لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

چگونه می توان سفید امضا بودن کاغذ را ثابت کرد؟

پرسیده شده

باسلام
برادرزاده ام کاغذی آورد که در آن درخواست انشعاب برق نوشته بود من و خواهرم زیر آن را امضا کرده و اثر انگشت زدیم.بعدا متوجه شدیم کاغذA3 بود که بعد از امضای ما برش داده و به شکل A4 درآورده است.و در آن همه سهم الارث من را به اسم خودش زده است و خواهرم را به عنوان شاهد نوشته و برادرش نیز به عنوان شاهد امضا کرده است.ما نیز هیچ شاهد یا مدرکی نداریم که کاغذ درخواست انشعاب برق را امضا کرده ایم.لطفا مارا راهنمایی کنید.چکار باید بکنیم؟

۱۳,۹۱۲
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

شما باید سو استفاده کردن از سفید امضا را اثبات کنید . به این صورت که از شخص مورد نظر شکایت کنید و تقاضا کنید که برگه را کارشناس مورد برسی قرار دهد تا جعل آن مشخص گردد.

موید باشید

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

بسمه تعالی : با توجه به فرض سوال : انتقال سهم الارث بدین صورت قابل بررسی نیست و به راحتی انکار کنید و زیرا کلا انتقال یا با وکالت نامه رسمی یا سند رسمی قابل قبول است . اگر این گونه انتقالات به همین راحتی بود که برادر من سنگ رو سنگ بند نمیشد . نگران نباش . با خدا باش و از خدا بخواه که برادرزاده ات راه درست و انسانیت را بپذیره.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید درخواست بررسی و ارجاع به کارشناس را مطرح کنید تت جعل و دستکاری در مدرک ثابت شود .

با توجه به اینکه ذیل متن رو امضا کردید و حسب اعلام شما بعدا الحاق صورت گرفته، شکواییه جعل با شرح موضوع مطرح کنید و ارائه اصل برگه رو جهت ارجاع به کارشناسی تقاضا کنید

عمل سو استفاده از سفید امضا و جعل است تقاضای کارشناسی نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ضمن شکایت جعل و سواستفاده از سفید امضا تقاضای ارجاع به کارشناس نمایید

میتوانید تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کنید
با استناد به اینکه هیچ مبلغی هم دریافت نکردید

می توانید ادعای جعل کنید و با کارشناسی جعل و شهود قابلیت اثبات دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تنها راه شما، اثبات جعلی بودن برگه ارائه شده بعنوان برگه درخواست انشعاب برق می باشد. تا به این وسیله بتوانید قصد فرد را سوء استفاده از سفید امضای شما اثبات نمایید

با سلام و احترام تنها راه ممکن با توجه اظهارات تان تشخیص نهایی با کارشناس رسمی دادگستری متصور می باشد

باتوجه به توضیحات مطروحه درسوال موضوع ازطریق کارشناس رسمی دادگستری قابل اثبات است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

یکی از طرق اثبات ادعی انجام کارشناسی ، و خط شناسی و استکتاب است
با ارجاع امر به کارشناس ، و رعایت و تاکید بعضی ( فوت کوزه گری) ریزه کاریهای پلیسی و قضائی می توان محتویات ، زمان صدور و سایر موارد را آنچنان که با عدالت برابر باشه اثبات نمود

گاها استفاده از اوراق سفید امضاء و انتساب آن به دیگران پیش می ۶ید ، در این موارد با توجه به نوع کاغذ ( از لحاظ سندیت ، عادی یا رسمی) باید دفاع و ایرادات مقرر قانونی را وارد نمود لهذاباید نسبت به اصالت کاغذ ایراد وارد و نهایتا استکتاب آن را خواستار شد.

چونکه امضا وانگشت متعلق بخودتان هست ابتدا ازطریق مصالحه وپادرمیانی افرادمعتمد وسپس ارسال اظهارنامه مبنی براخطاربه عودت برگه موردنظر اقدام نمائید..ودرجلسه پیشنهادی واظهارنامه شهود راازترس قسم خوردن ومجازات شهادت کذب وبرادرزاده راازعواقب کارش اگاه کنید قطعا مدارکی عایدتان خواهدشد..درنهایت ودرصورت عدم نتیجه ضمن شکایت کیفری مراتب امرازطریق دادسرا پیگیری نمائید

