لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
امیر ضیغمی علیرضا شوری سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران
۲۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

عدم تمکین از سوی زن

پرسیده شده

سلام.وقت شما بخیر.
خانوم بنده حدود ۱۰ روز قبل با این دلیل که دیگه در کنار من خوشحال نیست و حسی به من نداره از منزل خارج شده و در منزل یکی از اقوامش مستقر شده.از شما استدعا دارم که بنده رو راهنمایی کنید که چطور میتوانم از خانومم بابت اینکار شکایت کنم.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
امیر ضیغمی علیرضا شوری سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران
۲۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
شما فقط می توانید نفقه را پرداخت نکنید و درخواست ازدواج مجدد کنید

با سلام
زمانی که زوجه خانه را بدون دلیل ترک می کند وتمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود شما می توانید با مراجعه به دادگاه خانواده ودادخواست عدم تمکین بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
امیر ضیغمی علیرضا شوری سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران
۲۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
با ارسال اظهارنامه ای به همسر خود ایشان را ملزم به تمکین نمایید در صورت عدم رجوع ، از طریق دادخواستی از دفاتر خدمات قضایی اقدام تا در صورت عدم رجوع به زندگی مشترک نشوز زوجه بر دادگاه محرز و مستحق نفقه نگردد و در صورت تمایل شما درخواست ازدواج مجدد نمایید

باسلام
اظهار نامه ای مبنی بر تمکین زوجه از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال کنید
در صورت عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد
و میتوانید درخواست ازدواج مجدد نمایید

اظهار نامه مبنی بر تمکین ظرف ۴۸ ساعت برای ایشان ارسال کنید و متعاقبا اگر تمکین نکردند دادخواست الزام به تمکین در دفتر خدمات قضایی ثبت نمایید که اگر زوجه محکوم به عدم تمکین گردید و حکم قطعی شد از تاریخ قطعیت نفقه به ایشان تعلق نخواهد گرفت و ایشان ناشزه محسوب خواهند شد و به تبع آن میتوانید جواز ازدواج مجدد اخذ نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
امیر ضیغمی علیرضا شوری سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران
۲۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با ارسال اظهارنامه ای به همسر خود ایشان را ملزم به تمکین نمایید در صورت عدم رجوع ، از طریق دادخواستی از دفاتر خدمات قضایی اقدام تا در صورت عدم رجوع به زندگی مشترک نشوز زوجه بر دادگاه محرز و مستحق نفقه نگردد و در صورت تمایل شما درخواست ازدواج مجدد نمایید

به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و اظهارنامه ای مبنی بر دعوت زوجه به تمکین ارسال و مهلت ۴۸ ساعت برای بازگشت تعیین کنید سپس در صورت عدم بازگشت دادخواست الزام به تمکین تقدیم کنید.
در صورت صدور حکم عدم تمکین می توانید طبق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ دادخواست تجویز ازدواج مجدد تقدیم کنید

سلام شما ابتدا اظهار نامه الزام به تمکین برای ایشان ارسال نمایید و در صورت عدم مراجعت دادخواست الزام به تمیکن صادر نمایید !

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
امیر ضیغمی علیرضا شوری سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران
۲۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر واقعا درکنارشماخوشحال نیست بهتراست بطور توافقی طلاق بگیرید وایشان درقبال طلاق حق وحقوق, خودرابذل, نماید درغیراینصورت دادخواست تمکین بدهید

در صورت عدم تمکین نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد ومی توانید درخواست ازدواج مجدد کنید

باسلام باید برای ایشان در ابتدا اظهار نامه بفرستین و منتظر پاسخ باشین و سپس میتوانید جهت عدم تمکین اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
امیر ضیغمی علیرضا شوری سعیده کریم فر بهنام رفیعی ساران
۲۷۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۲۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام ابتدا با ارسال اظهار نامه از طریق دفاتر خدمات قضایی از ایشان بخواهید به منزل باز گردد در صورت عدم باز گشت می توانید دادخواست عدم تمکین بدهید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.