لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

آیا ایشان که آگاه بود که بازداشتی داره و با من قراداد بسته آیا چنین حقی را داشته؟

پرسیده شده

بنده زمینی را طبق قرارداد شریک شدم تا بسازم و درون ملک خرج کردم اما بعدا متوجه شدم ملکی که صاحب آن با من بسته مشکل دارد و پرونده ثبتیش چند بازداشتی رویش خورده و گویا چند شاکی دارد
لطفا راهنمایی کنید آیا ایشان که آگاه بود که بازداشتی داره و با من قراداد بسته آیا چنین حقی را داشته و اگر نداشته عنوان مجرمانه اش چیست

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

عمل ایشان دارای وصف کیفری انتقال مال توقیف شده است.

با سلام و احترام
این کار دارای جنبه کیفری و قابل بررسی قانونی است

ماده ۱ -
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا
یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸
قانون عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
- هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.