لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

چگونه می توان سفید امضا بودن کاغذ را ثابت کرد؟

پرسیده شده

باسلام
برادرزاده ام کاغذی آورد که در آن درخواست انشعاب برق نوشته بود من و خواهرم زیر آن را امضا کرده و اثر انگشت زدیم.بعدا متوجه شدیم کاغذA3 بود که بعد از امضای ما برش داده و به شکل A4 درآورده است.و در آن همه سهم الارث من را به اسم خودش زده است و خواهرم را به عنوان شاهد نوشته و برادرش نیز به عنوان شاهد امضا کرده است.ما نیز هیچ شاهد یا مدرکی نداریم که کاغذ درخواست انشعاب برق را امضا کرده ایم.لطفا مارا راهنمایی کنید.چکار باید بکنیم؟

۲۰,۳۸۳
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

شما باید سو استفاده کردن از سفید امضا را اثبات کنید . به این صورت که از شخص مورد نظر شکایت کنید و تقاضا کنید که برگه را کارشناس مورد برسی قرار دهد تا جعل آن مشخص گردد.

موید باشید

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۳) دیدگاه

بسمه تعالی : با توجه به فرض سوال : انتقال سهم الارث بدین صورت قابل بررسی نیست و به راحتی انکار کنید و زیرا کلا انتقال یا با وکالت نامه رسمی یا سند رسمی قابل قبول است . اگر این گونه انتقالات به همین راحتی بود که برادر من سنگ رو سنگ بند نمیشد . نگران نباش . با خدا باش و از خدا بخواه که برادرزاده ات راه درست و انسانیت را بپذیره.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید درخواست بررسی و ارجاع به کارشناس را مطرح کنید تت جعل و دستکاری در مدرک ثابت شود .

با توجه به اینکه ذیل متن رو امضا کردید و حسب اعلام شما بعدا الحاق صورت گرفته، شکواییه جعل با شرح موضوع مطرح کنید و ارائه اصل برگه رو جهت ارجاع به کارشناسی تقاضا کنید

عمل سو استفاده از سفید امضا و جعل است تقاضای کارشناسی نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ضمن شکایت جعل و سواستفاده از سفید امضا تقاضای ارجاع به کارشناس نمایید

میتوانید تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کنید
با استناد به اینکه هیچ مبلغی هم دریافت نکردید

می توانید ادعای جعل کنید و با کارشناسی جعل و شهود قابلیت اثبات دارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تنها راه شما، اثبات جعلی بودن برگه ارائه شده بعنوان برگه درخواست انشعاب برق می باشد. تا به این وسیله بتوانید قصد فرد را سوء استفاده از سفید امضای شما اثبات نمایید

با سلام و احترام تنها راه ممکن با توجه اظهارات تان تشخیص نهایی با کارشناس رسمی دادگستری متصور می باشد

باتوجه به توضیحات مطروحه درسوال موضوع ازطریق کارشناس رسمی دادگستری قابل اثبات است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

یکی از طرق اثبات ادعی انجام کارشناسی ، و خط شناسی و استکتاب است
با ارجاع امر به کارشناس ، و رعایت و تاکید بعضی ( فوت کوزه گری) ریزه کاریهای پلیسی و قضائی می توان محتویات ، زمان صدور و سایر موارد را آنچنان که با عدالت برابر باشه اثبات نمود

گاها استفاده از اوراق سفید امضاء و انتساب آن به دیگران پیش می ۶ید ، در این موارد با توجه به نوع کاغذ ( از لحاظ سندیت ، عادی یا رسمی) باید دفاع و ایرادات مقرر قانونی را وارد نمود لهذاباید نسبت به اصالت کاغذ ایراد وارد و نهایتا استکتاب آن را خواستار شد.

