لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۲ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران چیا کهزاد
۶۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

جهت اظهارنظر بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۶ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۲۰۰) دیدگاه
امین احمدی
امین احمدی ۱.۲ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۶ / ۵ (۶۱) دیدگاه
آسیه فتاحی امیردهی
آسیه فتاحی امیردهی ۴.۷ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲۹۸) دیدگاه

باسلام بستگی به نحوه بخشش است اگر ابرا باشد نمیتواند در غیر اینصورت تحت شرایطی می تواند که مدارکو مستندات شما بایستی بررسی گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران چیا کهزاد
۶۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام .اول اینکه مهریه در قالب سند رسمی قابل بخشش است در ثانی برای برسی بیشتر بهتر است با یک وکیل ملاقات حضوری داشته و چگونگی بخشیده شدن مهریه توضیح داده شود که با دقت بیشتر راهنمایی شوید.

این موضوع به نوع مهریه بستگی دارد. اگر مهریه به صورت عینی باشد مثلا زمینی بوده که بابت مهریه به ایشان اعطا شده فقط با هبه از طرف ایشان مهریه بخشیده می شود ولیکن اگر مهریه از نوع دینی باشد مثلا فلان تعداد سکه بر ضمه شما بوده با ابراء شما بری الضمه می شوید.

باسلام
در صورتی که بذل و ابرا نموده باشد
در صورتی که هبه غیر معوض باشد قابل رجوع میباشد
در صورتی که هبه معوض باشد قابل رجوع نیست

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران چیا کهزاد
۶۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بخشش به همسر قابل رجوع می باشد،به عبارت عرفی همسرتان می تواند بگوید بخشیده بودم حالا پشیمان شدم، اما اگر نوشته باشد که مهریه ام را تماما دریافت نمودم و یا ذمه ی همسرم را از پرداخت مهریه بری نمودم نمی‌تواند در خواست مهریه نماید.

با درود..
اظهارنطر قطعی در اینخصوص نیازمند بررسی مدارک و بخصوص مستند ایرازی و ادعایی از جانب شما می باشد..

بستگی به نوع بخشش دارو اگر در قالب ابرا و بذل بوده است نمی تواند رجوع کند

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران چیا کهزاد
۶۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،برای اظهارنظر باید مدارک شما بررسی شود.به این شکل نمیتوان اظهارنظر کرد.

با درود میتوانید بدان استناد نمایید، لیکن مفاد آن چیز که نوشته شده می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.

سلام و ارادت
میتوانید برگه را بعنوان دلیل به دادگاه ارائه نمایید تصمیم با قاضی است و به شرح برگه هم بستگی دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران چیا کهزاد
۶۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
چنانچه سند عادی باشداعتبار ندارد

اگر مهریه ابرا شده باشد قابل مطالبه نیست اما اگر بخشیده باشد می‌تواند مطالبه کند باید سند شما بررسی شود و کلمات دقیقا مشخص شود

چنانچه صحت و اعتبار سند دستنویس تایید شود حقی نسبت به مطالبه مهریه ندارند.

اصولا اگر اصالت سند مورد ایراد قرار نگیرد، معتبر است.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران چیا کهزاد
۶۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام برای اظهار نظر دقیق بهتر است مدارکتان بررسی شود

درود
با توجه به اینکه اظهارنظر در این موضوع نیازمند بررسی مستندات و اوضاع و احوال می باشد پیشنهاد می شود حتما با وکیل دادگستری مشاوره حضوری داشته باشید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
ام البنین تنکابنی رضایی عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران چیا کهزاد
۶۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
بله حتما سند عادی را ارائه دهید.

بااحترام
باید در این مورد مشورت بگیرید تامتن را بررسی نماییم

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.