لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۷ متخصص آنلاین

اعسار تا چه زمانی فرصت دارد؟

پرسیده شده

بعد از صدور اجراییه چقدر فرصت اعسار زدن هست؟ آیا برای جلب نشدن میشود بعد از جواب رد اعسار، مجدد اعتراض زد؟؟؟ وقتی اعتراض زدیم امکان جلب هست یا خیر؟؟؟

۲۵ پاسخ #68860607
۱۳,۰۸۵
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
بعد از صدور اجراییه چقدر فرصت اعسار زدن هست؟
هر بدهکاری که با وجود تمکن مالی از پرداخت بدهی خود شانه خالی کند، از نظر شرعی و قانونی ، می‌توان او را حبس کرد تا بدهی خود را بپردازد؛
البته اگر مدیون مالی نداشته باشد، نه تنها حبس نمی‌شود بلکه به او برای پرداخت بدهی‌اش مهلت هم داده می‌شود.

پس از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه، اجرای احکام ۱۰ روز به فرد جهت اجرای مفاد دادنامه زمان می‌دهد
آیا برای جلب نشدن میشود بعد از جواب رد اعسار، مجدد اعتراض زد؟؟
نکته مهم در خصوص ارائه دادخواست اعسار این است که فرد، همزمان با ارائه دادخواست باید صورت کلیه اموال خود را به انضمام معرفی دو نفر شاهد عادل مرد که از وضعیت مالی وی اطلاع دارند، را به دادگاه معرفی کند؛ در غیر این‌صورت، دعوای اعسار از فرد قبول نمی‌شود.
وقتی اعتراض زدیم امکان جلب هست یا خیر؟؟؟
باید توجه داشت که اگر مدیون در حین رسیدگی به دعوا، دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه نکند، پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه و صدور اجرائیه، محکوم‌علیه(مدیون) به درخواست طلبکار(محکوم‌له) حبس می‌شود.
بر اساس ماده ۳ و تبصره‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه مدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این ماده، مدعی اعسار باشد باید ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند. در این صورت هرگاه محکوم له، آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه
فاطمه خرم آبادی
فاطمه خرم آبادی ۱.۹ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۵۳) دیدگاه
علی محبی
علی محبی ۶.۶ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۴۲) دیدگاه

چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا ده روز بعد از اجرائیه مهلت اعسار دارید اگر رد شود و برای دومین بار بخواهید اعسار بدهید میتواند جلب را دریافت کند مگر اینکه وثیقه ای بگذارید .

۱۴ آذر ۱۳۹۸

هرکسی ی نظر متفاوتی میدهد.سردرگم شدم

سلام
میتوانید تا ۳۰ روز پس از ابلاغ رای ،جهت اعسار اقدام نمایید.

مهلت اعسار ده روز بعد اجراییه است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود پس از صدور اجرائیه یکماه فرصت اعسار است، اگر رد شود قابل اعتراض است النهایه اگر رد قطعی گردد، یا با فرض پذیرش‌ اقساط پرداخت نشود، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه بازداشت خواهد شد.

برای طرح دعوی اعسار جهت جلوگیری از جلب مهلت ۳۰ روزه از زمان صدور اجرائیه دارید و متناسب با شرایط مالی شما پذیرش و یا رد خواهد شد،چنانچه پذیرش و تقسیط شود ملزم ب پرداخت اقساط در موعد مقرر هستید والا امکان جلب وجود دارد

سی روز فرصت دارد اعسار بزند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، باید ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد در این صورت حبس نمی شود

باسلام
۳۰ روز پس از صدور اجرائیه مهلت درخواست اعسار دارید و در صورت رد اعسار و یا پذیرش و عدم پرداخت اقساط محکوم له میتواند تقاضای جلب کند.

با سلام
زمان تنظیم دادخواست اعسار سی روز بعد از ابلاغ اجرائیه است و اگر اعسار رد شود دوباره می توانید درخواست اعسار بزنید و لزومی به تجدیدنظرخواهی نسبت به رد اعسار نمی باشد لکن بدلیل اینکه تنظیم اعسار بعدی از مهلت یکماهه می گذرد برای اینکه جلب نشوید بایستی یا رضایت محکوم له را بگیرید یا با تامین مناسب( وثیقه یا کفیل) که مقبول دادگاه واقع شود بپردازید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهلت اعسار یک ماه بعد از صدور اجراییه می باشد

ازتاریخ صدوراجرائیه یکماه فرصت دارید دادخواست اعسارازپرداخت دفعی محکوم به بدهید

بااحترام
تا ده روز مهلت دارد

پس از سی روز از ابلاغ اجراییه میتوانید درخواست اعسار بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه میتوانید اعسار دهید تا جلب نشوید.

باسلام
چنانچه اعسار برای بار اول پذیرفته نشده است. با فاصله زمانی می توان تقاضای تعدیل(کاهش) مجددا اعسار ثبت نمود
با نظر وصلاحدید قاضی محترم اجرا می‌توان درخواست تعلیق اجرای حکم تا نتیجه قطعی تعدیل نمود.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چنانچه محکوم علیه تا۳۰روزپس ازابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود،نسبت به دعوای اعساراقدام کندحبس نمی شود.

شما دوباره میتوانید دادخواست مجدد اعسار دهید

با سلام
۳۰روز از ابلاغ اجراییه امکان طرح دعوی اعسار است بعد از آن مانع گرفتن حکم جلب نمی‌شود و مستلزم تودیع وثیقه و با رضایت محکوم له است

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درمتن اقای ابراهیمی بصورت کامل توضیحات داده شده است

با سلام، ۱ ماه فرصت هستش وگرنه جلب می شوید

با سلام
چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۰ روز فرصت دارید.....

باسلام
ظرف سی روز از ابلاغ اجرائیه فرصت دارید با ارائه لیست اموال و داریی خود ودادخواست اعسار از زندان رفتن جلوگیری کنید و چنانچه اعسار شما هم رد شود قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی می باشد وتا صدور حکم قطعی شما زندان نمی روید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.