لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله، این امکان برای زوجه وجود دارد.

گفتگو با متخصصین آنلاین
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۰.۸ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۶۵) دیدگاه
علی محبی
علی محبی ۶.۶ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۴۲) دیدگاه
سید حجت فرجی
سید حجت فرجی ۰.۰ کارشناس ارشد حقوق
۵ / ۵ (۱۰) دیدگاه

باسلام چون زوج باید منزل تهیه نماید اگر زوجه اجاره نماید میتواند مانع ورود زوج گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،زن حق چنین کاری را دارد.

خیر در صورت قفل درب شوهر می تواند شکایت کند.

بله . تامین مسکن وظیفه زوج است و زوجه تعهدی برای راه دادن زوج ندارد .

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله میتواند از ورود شوهرش ممانعت کند

با سلام، بله می تواند

می تواند ولیکن امکان ناشزه شناخته شدن زوجه وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام چنین امکانی وجود دارد

ازآنجاکه قانون تهیه مسکن برعهده زوج است این امکان برای زوجه وجوددارد

با سلام و ادب

تهیه منزل وظیفه زوج است و زوجه می تواند اجازه ورود ندهد حال تغییر قفل باشد یا عدم اجازه ورود


اما فراموش نشود در این صورت زن ناشزه شناخته می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام قراداد با زوجه باشد بله موفق باشید

بله چون زوج باید تامین مسکن کند وزوجه حق دارد که زوج را به منرلی که خود اجاره یا ذهن کرده راه ندهد

سلام قانونا بل این حق رادارند

بله زوجه می تواند اقدام به تعویض قفل نماید

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام.اگر قرارداد بنام زوجه بوده ومبلغ رهن واجاره را هم خودش پرداخت کرده و هرماه انجام میدهد،در این صورت مالک منافع ملک است و میتواند چنین اقدامی بکند.لکن در روابط زناشویی حسن خلق وتفاهم ودرک متقابل اولویت دارد وتوسل به قانون در مرحله آخر است.

بلی میتونن ...............

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
بله امکان پذیر است..

بله به دلیل اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج می باشد .

سلام
اگر طرف قرارداد زوجه باشد امکانپذیر است.

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
وقت شمابخیر، تامین مسکن ازموارد نفقه بوده و برعهده زوج می باشد،علی هذا زوجه ای که مبادرت به اجاره نمودن منزلی نموده می تواند ازورود زوج به آن منزل ممانعت نماید.

سلام بله می توانند چنین اقدامی کنند..

با سلام و احترام

بله این حق برای ایشان وجود دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرود/اگر زوج اثبات کند که مبالغ رهن واجاره ماهیانه توسط ایشان واریز شده وصرفا برای اطمینان خاطر زوجه بنام ایشان شده واستشهادیه همسایه ها وجود داشته باشد زوجه نمیتواند به تعویض قفل اقدام کند ودرصورت انجام زوج میتواند بعنوان ممانعت درحق شکایت کند

با سلام
تعیین مسکن جزء نفقه زوجه بوده و در صورتی که رهن یا اجاره نامه به نام زوجه باشد می تواند از ورود زوج به منزل جلوگیری نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی مزاحمت
فاطمه مرادی حقیقت نسترن زمانی پور زینب علیپور مهرداد بوستانچی
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۲۶۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود بر شما . بله چون تهیه مسکن با زوج میباشد و در این صورت زوجه مالک منافع است میتواند از ورود زوج ممانعت کند

با درود..
با توجه به اینـکه تهـیه مسکن از وظایف زوج می باشد، بنابر این این امکان برای زوجه وجود داردـ.

باسلام
بله منزل متعلق به زوجه باشد میتواند ممانعت نماید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.