با سلام از تقدم و تاخر نوشته و امضا کارشناس می تواند تشخیص دهد و هرچه این فاصله بیشتر باشد تشخیص آسانتر است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ادعای جعل و درخواست کارشناسی را انجام دهید

سلام با وصفی که می فرمایید عمل استفاده کننده از سفید امضا شما مشمول عنوان مجرمانه جعل می باشد و می توانید شکایت کیفری اقامه کنید و باید بتوانید از ظاهر برگه استفاده غیر واقعی را اثبات کنید و یا با ورود در ماهیت موضوع، مقام قضایی را نسبت به استفاده از سفید امضا قانع کنید و البته با جلب نظر کارشناس می توانید تقدم امضا و تاخر نوشته را ثابت کنید. پیشناد می شود از تخصص وکیل دادگستری استفاده کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسمه تعالی . با فرض سوال مذکور . راه اثبات برگه سفید امضا ،،یا رسید تحویلی یا تصویر یا شاهد است لدا با توجه به عدم مدارک اثباتی هر دعوی از طرف شما رد خواهد شد .. اما با ترفندهای قانونی ابتدا باید به مدارک وشواهدی برسید و بعد از طریق محاکم قضایی اقدام کنید

از اختلاف جوهرهای امضاء و نوشته ها و تقدم و تاخر بین آنها می شود با کارشناسی تشخیص داد هرچه فاصله زمانی بین امضا و نوشته ها بیشتر باشد تشخیص آسانتر می شود

با توجه به این مورد که شما میفرمایید کاغذ a۳ بوده و سپس بریده شده بنابراین با کارشناسی مشخص میشود همچنین خواهر شما که بعنوان شاهد وجود دارد میتواند شهادت بع نفع شما بدهد در ضمن انتقال و بخشش سهم الاارث به این راحتی نیست

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به این مورد که شما میفرمایید کاغذ a۳ بوده و سپس بریده شده بنابراین با کارشناسی مشخص میشود همچنین خواهر شما که بعنوان شاهد وجود دارد میتواند شهادت بع نفع شما بدهد در ضمن انتقال و بخشش سهم الاارث به این راحتی نیست

شما باید اسنادو مدارک ارائه دهید وچون هیچ اسنادی ندارید باید درخواست کارشناسی برای جعلی بودن کاغذبدهید

با سلامبا توجه به اینکه شما منکر امضا و اثرانگشت خویش نمی باشید نمی توانید ادعای جعل نمائید، حتی برادرزاده شما هم میتواند مدعی شود که نوشته را در جایی دیگر با خط خودش نوشته و پس از رویت برگه توسط شما امضا شده است بنابراین عنوان جعل صادق نیست.موضوع دیگر آنکه شما مدعی هستید که برگه ی دیگری را امضا نموده اید لیکن پس از برش برگه توسط برادرزاده یتان روی آن نوشته شده است که شما سهم الارث خویش را منتقل نموده اید و گواه هم دارند بنابراین شما مدعی هستید و با توجه به (( المدعی علی البینه)) بار اثباتی بر عهده ی شماست که سهم الارث را منتقل نکرده ایدپیشنهاد میکنم بدوا از طریق وساطت اقوام و بزرگان حل موضوع نمائید .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام به استحضار می رساند یکی از راههای اثبات عدم مجعول بودن اوراق هم زمانی نوشتجات و استفاده از جوهر یکسان و نحوه نگارش و قرار گرفتن امضاء و اثر انگشت و زمان تحریر و چیدمان مندرجات آن است در صورتیکه از آن سند عادی علیه شما استفاده نمایند می توانید نسبت به آن ادعای جعل نمایید و با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی خط و امضاء و یا آزمایشگاه جنایی دایره تشخیص هویت ناجا اصالت و یا مجعول بودن آن مشخص خواهد شد . بدیهی است در آن کاغذ چنانچه قید شده به شما وجهی پرداخت شده منبع تهیه آن وجه را نیز میتوانید از مدعی خواستار باشید به عنوان مثال از کدام حساب بانکی برداشت و چگونه به شما پرداخت نموده است .

با سلام
شما در خصوص مورد فوق..طرح شکایت و ارجاع به نظر کارشناس رسمی دادگستری نمایید...تا حقیقت امر آشکار و طرف مقابل را محکوم نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
شکایت جعل و سواستفاده از سفید امضا با درخواست ارجاع به کارشناسی را اقدام نمایید

باسلام. شما بایستی شکایت سوءاستفاده از سفیدامضا و جعل را مطرح کنید و تقاضای ارجاع امر به کارشناس نمایید

سلام
چنانچه مدعی جعل سند هستید، لازم است که ادعای خود را اثبات کنید. معرفی شاهد و درخواست کارشناسی می تواند در این راه شما را یاری کند.