چونکه امضا وانگشت متعلق بخودتان هست ابتدا ازطریق مصالحه وپادرمیانی افرادمعتمد وسپس ارسال اظهارنامه مبنی براخطاربه عودت برگه موردنظر اقدام نمائید..ودرجلسه پیشنهادی واظهارنامه شهود راازترس قسم خوردن ومجازات شهادت کذب وبرادرزاده راازعواقب کارش اگاه کنید قطعا مدارکی عایدتان خواهدشد..درنهایت ودرصورت عدم نتیجه ضمن شکایت کیفری مراتب امرازطریق دادسرا پیگیری نمائید

با سلام از تقدم و تاخر نوشته و امضا کارشناس می تواند تشخیص دهد و هرچه این فاصله بیشتر باشد تشخیص آسانتر است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ادعای جعل و درخواست کارشناسی را انجام دهید

سلام با وصفی که می فرمایید عمل استفاده کننده از سفید امضا شما مشمول عنوان مجرمانه جعل می باشد و می توانید شکایت کیفری اقامه کنید و باید بتوانید از ظاهر برگه استفاده غیر واقعی را اثبات کنید و یا با ورود در ماهیت موضوع، مقام قضایی را نسبت به استفاده از سفید امضا قانع کنید و البته با جلب نظر کارشناس می توانید تقدم امضا و تاخر نوشته را ثابت کنید. پیشناد می شود از تخصص وکیل دادگستری استفاده کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بسمه تعالی . با فرض سوال مذکور . راه اثبات برگه سفید امضا ،،یا رسید تحویلی یا تصویر یا شاهد است لدا با توجه به عدم مدارک اثباتی هر دعوی از طرف شما رد خواهد شد .. اما با ترفندهای قانونی ابتدا باید به مدارک وشواهدی برسید و بعد از طریق محاکم قضایی اقدام کنید

از اختلاف جوهرهای امضاء و نوشته ها و تقدم و تاخر بین آنها می شود با کارشناسی تشخیص داد هرچه فاصله زمانی بین امضا و نوشته ها بیشتر باشد تشخیص آسانتر می شود

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

با درود
فاصله زمانی چند ساعته قابل تشخیص هست یا خیر؟ با اشکر🙏

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

سلام علیکم از فاصله زمانی چند ساعته فقط جدید بودن نگارش سند قابل تشخیص است ولی جعلی بودن آن با تحقیقات قضایی اثبات می شود.

با توجه به این مورد که شما میفرمایید کاغذ a۳ بوده و سپس بریده شده بنابراین با کارشناسی مشخص میشود همچنین خواهر شما که بعنوان شاهد وجود دارد میتواند شهادت بع نفع شما بدهد در ضمن انتقال و بخشش سهم الاارث به این راحتی نیست

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به این مورد که شما میفرمایید کاغذ a۳ بوده و سپس بریده شده بنابراین با کارشناسی مشخص میشود همچنین خواهر شما که بعنوان شاهد وجود دارد میتواند شهادت بع نفع شما بدهد در ضمن انتقال و بخشش سهم الاارث به این راحتی نیست

شما باید اسنادو مدارک ارائه دهید وچون هیچ اسنادی ندارید باید درخواست کارشناسی برای جعلی بودن کاغذبدهید

با سلامبا توجه به اینکه شما منکر امضا و اثرانگشت خویش نمی باشید نمی توانید ادعای جعل نمائید، حتی برادرزاده شما هم میتواند مدعی شود که نوشته را در جایی دیگر با خط خودش نوشته و پس از رویت برگه توسط شما امضا شده است بنابراین عنوان جعل صادق نیست.موضوع دیگر آنکه شما مدعی هستید که برگه ی دیگری را امضا نموده اید لیکن پس از برش برگه توسط برادرزاده یتان روی آن نوشته شده است که شما سهم الارث خویش را منتقل نموده اید و گواه هم دارند بنابراین شما مدعی هستید و با توجه به (( المدعی علی البینه)) بار اثباتی بر عهده ی شماست که سهم الارث را منتقل نکرده ایدپیشنهاد میکنم بدوا از طریق وساطت اقوام و بزرگان حل موضوع نمائید .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام به استحضار می رساند یکی از راههای اثبات عدم مجعول بودن اوراق هم زمانی نوشتجات و استفاده از جوهر یکسان و نحوه نگارش و قرار گرفتن امضاء و اثر انگشت و زمان تحریر و چیدمان مندرجات آن است در صورتیکه از آن سند عادی علیه شما استفاده نمایند می توانید نسبت به آن ادعای جعل نمایید و با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی خط و امضاء و یا آزمایشگاه جنایی دایره تشخیص هویت ناجا اصالت و یا مجعول بودن آن مشخص خواهد شد . بدیهی است در آن کاغذ چنانچه قید شده به شما وجهی پرداخت شده منبع تهیه آن وجه را نیز میتوانید از مدعی خواستار باشید به عنوان مثال از کدام حساب بانکی برداشت و چگونه به شما پرداخت نموده است .

