لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین

آیا میتوان در دفترخانه مال توقیف شده را معلق بر ایجاد مالکیت برای خریدار پس از رفع توقیف خرید؟

پرسیده شده

سلام
شکی نیست که نمیتوان مال توقیف شده را انتقال داد اما آیا میتوان ملک توقیف شده را معلق به ایجاد مالکیت پس از رفع توقیف خرید؟
یعنی با حفظ حقوق شخصی که تعلیق به نفع او انجام شده تصریح شود که خریدار علم به توقیف دارد ولی به محض عقد بیع مالک نمیشود بلکه زمانی مالک میشود که از ملک رفع توقیف شود و اگر رفع توقیف نشده هم پولش را پس میگیرد
آیا چنین مبایعه نامه معلقی را می توان در دفترخانه نوشت؟

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله . امکان تثبیت مالکیت پس از تنفیذ راهن وجود دارد .

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۰ کارشناس ارشد حقوق
۵ / ۵ (۳) دیدگاه
امین احمدی
امین احمدی ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۶ / ۵ (۶۱) دیدگاه

مطابق قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود بنابراین تعلیق در تملک مخالف ذات عقد بیع است ولیکن در قالب عقود دیگر منظور نظر شما مممکن است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در قالب عقد بیع ممکن نیست، اما به وسیله عقود دیگر ممکن است.

بنام خدا،در قالب عقد بیع نمیتوان انجام داد.

با سلام، خیر نمی توان چنین نکرد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی رضا یوسفی ام البنین تنکابنی رضایی امین احمدی
۵۹۸ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۶۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام در قالب عقد بیع ممکن نیست چون در عقد بیع بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود اما به وسیله عقود دیگر ممکن است.

با احترام در قالب عقود دیگر میتوان منعقد کرد

سلام و درود، بله، اثر بیع، مالکیت بوده ، یعنی به سبب وقوع بیع، مالکیت انتقال می یابدلکن می توانی اثرش را معلق برحصول شرطی بکنی و منع قانونی ندارد و دفترخانه نیز می تواند چنین سندی تنظیم نماید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.