لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

با حکم جلب و ورود به منزل چند بار می توان وارد منزل متهم شد؟

پرسیده شده

با سلام
پدرم مبلغ 60 میلیون از فردی چک برگشتی دارد. پس از طی شدن مراحل قانونی و زد شدن درخواست اعسار آن فرد ایشان محکوم به پرداخت شده اند که باز مجدد درخواست اعسار داده اند !!!!!!!!!!!!!!
حال با توجه به حکم جلبی که پدرم در دست دارد و نیز اجازه ورود به منزل در زمان مشخص شده این سوال پیش می آید که با حکم فعلی برای چند بار میتوانیم ورود به منزل داشته باشیم؟ مامور 110 گفته که با این حکم فقط دو بار میتوان ورود کرد ... ممنون میشم پاسخگو باشین ...

۴۹,۹۶۱
مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اصولا نحوه و میزان آن در حکم قید می گردد و اگر قید نشده باشد همان دو باری که مامور بیان کرده است صحیح است

موید باشید

۲۷ آذر ۱۳۹۸

سلام و خسته نباشید ، من چندین جا دیدم که شما گفته بودین برای چک برگشتی حکم ورود به منزل داده نمیشه! آیا این درسته یا خیر؟!

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۴) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه

قید نشده باشد همان دو باری که مامور بیان کرده است صحیح است

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر در این دوبار نتوانستید فرد را جلب کنید،به دادگاه رجوع کرده و حکم جلب سیار را می گیرید

سلام و درود
با حضور پلیس جلب کنید فرد رو

سلام
اگر در دستور جلب درج نشده باشد دوبار صحیح است و شما می توانید با مراجعه به دادگاه درخواست کنید که هم ساعت جلب را شبانه روزی نمایند و هم تعداد اقدام را صراحتا قید نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در مورد کم و کیف اجرای جلب باید با ماموران انتظامی هماهنگ شود

سلام
مامور ۱۱۰ گفته که با این حکم فقط دو بار میتوان ورود کرد .دقیقا متن جکم جلب را برایتان باز گو کرده مامور ۱۱۰

ورود به منزل یکبار

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
اصولا حکم جلب برای مدت زمان معینی تعیین میگردد و اعتبار آن در حکم جلب قید میگردد

زمان و تعداد ورود به منزل و شخص نائب برای ورود با مرجع قضایی است ولی این گونه جلب ها قابلیت تمدید را دارد

بسته به تعداد اجازه ی ورودی که قاضی می دهد دارد عموما دو نوبت در روز یاشبانه روز میدن .

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهلت خاصی در قانون نیست .عموما ۷ روز .۱۵ روز و یکماه میدن .

همان دو بار صحیح است.

سلام اگر تعداد ذکر نشده باشد همان دوبار صحیح است

با سلام معمولا در برگه جلب ، برخی جزئیات ذکر می شود ولی اگر این موضوع ذکر نشده بود ، نهایتا در هر روز، دوبار می توان اقدام ورود به منزل داشت.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با حکم جلب و ورود به منزل چند بار می توان وارد منزل متهم شد؟
در زمان صدور برگ جلب سیار تعداد دفاعات و ساعاتی که می توان وارد مخفی گاه متهم و یا محکوم علیه شد مشخص می گردد ولیکن با توجه به اینکه شما اعلام نموده اید طرف مقابل شما دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نموده اند اگر دادخواست صادر تایید شود برگ جلب منتفی است و اگر اعسار رد شود و قطعی گردد می توانید موضوع را مجددا از اجرای احکام دنبال نمایید .

حکم ورود به منزل موردی و با دستور مقام قضایی صورت میگیرد اصل بر یک بار ورود است در موارد شک باید با اطلاع ودستور مقام قضایی صورت بگیرد

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای جلب اگر تو ،دوبار نتوانستید جلب کنید جلب سیاربگیرید از دادگاه تو حوزه دادگاه هر جا دیدید زنگ بزنید ۱۱۰ بیاد جلبش کند

درصورت انجام دستور صرفا یکبار معتبر بوده و برای ورود مجدد باید مجددا برگ جلب و ورود صادر گردد...

معمولا ۲بار مگر موارد خواص بیشترشود

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درروز ۲ بار اگرجلب سیار باشد تمام کشور و در روز و شب ۲ با

اصولا نحوه ومدت در برگ جلب قید شده ومامور دستر قضایی که در برگ جلب آمده باید انجام دهد از ساعت مثلا ۸صبح تا ساعت ۸شب مثلا یک مرتبه یا چند مرتبه

اگر قید نشده جلب سیار ۳ بار جلب معمولی ۲ بار

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام. بله درست گفتن خدمتتون در هر روز فقط دوبار میشود به منزل ورود کرد.

