لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

نحوه محاسبه سهم یک هشتم مادر از ابنیه و اشجار

با سلام و احترام

اینجانب پسر بزرگ خانواده هستم در سال 1367 انحصار وراثت حق مادر اینجانب را

یک هشتم از ابنیه و اشجار معین کرده است .

عنایت بفرمایید راهنمایی کنید چطور میتوانم این یک هشتم سهم مادر از ابنیه و اشجار را محاسبه کنم

و به ایشان پرداخت شود . ملک در حال فروش است

پرسیده شده
۱۰ پاسخ ۴۲,۶۷۲ #6967
مشاوره حقوقی انحصاروراثت
۶۵۷ مشاوره حقوقی انحصاروراثت تا کنون در بنیاد وکلا پاسخ داده شده
وکیل انحصاروراثت
۳,۱۰۳ وکیل انحصاروراثت آماده ارائه خدمت در بنیاد وکلا
دعاوی انحصاروراثت
بیشتر بدانید دعاوی انحصاروراثت تمام معلومات مورد نیاز درباره دعاوی انحصاروراثت
مشاوره حقوقی تلفنی انحصار وراثت و ارث
احسان عبدالهی محمدهادی رادفر حامد شاکری نیا بیتا اخوان مدرس
۶۶۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۴۱۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۳۲,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با درود زوجه با وجود فرزند یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می‌برد

گفتگو با متخصصین آنلاین
شتاب‌دهی
بهنام رفیعی ساران
بهنام رفیعی ساران ۴.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۷ / ۵ (۲۴۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
اکرم فرخ
اکرم فرخ ۹.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۴۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
مرصاد پوراعتضاد
مرصاد پوراعتضاد ۳.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۶ / ۵ (۲۰۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
شاهرخ صحرائی
شاهرخ صحرائی ۰.۰ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
کیومرث نهاردانی
کیومرث نهاردانی ۹.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۰۴) دیدگاه
شتاب‌دهی
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۹.۶ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۹۳۸) دیدگاه
شتاب‌دهی
مریم مرادی
مریم مرادی ۵.۵ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۹ / ۵ (۵۲۰) دیدگاه
شتاب‌دهی
جواد شاهسوند اینانلو
جواد شاهسوند اینانلو ۴.۱ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۶۶) دیدگاه
شتاب‌دهی
رامین رضایی
رامین رضایی ۸.۷ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۶۶۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
سعید ستوده پارسا
سعید ستوده پارسا ۲.۵ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۲۷۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
مرضیه صفدری
مرضیه صفدری ۸.۸ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۸۲۵) دیدگاه
شتاب‌دهی
عباد جاویدی آل سعدی
عباد جاویدی آل سعدی ۰.۳ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۳۳) دیدگاه
شتاب‌دهی
هدی فرخی هنزکی
هدی فرخی هنزکی ۲.۲ وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
۴.۸ / ۵ (۲۱۱) دیدگاه
محمد محمودی
محمد محمودی ۰.۱ کاراموز وکالت مرکز وکلای قوه‌قضاییه
۴.۸ / ۵ (۴) دیدگاه
احمدرضا یعقوبی
احمدرضا یعقوبی ۲.۶ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۴.۹ / ۵ (۸۹) دیدگاه
مونا عابدی
مونا عابدی ۹.۶ همیار بنیاد
۴.۷ / ۵ (۳۴۸) دیدگاه

مادرشماازابنیه واشجارقیمت اموال رامیبرد

با سلام قبل از سال ۸۷ اگر کسی فوت می کرد، همسرش (زوجه) از کل زمین(عرصه) و بنای ساختمانی(عیان) که در اصطلاح به آن عرصه و اعیان می گویند ارث می برد(مالک می شد).بعبارتی، مالک یک هشتم عرصه و یک هشتم اعیان می شد و می توانست برای آن به نام خودش به سند مشاعی بگیرد.که با اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی که مقرر می دارد: زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
ماده ۹۴۸ ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌ اموال استیفاء کند.
الان زوجه در اموال غیرمنقول فقط از قیمت یعنی از محل فروش آن ارث می برد بنابراین،اگر مال فروخته شود به زوجه متوفی(مادرتان) یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول داده می شود.

با سلام و احترام وفق اصلاحی ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ همسر متوفی از کل اعیان و عرصه ارث می برد و درصورتیکه اموال متوفی به فروش برسد یک هشتم از کل مال متوفی به مادرتان می رسد . تا قبل از سال ۱۳۸۷ همسر متوفی فقط از ابنیه و اشجار ارث می برد . با توجه به اینکه انحصار وراثت پدرتان قبل از اصلاحی ماده ۹۴۶ سال ۱۳۸۷ صادر شده بوده نوشته شده از ابنیه و اشجار ولی به دلیل عدم تقسیم ارث وفق اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۷ مادر شما نه تنها از ابنیه و اشجار بلکه از همه ماترک ( عرصه ) ارث می برد و پس از فروش ملک پدری یک هشتم از کل مبلغ سهم مادر شما می شود باتشکر

تاقبل ازسال۱۳۸۷مادرشمایک هشتم ازابنیه واشجارارث می بردوطبق اصلاحیه ماده ۹۴۶قانون مدنی ۱۳۸۷ازکل اعیان وعرصه(کل اموال متوفی)
ارث می برددرصورت عدم تقسیم مال متوفی،واگر
به فروش رسیده باشدفقط یک هشتم ازابنیه و
اشجاربه ایشان تعلق می گیرد.

وفق اصلاحی ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۷ همسر متوفی از کل اعیان و عرصه ارث می برد و درصورتیکه اموال متوفی به فروش برسد یک هشتم از کل مال متوفی به مادرتان می رسد . تا قبل از سال ۱۳۸۷ همسر متوفی فقط از ابنیه و اشجار ارث می برد . با توجه به اینکه انحصار وراثت پدرتان قبل از اصلاحی ماده ۹۴۶ سال ۱۳۸۷ صادر شده بوده نوشته شده از ابنیه و اشجار ولی به دلیل عدم تقسیم ارث وفق اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۷ مادر شما نه تنها از ابنیه و اشجار بلکه از همه ماترک ( عرصه ) ارث می برد و پس از فروش ملک پدری یک هشتم از کل مبلغ سهم مادر شما می شود . موفق و مؤید باشید .

یک هشتم قیمت ابنیه و اشجار سهم ایشان می باشد