با سلام
شما در خصوص مورد فوق..طرح شکایت و ارجاع به نظر کارشناس رسمی دادگستری نمایید...تا حقیقت امر آشکار و طرف مقابل را محکوم نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
شکایت جعل و سواستفاده از سفید امضا با درخواست ارجاع به کارشناسی را اقدام نمایید

باسلام. شما بایستی شکایت سوءاستفاده از سفیدامضا و جعل را مطرح کنید و تقاضای ارجاع امر به کارشناس نمایید

سلام
چنانچه مدعی جعل سند هستید، لازم است که ادعای خود را اثبات کنید. معرفی شاهد و درخواست کارشناسی می تواند در این راه شما را یاری کند.

شما شکایتی تنظیم مبنی بر جعل و استفاده از سند معجول از نامبرده به انجام برسونید مرجع رسیدگی کننده پرونده رو به کارشناس خبره دادگستری جهت استکتاب و خط شناسی ارجاع میده و تشخیص خواهد داد اون کاغذ سفید امضا بوده و یا خیر
ضمنا انتقال سهم الارث از طریق وکالت و انتقال رسمی در دفتر اسناد رسمی بصورت رسمی انجام می گردد. این کاغذ صرفا سند عادی لازم الاجرا محسوب نمی شود و می بایست نامبرده الزام شما رو به انتقال سهم الارث خواهان بشه که نوصیه می شه با مشاوره با وکلای خبره در مقام دفاع وارد مذاکره بشین

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام شما باید شکواییه مبنی بر سواستفاده از سفید امضا تنظیم و به دادگاه ارایه دهید.

با سلام
با ارجاع به کارشناسی مشخص می گردد

تقاضای کارشناسی کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

هرکس از سفید مهریا سفید امضا سو استفاده کند مستلزم مجازات هستش و شما باید این رو اثبات کنید خب ا۳تبدیک به ا۴ بشه قطعا توسط کارشناس معلوم خواه شد

ارجاع امر به کارشناس و شهودویا استفاده از سایر دلایل

به مهر
با شکایت جعل و سوء استفاده ازامضا و در خواست کارشناس تقدم و تاخر نوشته بر امضائ مشخص می گردد.

با سلام
برای این امر بایستی ارجاع امر به نظر کارشناسی را اتخاذ نمایید تا با بررسی و تشخیص مدارک سفید امضا بودن آن اثبات گردد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. از ایشان به جرم سوء استفاده از سفید امضا شکایت کیفری کنید و در مرحله دادسرا با ارجاع به کارشناس سفید امضا بودن محرز می گردد.

