لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۵ متخصص آنلاین

آیا می‌تونه تو دادگاه خودش انتخاب کنه که می‌تونه با من زندگی کنه؟

پرسیده شده

سلام خسته نباشید خواستم بپرسم من پسرم ۱۰سالش آیا می‌تونه تو دادگاه خودش انتخاب کنه که می‌تونه با من زندگی کنه یا با باباش

یا اینکه کلا حضانت با باباش میشه

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر پسر با داشتن ۱۵ سال قمری میتواند برای والد خود تصمیم گیری کند .

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی ۶.۹ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲۸۴) دیدگاه

تا سن بلوغ حق حضانت با شما هست

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر باید ۱۵ساله بشه.البته اگه پدر صلاحیت نداشته باشد شما میتونید دادخواست سلب حضانت تقدیم کنید

خیر اگر پدر صلاحیت حضانت داشته باشد حضانت با وی است

حضانت فرزند پسر از سن ۷ سالگی تا بلوغ(پایان پانزده سالگی)با پدر هست مگر اینکه عدم صلاحیت پدر ثابت گردد،بنابر این پاسخ سوال شما منفیست

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر چنین اختیاری ندارد.

درود
قبل از بلوغ خیر .

درود
قانون تا پایان سن بلوغ حضانت با پدر است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

حضانت از هفت سالگی تا سن بلوغ با پدر می باشد

خیر فرزند پسر در ۱۵ سالگی حق تعیین زندگی با یکی از والدین را دارد .

باسلام
خیر تا زمان بلوغ یعنی تا ۱۵ سال کامل قمری چنین امکانی وجود ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر، حضانت فرزند پسر تا ۱۵ سالگی با پدر است و بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام انتخاب با خود او خواهد بود.

سلام
خیر، بعد از سن ۱۵ سالگی میتواند انتخاب کند

باسلام
وقت شمابخیر،حضانت فرزند پسر از۷سالگی تا۱۵ سال تمام قمری برعهده پدر است علی هذافرزند دراین ایام اختیار انتخاب این امر راکه باکدام یک ازابوین زندگی نماید نداردچراکه تحت حضانت پدر است‌. امادرصورتی که زوج صلاحیت حضانت فرزند رانداشته باشد شما می توانید دادخواست سلب حضانت را به طرفیت همسر خویش تنظیم وازطریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید.

با درود گرچه حضانت تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از آن تا بلوغ با پدر است اما دادگاه باید مصلحت طفل را مدنظر قرار دهد ممکن است بعد از۷سالگی وفتی طفل به هیچ عنوان نزد پدر نرود، طفل می‌تواند نزد نزد مادر باشد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نه خیر در صورت رسیدن به بلوغ شرعی طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و مواد قانون مدنی می تواند تصمیم بگیرد

با سلام، بعد از ۷ سال حضانت فرزند پسر تا ۱۵ سال با پدر است

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
حضانت فرزندپسر تابلوغ یعنی ۱۵سال باپدراست

با سلام
حضانت پسر تا ۱۵ سال بر عهده پدر است مگر اینکه عدم صلاحیت او ثابت گردد بعد از ان خود فرزند در اینباره تصمیم میگیرد

با سلام
تا ۱۵ سالگی نمی تواند از این حق استفاده کند.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر ،سن قانونی برای پسر ۱۵ سال قمری است

با سلام خیر در حال حاضرحضانت فرزندتان با پدرشان میباشد بعد از سن بلوغ فرزندتان (۱۵سال تمام قمری) چنین امری امکان پذیر است و ایشان میتواند انتخاب نماید که با چه کسی پدر یا مادرش زندگی نماید

با احترام تا سن بلوغ چنین اختیاری ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
تا سن بلوغ که ۱۵ سال قمری است حضانت فرزند پسر با پدر است .
و پس از آن می تواند انتخاب نماید که با کدام یک از والدین زندگی نماید.

با سلام خدمت شما بزرگوار
عنایت داشته باشیدحضانت فرزندپسر از هفت سالگی تا سن بلوغ با پدر خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
اساسا تا سـن بلـوغ ( پایان ۱۵ سال قمری) از چنین حقی برخوردار نبـوده و حضامت وی با پدرشان می باشد، مگـر اینکه پدرشان فاقد صلاحیت از حیث حصـانت فرزند بوده باشند که در اینصورت حضانت وی با مادرش خواهد بود..

پسر از ۱۵ سالگی به بعد خود می تواند تعیین کند با چه شخصی زندگی کند، با این سن تحت حضانت پدرشان هستند

خیر پسر تا ۱۵ سالگی پیش پدر خواهد بود مگر ایشان صلاحیت نداشته باشد و عدم صلاحیت ثابت شود

با سلام
حضانت فرزند پسر از پایان ۷ سالگی تا پایان ۱۵ سالگی با پدر بوده و بعد از ۱۵ سالگی خودش حق انتخاب دارد. مشخصا در خصوص سوال شما باید عرض شود که تنها در صورت توافق با همسرتان و یا اثبات عدم صلاحیت ایشان می توانید حضانت فرزند را بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

خیر فرزند پسر با رسیدن سن ۱۵سال قمری حق تصمیم گیری دارند

با سلام
طبق قانون طفل ذکور با رسیدن به سن ۱۵ سالگی میتواند تعیین نماید که در حضانت چه کسی باشد و با چه کسی زندگی کند اما در کل اگر طفل احساس ناامنی و یا نفرت و ترس از یکی از والدین داشته باشد دادگاه به زور این طفل را در حضانت ان والدین قرار نخواهد داشت زیرا طبق قانون مصلحت خود طفل است نه مصلحت والدین .

با سلام . حضانت پسر بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی با پدر است وبعد از ۱۵ سالگی تصمیم باخودش است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
سیدمهرداد توسلی رضا اخلاص پور زهرا اشرفی قهی نسترن زمانی پور
۷۰۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
اصولا تا ۱۳ سالگی امکان تعیین ندارد اما شما می توانید علیه پدر در صورت داشتن ادله کافی اقدا مبه طرح دعوای سلب حضانت نمایید

سلام
خیر تا ۱۵ سالگی حضانت با پدر است.

باسلام درصورت اثبات عدم صلاحیت روحی و جسمی پدر میتوانید حضانت طفل را با حکم دادگاه برعهده بگیرید درغیر اینصورت فرزند درسن ۱۵سالگی تصمیم خواهد گرفت.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.