لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
شهریار پورحکیمی فاطمه زارع عبدالصمد محمدی مقدم سعیده کریم فر
۲۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا می توان نسبت به پرداخت نفقه دادخواست اعسار ثبت کرد؟

پرسیده شده

باسلام.آیا اعسار نفقه به مبلغ سه میلیون وچهارصدهزارتومان قابل قبول است؟و درصورتیکه رای قطعی تمکین صادرشودپرداخت نفقه چگونه است؟

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
شهریار پورحکیمی فاطمه زارع عبدالصمد محمدی مقدم سعیده کریم فر
۲۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۲۶۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

احتمال پذیرش آن با توجه به مبلغ محکومیت کم است ولی از نظر قانونی فاقد اشکال است

احتمال قبول اعسار ضعیف هست .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.