لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

برای اثبات مالکیت چه باید کرد؟

پرسیده شده

پدر من یک ملک را در سال ۱۳۵۰ خریداری کرده از طریق مبایعه نامه، در همین حین فروشنده فوت نموده و سازمان مسکن شهرسازی آن را موات اعلام نموده حال برای اثبات مالکیت چه باید کرد شاهدی نداریم و اما گواهی صحت معامله از دادگاه داریم چه باید کرد؟

مشاوره حقوقی تلفنی اثبات مالکیت
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد حسام خوشگواری ابراهیم صفری
۴۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
با استناد به گواهی صحت از دادگاه اثبات مالکیت نموده و به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی اقامه دعوی نمایید

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۲.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۲۲۷) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۰.۳ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۳۵) دیدگاه
میثم احمدی
میثم احمدی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۱۹) دیدگاه

با توجه به گواهی یاد شده می توانید علیه سازمان مسکن و شهرسازی اقامه دعوی کنید

مشاوره حقوقی تلفنی اثبات مالکیت
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد حسام خوشگواری ابراهیم صفری
۴۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با استناد ب گواهی صحت معامله مالکیت شما برآن زمین اثبات خواهد شد سپس میتوانید بر علیه سازمان مسکن شکایتی تنظیم کنید

می بایست علیه مسکن وشهرسازی دادخواست بدهید

از آنجایی که شما دارای حکم دادگاه مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع را دارید،پس مالک شناخته میشوید و میبایست علیه سازمان مسکن طرح دعوی کنید

مشاوره حقوقی تلفنی اثبات مالکیت
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد حسام خوشگواری ابراهیم صفری
۴۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با گواهی فوق نسبت به طرح دعوی علیه سازمان مسکن و شهرسازی اقدام کنید

سلام
از طریق دفاتر خدمات قضایی باستناد گواهی صحت معامله علیه سازمان مسکن و شهر سازی دادخواست ثبت کنید

سلام
با توجه به داشتن مبایعه نامه و گواهی صحت معامله، برای اثبات حقانیت خود مشکلی ندارید. به رای کمیسیون ماده ۱۲ در مورد موات اعلام کردن ملک اعتراض نموده و در صورت لزوم در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی اثبات مالکیت
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد حسام خوشگواری ابراهیم صفری
۴۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با استنادبه مبایعه نامه و گواهی صحت معامله میتوانید علیه اداره مسکن وشهرسازی طرح دعوی نمایید

سلام
شما میتوانید با استناد به گواهی یاد شده علیه سازمان مسکن و شهرسازی طرح دعوی کنید.

با استفاده از مدارک یاد شده میتونید در شعبه ویژه مخصوص همین موضوع در مرکز استان ، نسبت به اعلام موات بودن زمین اعتراض کنید

مشاوره حقوقی تلفنی اثبات مالکیت
نسترن زمانی پور فردین حسین نژاد حسام خوشگواری ابراهیم صفری
۴۱۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۵۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام احکام دادگاه ها در حکم اسناد رسمی نیز میباشند

با سلام
داشتن مدرک برای اثبات ادعای مالکیت مهم هست وشما هم دارید بنابراین می توانید با این مدارک در دیوان عدالت اداری علیه سازمان مسکن وشهرسازی اقامه ی دعوا کنید

"با سلام"
میتوانید با در دست داشتن گواهی اقدام به اثبات مالکیت به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.