باسلام
درصورت عدم درج شرایط و تعداد مراجعه،دوبار صحیح هست و بعد از مراجعه میتوانین توسط دادگاه زمان ورود به منزل و شرایط ان را تمدید و تغییر دهید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
دو بار صحیح می باشد

بسته به تعداد دفعات ورود به منزلی که دربرگ جلب نوشته شده است .ازیک با ورود تا سه بارهم میدن

معمولا در حکم جلب و ورود به مخفی گاه همان دو بار قید می گردد و ازساعت ۸ صبح لغایت ۹ شب و... در غیر این صورت می توانید حکم جلب سیار با ورود به مخفیگاه بگیرید

بسمه تعالی : با هر حکم ورود به منزل فقط یکبار میتوانید و برای بار دوم باید حکم تمدید گردد مگر اینکه درحکم تصریح در دفعات شده باشد حتی ساعت ورود به منزل نیز توسط دادگاه تعیین میگردد و اینکه فرمودند دو بار میتوان ورود به منزل نمود منظور در کل حکم ورود به منزل بیشتر از دوبار تمدید نمیشود لذا تا یقین حاصل نکردید از ورود به منزل خودداری فرمایید زیرا نسبت به افراد داخل منزل و احترام به حقوق شهروندی و آبروی اشخاص غیر ، که داخل منزل میباشند احکامی نیز مترتب امر است .
از نکات قابل ذکر اینکه برای هر منزل دوبار حکم ورود صادر میپگردد ..یعنی اگر منزل دیگری معرفی گردد حکم همچنان قابل تمدید است و این تمدید نیز برای سه مخفی گاه و هر مخفیگاه بیشتر از دوبار صادر نمیشود هر چند که قضات محترماز صدور حکم ورود به منزل بیشتر ازدو الی سه بار امتناع نموده به سختی برای بار چهارم حکم ورود به منازل را میدهند ..
از لطایف کلام اینکه : بهترین راه جلب اشخاص در حال حاضر بی اعتبار نمودن یامسدود کردن کارت ملی آنان است که توسط اجرای احکام انجام میشود وشخص مجکوم علیه بناچارخود را معرفی یا رضایت شما را جلب خواهد نمود

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شرایط و دفعات ورود در دستور عید میشود،در صورتیکه در مدت مذکور جلب صورت نگرفت با مراجعه به دادگاه میتوانید دستور جلب سیار بگیرید

بسته به تعداد اجازه ی ورودی که قاضی می دهد دارد معمولا دو نوبت در روز یاشبانه روز

سلام
شما در حال حاضر با توجه به کلی بودن برگ جلب صرفا دوبار میتوانید مراجعه کنید لیکن میتوانید بعد از گرفتن گزارش مامور کلانتری مبنی بر عدم حضور شخص در منزل ومیسر نبودن جلب ایشان میزان دفعات جلب افزایش بدین

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
معمولا مدت و اعتبار حکم جلب بر روی حکم قید میگردد
در صورتی که نتوانستید اقدامی نمایید می بایست اقدام به اخذ حکم جلب سیار نمایید تا در هر جا و هر منطقه و شهری که باشد جلب گردد

سلام پس از دوبار ورود می توانید اقدام به تمدید حکم از شعبه نمایید

معمولا تعداد دفعات ورود به منزل در حکم قید می شود ولی اگر قید نشود همان دوبار که مامور گفته صحیح است

دو بار میتوانید مراجعه کنید پس از آن باید مجدد از مرجع قضایی اقدام نمایید از جمله درخواست جلب سیار نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اگر در برگ جلب تعداد دفعات ورود در شبانه روز قید شده که باید مطابق ان عمل نمود .
اگر تعداد دفعات قید نشده تعداد ورود با علم به حضور متهم نا محدود ودر قالب همان زمان قید شده با شرایط شرعی وقانونی است

با عرض سلام و ادب خدمت شما
با توجه به اینکه دستورقضایی در خصوص دستگیری محکوم علیه و همچنین ورود به منزل و مخفیگاه درصلاحیت انحصاری مرجع قضایی و می‌بایست مراتب و دفعات ورود به منزل صرفا از سوی مقام قضایی مشخص و تعیین گردد فلذا در صورتی که با برگه جلب صادره امکان شناسایی و دستگیری شخص نامبرده وجود ندارد ضمن تنظیم گزارش از سوی مرجع انتظامی و با قرائن و اوضاع و احوال به تمدید برگه جلب و افزایش دفعات ورود به منزل از سوی مقام قضایی درخواست لازم را خدمت ایشان ارائه نمایید

سلام
اصولا نحوه و میزان آن در حکم قید می گردد

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در برگه ی جلب معمولا دوبار در روز و ساعات مشخص قید میگردد و نیز میتوانید پس از صورت جلسه ی مامور جلب که عنوان میکند برای جلب مراجعه کردند و در محل اعلامی حضور نداشتند، مجددا دستور جلب سیار در هر ساعت شبانه روز و ورود به مخفی گاه را از داداگاه درخواست کنید.

متن دستور جلب را مطالعه بفرمایید نحوه ، زمان، و مشخصات دیگر قید می شود

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
داخل متن قید میشود

سلام
شرایط حکم ورودبه منزل درمتن قیدمیشودبرای تعداددفعات اگرمحدودباشدمجددادستوربگیرید

اعتبار و کم وکیف ورود به منزل در خود حکم ذکرشده پس گزارش مامور صحیح است

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود قاعدتا روال کار در دستور قید می‌گردد

اگر بعد از دو بار موفق به جلب طرف نشدید می توانید تقاضای جلب سیار کنید

با سلام .در روز تا قبل از غروب افتاب ولی میتوان بیشتر از دوبار هم وارد شد

با سلام و احترام
معمولا در حکم قید میگردد

با درود
تعداد دفعات ورود در حکم جلب ذکر می شود

با سلام
نحوه و میزان آن در حکم قید می گردد.
با احترام حاجی زاده

با سلام اگر دستور جلب قید نشده باشد دوبار صحیح است

معمولا نحوه و دفعات در حکم ذکر می گردد

اگر در حکم تعداد دفعات ذکر نشده تنها یک بار این امکان وجود دارد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.