شما شکایتی تنظیم مبنی بر جعل و استفاده از سند معجول از نامبرده به انجام برسونید مرجع رسیدگی کننده پرونده رو به کارشناس خبره دادگستری جهت استکتاب و خط شناسی ارجاع میده و تشخیص خواهد داد اون کاغذ سفید امضا بوده و یا خیر
ضمنا انتقال سهم الارث از طریق وکالت و انتقال رسمی در دفتر اسناد رسمی بصورت رسمی انجام می گردد. این کاغذ صرفا سند عادی لازم الاجرا محسوب نمی شود و می بایست نامبرده الزام شما رو به انتقال سهم الارث خواهان بشه که نوصیه می شه با مشاوره با وکلای خبره در مقام دفاع وارد مذاکره بشین

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام شما باید شکواییه مبنی بر سواستفاده از سفید امضا تنظیم و به دادگاه ارایه دهید.

با سلام
با ارجاع به کارشناسی مشخص می گردد

تقاضای کارشناسی کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هرکس از سفید مهریا سفید امضا سو استفاده کند مستلزم مجازات هستش و شما باید این رو اثبات کنید خب ا۳تبدیک به ا۴ بشه قطعا توسط کارشناس معلوم خواه شد

ارجاع امر به کارشناس و شهودویا استفاده از سایر دلایل

به مهر
با شکایت جعل و سوء استفاده ازامضا و در خواست کارشناس تقدم و تاخر نوشته بر امضائ مشخص می گردد.

با سلام
برای این امر بایستی ارجاع امر به نظر کارشناسی را اتخاذ نمایید تا با بررسی و تشخیص مدارک سفید امضا بودن آن اثبات گردد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. از ایشان به جرم سوء استفاده از سفید امضا شکایت کیفری کنید و در مرحله دادسرا با ارجاع به کارشناس سفید امضا بودن محرز می گردد.

با سلام و احترام
شکایتی مبنی بر سو استفاده از سفید امضا و جعل کنید سپس درخواست ارجاع به کارشناس دهید
تا بررسی و جعلی بودن و استفاده از سند مجعول ثابت گردد

سلام
درخواست نظریه خط شناسی بدهید
تقدم امضا بر نوشته اثبات میشود
درخواست جعل بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق ارجاع به کارشناس قابلیت اثبات دارد

میبایست ابتدا درخواست بررسی و ارجاع به کارشناس را مطرح کنیدتا جعل و دستکاری در مدرک ثابت شود که با توجه به مواردی که ذکر کردید برش کاغذ و احیانا اختلاف جوهرهای امضاء و با توجه به تعریف شما احتمالا بیشتر با استناد به تقدم و تاخر امضاء و نوشته ها بین آنها می شود اثبات جعل را مطرح نمود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شکایت جعل والحاق را طرح نمایید

بله شما میتوانید با تنظیم شکواییه از طریق دفتر خدمات قضایی و دادسرا تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء با ارجاع امر به کارشناس رسمی خط و امضاء ادعای خود را به اثبات برسانید

با درود..
با طرح شکوائیه کیفری به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء با ارجاع امر به کارشناسی اسکتاب خط و امضاء را بخواهید تا کارشناسی در خصوص تقدم و تاخر متن نوشته و امضای مندرج اظهارنظر نماید..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام این امر در دو صورت قابل پیگیری است اگر دعوای حقوقی ای علیه شما مطرح نمودند و این برگه که به امضای شماست در جلسه اول رسیدگی میتوانید مستندا به ماده ۲۱۶از قانون آئین دادرسی مدنی اظهار انکار نسبت به مطالب اضافه پس از امضای خود نمایید یا ادعای جعل نموده درخواست ارجاع امر به کارشناسی کنید و یا اینکه در راستای مواد ۵۲۳و ۵۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بخش تعزیرات از ایشان شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح نمایید تا با ارجاع به کارشناسی جرائم ایشان پس از اثبات با صدور حکم شایسته از سوی دادگاه صالحه اعمال مجازات گردد و در نهایت جعلی از درجه اعتبار ساقط میگردد

با ثبت شکواییه ادعای جعل علیه وی اقدام نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.