لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری رضا یوسفی بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۳۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری رضا یوسفی بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۳۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
مخاطب گرامی، نحوه تقسیم مستمری تامین اجتماعی میان بازماندگان بیمه شده معادل ۵۰ سهم متعلق به همسر متوفی و ۲۵ سهم متعلق به فرزند وی است.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

سلام. فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر مستمری دریافت می کنند و به نسبت مساوی بین مادر و فرزند تقسیم میگردد. منبع: وبسایت صندوق بازنشستگی کشوری
https://www.cspf.ir/FaqBargharariVazifeVorasBazneshaste.aspx

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری رضا یوسفی بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۳۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
فرزند دختر بدون داشتن شغل و شوهر می‌تواند مستمری
دریافت کند و بین بین مادر و فرزند به صورت کاملا مساوی می گردد

با سلام
فرزند دختر درصورت مطلقه بودن مشمول دریافت مستمری مباشند و بین مادر و دختر و هو به طور مساوی تقسیم میشود

با سلام
فرزند دختر درصورت مطلقه بودن مشمول دریافت مستمری می باشد و بین مادر و دختر به طور مساوی تقسیم میشود

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سید عبدالرسول میرقادری رضا یوسفی بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۳۲۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام به نسبت مساوی تقسیم می گردد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.