با سلام و احترام
شکایتی مبنی بر سو استفاده از سفید امضا و جعل کنید سپس درخواست ارجاع به کارشناس دهید
تا بررسی و جعلی بودن و استفاده از سند مجعول ثابت گردد

سلام
درخواست نظریه خط شناسی بدهید
تقدم امضا بر نوشته اثبات میشود
درخواست جعل بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق ارجاع به کارشناس قابلیت اثبات دارد

میبایست ابتدا درخواست بررسی و ارجاع به کارشناس را مطرح کنیدتا جعل و دستکاری در مدرک ثابت شود که با توجه به مواردی که ذکر کردید برش کاغذ و احیانا اختلاف جوهرهای امضاء و با توجه به تعریف شما احتمالا بیشتر با استناد به تقدم و تاخر امضاء و نوشته ها بین آنها می شود اثبات جعل را مطرح نمود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شکایت جعل والحاق را طرح نمایید

بله شما میتوانید با تنظیم شکواییه از طریق دفتر خدمات قضایی و دادسرا تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضاء با ارجاع امر به کارشناس رسمی خط و امضاء ادعای خود را به اثبات برسانید

با درود..
با طرح شکوائیه کیفری به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء با ارجاع امر به کارشناسی اسکتاب خط و امضاء را بخواهید تا کارشناسی در خصوص تقدم و تاخر متن نوشته و امضای مندرج اظهارنظر نماید..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حسام خوشگواری محمد هادی معماری محمدرضا عطاری شادکهن سید روح اله معزی
۵۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام این امر در دو صورت قابل پیگیری است اگر دعوای حقوقی ای علیه شما مطرح نمودند و این برگه که به امضای شماست در جلسه اول رسیدگی میتوانید مستندا به ماده ۲۱۶از قانون آئین دادرسی مدنی اظهار انکار نسبت به مطالب اضافه پس از امضای خود نمایید یا ادعای جعل نموده درخواست ارجاع امر به کارشناسی کنید و یا اینکه در راستای مواد ۵۲۳و ۵۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بخش تعزیرات از ایشان شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح نمایید تا با ارجاع به کارشناسی جرائم ایشان پس از اثبات با صدور حکم شایسته از سوی دادگاه صالحه اعمال مجازات گردد و در نهایت جعلی از درجه اعتبار ساقط میگردد

با ثبت شکواییه ادعای جعل علیه وی اقدام نمایید.

با سلام
باید شکایت جعل و سو استفاده از سند مجعول و سو استفاده از سفید امضا نمایید

با سلام
از طریق ارجاع به کارشناسی

باطرح شکایت دردادسرامبنی برجعل وسوءاستفاده ازسفیدامضاودرخواست ارجاع به کارشناس اقدام کنید.

شما ابتدا باید شکایت کنید علیه برادرزاده و درخواست کارشناسی سفید امضاء بدهید تا جعل و سو نیت شخص توسط کارشناس مربوطه اثبات شود

با سلام
توضیحات تان کافی نیست
یعنی فاصله بین آخرین سطر تقاضا تا امضای شما به اندازه برگ آ ۴ بود ؟
از طریق ارجاع به کارشناس متخصص اثبات موضوع امکانپذیر است

با سلام
به دستور قاضی و ارجاع به کارشناس متخصص در این امور قابلیت بررسی و تشخیص نیز خواهد داشت

سلام
عمل سو استفاده از سفید امضا و جعل است تقاضای کارشناسی نمایید.

شکوائیه کیفری به اتهام سوء استفاده از سفید امضاء و با ارجاع امر به کارشناسی اسکتاب خط و امضاء موضوع قابل پیگیری است

با سلام ؛
۱_ هر چند موضوع مطرح شده توسط حضرتعالی به نظر خالی از اشکال نیست و یا حداقل بیانگر تمام داستان نمیباشد اما میتوان با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از جعلی بودن آن مطلع شد .
فواد رضایی
۲۱ آبان ۹۹

با سلام
با ارجاع به کارشناس قابل تشخیص می باشد

با عرض ادب و احترام
اگر ایشان این برگه را به مرکز یا نهادی ارائه داده یا از این برگه استفاده کرده اند علیه ایشان شکایت جعل مطرح کنید و درخواست کارشناسی سند را نمایید

سلام و درود
ضمن طرح شکایت با موضوع جعل درخواست کارشناسی نمایید

قاعدتا ادعای شما مبنی بر سفید امضا بودن سند می بایست توسط یکی از کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی قرار بگیره و ارجاع به کارشناس هم علی القاعده باید در قالب طرح یک پرونده حقوقی یا جزایی انجام شود

