران رضا یوسفی
۲۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران رضا یوسفی
۲۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
بستگی به نوع موضوع پرونده دارد که خسارت بابت چه باشد و آیا آن موضوع شامل خسارت میباشد یانه. کاش اشاره مینمودید بابت چه چیزی مطالبه خواستید.

۲۰ فروردین ۱۳۹۹

دادگاه چند روز پیش رای داده و خوانده رو محکوم به پرداخت اصل خواسته مبلغ ۱۰۰ م تومان کرده.
اما این پول بر اساس تعرفه سال ۹۶ محاسبه شده

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

سلام چون مطلق نوشته شده امکان رد وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران رضا یوسفی
۲۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید صراحتا ذکر کرده و نام ببرید .
اگر در دادخواست ذکر نکرده اید می توانید طبق لایحه جداگانه و یا در جلسه اول رسیدگی صراحتا درخواست نمایید.

۲۰ فروردین ۱۳۹۹

دادگاه چند روز پیش رای داده و خوانده رو محکوم به پرداخت اصل خواسته مبلغ ۱۰۰ م تومان کرده.
اما این پول بر اساس تعرفه سال ۹۶ محاسبه شده

ماده ۵۱۵ - قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا دراثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی ازدادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهدشد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او واردشده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱ - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد.

با سلام و احترام
در اولین جلسه صراحتا این امر را بیان کنید.
موفق باشید.

۲۰ فروردین ۱۳۹۹

دادگاه چند روز پیش رای داده و خوانده رو محکوم به پرداخت اصل خواسته مبلغ ۱۰۰ م تومان کرده.
اما این پول بر اساس تعرفه سال ۹۶ محاسبه شده

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مهسا پیشرویان هادی علوی خوشحال بهنام رفیعی ساران رضا یوسفی
۲۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۱۶۱) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

این موضوع بستگی به ارائه توضیحات بیشتر توسط شما دارد ، ولیکن درخواست دریافت خسارت تاخیر تادیه بایستی در دادخواست به وضوح تصریح شده باشد چون مجزا از خسارات دیگر است .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.