لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۳ متخصص آنلاین

از چه منبعی میشود از اموال زوج بابت دریافت و اجرای مهریه معوقه اطلاع پیدا کرد؟

پرسیده شده

باسلام
بنده سالهاست از همسر سابقم جدا شدم و ایشان هم تعداد زیادی از قبوض اقساط مهریه را پرداخت نکرده است. و من در حال حاضر اطلاعی از اموال ایشان ندارم. چطور میتونم لیست اموال و حساب بانکی ایشان را جهت معرفی پیدا کنم؟
سپاسگذار از شما

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

از طریق واحد اجرای ثبت استعلام بگیرید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۱۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۲) دیدگاه

باسلام
از طریق اجرای احکام یا ثبت درخواست استعلام نمائید .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، به اداره ثبت بروید و از طریق اداره ثبت استعلام بگیرید

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید اداره ثبت می توانید تقاضای استعلام کنید .

از اجرای احکام یا ثبت درخواست استعلام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
از طریق اجرای احکام پیگیری نمایید

از اداره ثبت تقاضای استعلام نمایید.

سلام تقاضای استعلام از ثبت اسناد و راهور و بانک ها بنمایید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
از اداره ثبت استعلام بگیرید

از طریق اجرای ثبت امکان استعلام وجود دارد

با درود اگر رای قطعیت دارید که اجرائیه صادر شده نسبت به آن از طریق اجرای احکام مربوطه پیگیری نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق اجرای ثبت اقدام کنید

از طریق دادگاه درخواست استعلام از اداره ثبت و بانک و راهورکنید

باسلام ازطریق اجرای احکام برای استعلام از اداره ثبت اسناد وبانک ها اقدام نمایید

با سلام
از طریق اجرای احکام میتوانید پیگیری کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام می توانید از طریق واحد اجرای ثبت استعلام بگیرید.

با احترام از طریق اداره ثبت پیگیری نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در خواست استعلام از اجرای ثبت فرمایید

درو؟:اموال زوج چه از نوع منقول،غیر منقول در صورتی که دارای سند رسمی باشداز طریق اجرای ثبت قابل توقیف می یاظد.

سلام و عرض ادب
از طریق واحد اجرائیات اداره ثبت و یا تقاضای استعلام سه گانه از واحد اجرای احکام دادگاه می توانید شناسایی اموال کنید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
از طریق اداره ثبت پیگیری نمایید

شما میتونید از طریق اجرای ثبت پیگیری کنید

میتوانید از طریق اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت استعلام بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از قسمت اجراییات اداره ی ثبت و یا اجرای احکام پیگیری کنید

میتوانید درخواست استعلام اموال را از اجرای احکام بخواهید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
تقاضای استعلام اموال و حساب بدهید

سلام و درود
از طریق اجرای احکام خانواده که در آن پرونده ثبت شده، نسبت به اقساط معوقه مهریه تقاضای استعلام ۳ گانه (حسابهای بانکی، اتومبیل و موتور سیکلت، زمین یا ملک، خط تلفن همراه) نمایید.

باسلام
میتوانید از اجرای ثبت استعلام نمایید

سلام.از طریق واحد اجرای ثبت استعلام بگیرید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بادرودوسلام ازطریق اداره ثبت تقاضای استعلام نمایید.

با سلام و درود . شما میبایست از طریق واحد اجرایی ثبت استعلام دریافت کنید .

سلام
از همان اجرای احکامی که مهریه را در حال تسویه بوده استعلام کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
فاطمه حسین پور راحله شفیعی عربی چیا کهزاد سمانه برخورداری
۶۹۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۶۶۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید نسبت به اجرای مهریه اقدام کنید تا استعلام اخذ شود

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.