ابتدا شکایت مطرح کنید مقام قضایی به کارشناسی ارجاع دهد

سلام بار اثبات و سو استفاده برگه سفید امصا با شماست اقدام به شکایت از طریق دفاتر قضایی بفرمائید دلایل و مستندات در جلسه اول همراه داشته و تقاضای کارشناسی نمایید موفق باشید

درود بر شما
در مورد استفاده از سفید امضا شکایت خود را مطرح و درخواست ارجاع امر به کارشناسی را بنمایید .

با سلام ارجاع به کارشناسی رو بخواهید خودشون متوجه امر می شوند

میبایست درخواست کارشناسی مطابق رویه و قانون نمایید و همچنین سو استفاده از کاغذ سفید امضا چنانچه بابت امانت بوده یا هر موضوع مورد سو استفاده :(چنانچه متن نوشته شده روی امضا رد شده باشد و متن تایپی هم نباشد ترجیحا فورا کارشناسان متوجه جعل و سو استفاده از سند مجعول خواهند شد)
و همچنین برش کاغذA۳ خود مشهود میباشد برای کارشناسان چون معمولا کاغذهای A۴ با دستگاه اتوماتیک و بدون برش دست میباشند که قابل تشخیص میباشد.

با سلام با ارجاع به کارشناسی مشخص میشود ورقه a۴به A۵ تبدیل شدا است ,

سلام اصل بر سفید امضا نبودن میباشد و شما باید سفید امضا بودن را اثبات کنید

سلام. با این کار سهم الارث بنامش نشده. شاید بخواهد با استناد به آن بخشیدن سهم الارث از طریق شما را مدعی شود که با انکار شما و استدلال های شما قابل رفع خواهد بود. موفق باشید

از شخص مورد نظر شکایت نمایید و درخواست ارجاع به کارشناسی نمایید

از مصادیق جعل و کلاهبرداری است و ارجاع به کارشناس می‌تواند به روشن شدن مسئله کمک کند

سلام شما میتونید به سوءاستفاده از سفید امضاء شکایت کنید بعد درخواست ارجاع به کارشناسی نمایید که کارشناسان متخصص سفید امضا بودن رو تشخیص میدهند

با سلام
در صورت شکایت و ارجاع به کارشناسی قابلیت اثبات دارد

با سلام به راحتی میتوانید ثابت کنید که شما برای اشعاب برق امضائ نمودید

با سلام
با شکایت تحت عنوان جعل و سواستفاده از سند مجعول/بازپرسی محترم / با تقاضای کارشناسی /
ارجاع امر را به کارشناس جعل خط و امضا ارجاع خواهد داد.
باکمال اظهار ادب و احترام

با تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

با سلام، دادخواست جعل تقدیم کنید و خواسته ارجاع به کارشناس جعل .

با احترام کارشناسان متوجه امر میشوند در غیر اینصورت راه دیگری نیز میباشد

سلام، با شکایت شما و درخواست به کارشناسی، بررسی خواهد شد

با سلام و عرض ادب
شکایتی مبنی بر تدلیس ( فریبکاری) طرح کنید و نهایتا چون بابت این انتقال واهی وجهی دریافت نکردید. مطمن باشید دادرس محترم باتوجه به قراین و شواهد از طریق ارجاع پرونده به پلیس آگاهی و تدقیق و تحقیقات به اصل قضیه پی خواهد برد.

به راحتی میتوانید ثابت کنید. به اتهام تدلیس ( فریبکاری ) که مصداق کلاهبرداری است طرح دعوی میکنین. و باتوجه با اینکه ( ثمن معامله) مبلغ معامله نیز برای شما پرداخت نشده. قصد مجرمانه برادر زاده تان ثابت خواهد شد ثابت میگردد

درخواست جعل با تائید کارشناسی

سلام با طرح شکایت مبنی بر جعل و سو استفاده از سفید امضاء درخواست نمائید تا اصل برگه به کارشناس ارجاع شود .

