لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۹ متخصص آنلاین

سفر بردن بچه توسط زوجه بدون اجازه زوج قبل از طلاق امکان پذیر است؟

پرسیده شده

آیا قبل از طلاق و بدون گرفتن حکم حضانت زوجه میتواند بچه دو ساله را به بهانه اینکه دادگاه حضانت را به او خواهد داد بدون اجازه زوج به مسافرت ببرد؟ اگر ببرد چگونه میتوان از او شکایت کرد؟

۱۹,۰۶۶
مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۷ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله به دلیل اینکه حضانت حقی است که قانون گذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است لذا قبل از دادن حضانت نیز مادر میتواند فرزند خود را به سفر ببرد و پدر نمیتواند شکایتی علیه ایشان کند.

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
سیدیوسف حسینی
سیدیوسف حسینی ۰.۴ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۴۳) دیدگاه

منع قانونی ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
منعی ندارد

بله امکان به سفر بردن وجود دارد چون به موجب حضانت حق نگهداری بچه در مدت حضانت به فرد داده می شود

با سلام چنانچه سفر موجب تضییع حق طرف دیگر شود مجاز نیست مگر با اجازه کتبی طرف مقابل. اجازه کتبی با امضاء دو شاهد مرد برای اثبات قضیه لازم است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام به نظر امکان شکایت از سوی پدر در این فرض منتفی است

طبق قانون حضانت طفل تا سن ۷ سالگی با مادر است و سفر رفتن منع قانونی نخواهد داشت.

با سلام
هر یک از والدین میتوانند فرزندان خویش را بدون اذن و اجازه دیگری به مسافرت در داخل کشور ببرند، در صورت عدم وجود ۱۸ سال برای اولاد برای سفر خارجی نیازمند رضایت ولی خاص میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
باتوجه به اینکه حضانت با زوجه است منعی وجود ندارد

با سلام و احترام
مسافرت بردن در قانون جرم انگاری نشده و مانعی ندارد

سلام واربر عزیز
بهرحال حضانت بچه تا سن ۷ سالگی با مادر می باشد و چنانچه بهردلیل می تواند بهر بهر دلیل بچه را باخود به مسافرت ببردوشما نمی توانید شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام خیر باید با اجازه پدر باشه

سلام
در این خصوص ایرادی وجود ندارد و می‌تواند آن را به سفر ببرد

سفر رفتن منع قانونی نخواهد داشت.

با سلام
این مسافرت بردن طفل نبایستی طوری باشد که پدر طفل نتواند اقدام به کلاقات طفل نمایید زیرا در اینصورت زوجه عمدا پدر را از دیدار طفل محروم و ممانعت از حق مینماید که پدر میتواند علیه زوجه اقدام قانونی نماید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

منع قانونی ندارد چون فعلا حضانت برعهده زوجین است

بردن فرزند به سفر منعی ندارد چون حق حضانت با پدر و مادر (هر دو) می باشد لذا شکایت از سوی پدر متصور نیست.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
بله مشکلی ندارد چون نگهداری فرزند برعهده ی پدر و مادر است

با سلام
چون هنوز طلاقی صورت نگرفته مادر می تواند طفل را باخود ببرد

هر یک از والدین میتوانند فرزندان خویش را بدون اذن و اجازه دیگری به مسافرت در داخل کشور ببرند ولی چنانچه سفر موجب تضییع حق طرف دیگر شود مجاز نیست مگر با اجازه کتبی طرف مقابل.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مسافرت داخلی بله میتواند چون تاهفت سالگی حضانت بامادر است

با سلام در این مورد منع قانونی وجود ندارد

سلام بله باتوجه با اینکه تاقبل ۷ سالگی حق مادر می باشد لذا مسافرت منعی ایجاد نمی کند موفق وباشید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده با مرد می باشد در صورت مسافرت بردن فرزند همراه با قصد و نیت باشد قابل شکایت و در صورت بردن همراه با اجازه پدر و بدون قصد و نیت باشد قابل شکایت نمی باشد.

بادرود. بچه متعلق به والدین هست وکسی نمیتواند حق دیگری زیر سوال ببرد وشکایت بلا وجه میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چه بعد از طلاق چه قبل از طلاق پدر و جد پدری ولایت دارند و سفر باید با اجازه تنها باشد.

بااحترام مشکلی مادر را تهدید نمیکند

بلی تا طلاق گرفته نشده مشکلی نیست

سلام باتوجه به سوال شما مانعی به بردن مسافرت ایجاد نمیکند و شکایت منفی است موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شکایتی بر علیه زوجه متصور نمی‌باشد،وی نیز بعنوان مادر کودک و شخصی ک حضانت فرزند را تا ۷ سالگی داراست در این زمینه حق و حقوقی داشته ک بهرحال نباید استفاده از این حقوق موجب ممانعت زوج از ملاقات کودک شود،با اینحال اقدام ایشان برای مسافرت بردن کودک غیرقانونی نیست فلذا بحث شکایت در این زمینه منتفیست

بااحترام
بله میتواند اما نه خارج از کشور چون مادر است و دارای حضانت و نمیتواند بعلت فرزند از مسافرت خود باز بماند

با توجه به حضانت مادر تاپایان هفت سالگی سفر بردن فرزند مانع قانونی ندارد ولیکن بهتر آن است که دراینگونه موارد با پدر توافق نمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
منعی نداشته و امکان شکایت وجود ندارد
مگر آنکه به نحوی باشد که صلاحیت مادر در نگهداری فرزند را خدشه دار نماید که در این صورت از باب عدم صلاحیت نگهداری ( نه صرف مسافرت رفتن ) می توانید موضوع را پیگیری کنید.

با احترام
مسافرت داخل ایران مشکلی ندارد

حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است و لذا میتواند فرزندش را به سفر ببرد.

در دورانی که حضانت فرزند با پدر یا مادر است هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌توانند فرزند را بدون رضایت و هماهنگی با دیگری و اجازه دادگاه، به شهر دیگر یا کشور دیگر ببرند. هر عملی خلاف این امر موجب تضییع حق کسی است که حق ملاقات با طفل را دارد. در مواردی که هر یک از پدر و مادر بدون کسب اجازه و رضایت طرف دیگر و تسلیم تامین خواسته، تصمیم به خارج کردن فرزند از کشور گرفته باشد؛ طرف دیگر می‌تواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع این اقدام شود؛ تا در این مورد دادگاه با حفظ مصلحت کودک و به منظور تضمین و حفظ حقوق او اتخاذ تصمیم نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
فرناز مهری محمد همتی پور فاطمه مرادی حقیقت زینب علیپور
۶۹۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۵۴۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تاقبل از مشخص شدن موضوع حضانت، مادر نیز می تواند فرزند خودرا به سفر ببرند.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.