کارشناس خط و استکتاب با بررسی فنی از جمله تقدم و تاخر امضاء و نوشته ها و ... نظر خود را به بازپرس اعلام می نماید

مضافا اینکه شما می تواند خواهرتان و فرد دیگری را که احیانا شاهد اخذ امضا ها برای انشعاب گاز بوده را به دادگاه معرفی نمائید

سواستفاده ازسفیدامضا، وهمچنین عنوان جعل به ان مترتب میباشددرصورتی که سند،یاوصیتی مقدم بران نیز باشد قابل استناد درمحاکم می باشد

سلام اثبات این مساله کاری دشوار است و معمولا دادگاه به کارشناس ارجاع میدهد باید از طریق دفتر خدمات قضایی شکایت کیفری جعل مطرح نمایید

درود از تقدم و تاخر نوشته و امضا کارشناس می تواند تشخیص دهد.

با احترام
راه تشخیص وجود دارد

سلام توسط کارشناس قابل تشخیص است

با سلام و درود . ضمن شکایت جعل و سو استفاده از شفید امضا تقاضای ارجاع به کارشناس بدهید .

با شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناسی میتوانید ادعای خود را مطرح نمایید.

سلام
نگران نباشید. با یک کاغذ ساده اینچنینی به راحتی نمی توان حق کسی را بالا کشید. با طرح دعوی جعل و سواستفاده از سفید امضاء، تقاضای کارشناسی نمایید.

باید شکایت جعل کنید دردادسرا تا کاغذ را ارائه دهد بعدبکارشناسی ارجاع میشود بااین اوصاف که شماگفتید کارشناس براحتی تشخیص میدهد.وبعداز نظرکارشناس رسیدگی ومنجر بحکم میشود

با سلام با طرح اقامه دعوی درخواست کارشناسی کنید که جعلیت آن تشخیص داده شود

بنام خدا،از ایشان تحت عنوان سوء استفاده از سفید امضا شکایت کنید و ارجاع به کارشناسی را از دادگاه صالح درخواست کنید.

با سلام
ابتدا شکایت کیفری با عنوان سوء استفاده از سند سفید امضا مطرح تا توسط کارشناس رسمی دادگستری مربوطه مورد بررسی قرار گیرد

ابتدا با ارسال اظهارنامه اخطار دهید که هیچ نوع سوء استفاده ای از امضا شما نکنند سپس از طریق دفتر خدمات قضایی شکایت خود را مطرح کنید . ضمن اینکه امکان دارد نوشته مذکور قابلیت ابطال داشته باشد .

با طرح شکایت درخواست کارشناسی بدید

با سلام تقاضای کارشناسی کنید

سلام سواستفاده شخص را اثبات و اقدام به شکایت نمایید وبه کارشناسی ارجاع شود موفق باشید

سلام ادعای جعل نمایید تا با ارجاع ب کارشناس و ارائه اصل برگه بررسی لازم صورت گیرد در خصوص تقسیم سهم الارث نیز میتوانید انکار نمایید و به پرونده جعل استناد نمایید

بااحترام
با ترفندی میتوان کذب بودن را به اثبات رساند

باسلام
برش خوردن کاغذ A۳ که بزرگتر از A۴ است به راحتی از طریق کارشناس قابل تشخیص است ضمن اینکه شما و خواهر شما اگر چنانچه موضوعی را که واقعیت ندارد می توانید تکذیب نمایید و چون موضوع در جایی به ثبت نرسیده و بیعی جاری نشده و سایر استدلال هایی که شما می توانید ارائه نمایید باعث می شود به صورت مسئله خدشه وارد شود.

به وسیله کارشناس می توان سواستفاده از سفید امضا را ثابت کنید

باسلام
تقاضای جعل و بررسی توسط کارشناس رسمی امر نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.