لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

دفاع در مقابل دعوای اعسار مطرح شده از سوی محکوم علیه چگونه است؟

پرسیده شده

با سلام در خصوص دعوای اعسار خوانده که قصد اطاله دادرسی دارد و همچنین با توجه به اینکه خوانده موجب مالباخته شدن افراد متعددی شده راه و چاه های حقوقی زیادی برای اطاله دادرسی بلد هست. در حال حاضر دادنامه صادر علیه ایشون صادر شده اما با توجه به مبلغ بالای طلب و هزینه تجدیدنظرخواهی دعوای اعسازگر را به انضمام تجدیدتظرخواهی مطرح کرده اند بنظر شما چگونه می توان از طرف در مقابل ادعای اعسار دفاع کرد؟ محکوم علیه تمکن مالی دارد اما چگونه بتوان دلیل به دادگاه ارایه داد مشکل بنظر حضرت عالی چگونه می توان دفاع کرد؟

۲۳,۸۹۹
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پذیرش دادخواست اعسار با دادگاه میباشد لذا برای اینکه فرد بتواند دادخواست اعسار طرف مقابل را رد کند باید بتواند اموالی و دارایی از ایشان معرفی کند.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

باسلام
شما در متن سوال خود بیان فرموده اید محکوم علیه تمکن مالی دارد لهذا اداله ای که دال بر این موضوع می باشد را به دادگاه ارائه نموده و در صورت داشتن شهودی در این راستا، در جهت اثبات ادعای خود نامبردگان را حاضر نمائید تا حقی از شما تضییع نگردد.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید اموال وی را شناسایی نمایید حتی امدالی که بتازگی و بعد از بدهکاریش بدیگری منتقل کرده را نیز معرفی کنید چون ممکن است صوری بوده باشد .همچنین علاوه بر مدرک اگر شاهدی بر ادعا خود داشته باشید بهتر می توانید تمکن مالی وی را ثابت کنید

سلام
چنانچه اموالی از طرف مقابل دارید در جلسه اعلام بفرمائید.
راه دیگر تناقض اظهارات شهود و شرایط خواهان اعسار است که به شرایط رو جلسه منوط خواهد بود.
اصل بر ملائت است و چنانچه وجوه در زمان نزدیک در اختیار ایشان قرار گرفته میتوانید به بعید بودن از بین بردن این مقدار پول در زمان کم اشاره کنید.

چنانچه اموالی از طرف مقابل سراغ دارید در جلسه دادگاه اعلام بفرمائید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و ادب
از آنجا کهه پذیرش یا رد دادخواست اعسار با دادگاه میباشد لذا برای اینکه شما بتواند دادخواست اعسار طرف مقابل را رد کنید باید بتوانید اموالی و دارایی موجود از ایشان را به دادگاه معرفی کنید تا شناسایی نمایند .

با احترام بهجت

میتوانید صورتی از اموال و داراییهای ایشان را به دادگاه اغلام کنید.
درصورتیکه بعد از طرح دعوا از طرف شما،خوانده اقدام به عقد مبایعه نامه های فروش (قاعدتا باید حالت صوری و به قصد فرار از دین تنظیم شده باشد)نموده باشد، میتوانید دادخواست اعلام بطلان معامله صوری تقدیم دادگاه نمایید.موفق باشید

تمکن طرف برای پرداخت دین را اثبات کنید. میتوانید اگر طرف پرونده ای در دادگاه دارد . ویا حکم قطعی علیه ایشان صادر شده است . وبا پرونده شما هم مربوط است در دادگاه مطرح کنید .یک مورد مشابه داشتیم. که طرف درخواست اعسار کرده بود .و ما با استناد به مکالمه رد و بدل شده . هم توانستیم درخواست اعسار را رد کنیم

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

چنانچه محکوم علیه تاجر باشد و یا وجوهی را سابقا از محکوم له دریافت کرده باشد باید دلیلی ارائه کند که وجوه ماخوذه تضییع گردیده و در اینصورت با دفاع مناسب میتوان موجبات رد ادعای اعسار را فراهم آورد

چنانچه از اموال و دارایی آن شخص اطلاع دارید به قاضی پرونده اطلاع دهید عندالزوم از شهادت شهود استفاده کنید اگر شاهد دارید

مودای گواهی گواهان باید توسط دادگاه قبول یا رد شود یعنی دادگاه باید اعسار را تشخیص دهد ، با عنایت به اعلام ملائت و توانایی مالی شما باید دلایل متیقن بر این مورد به دادگاه ارائه و شهود را جرج و اعسار ایشار را رد نمائید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با اطلاع داشتن از اموال و دارایی آن شخص به قاضی پرونده اطلاع دهید عندالزوم از شهادت شهود استفاده کنید

سلام
شخصی که دعوای اعسار مطرح می نماید زمان تقدیم دادخواست استشهادیه اعسار به همراه استعلام از اداره ثبت اسناد،پلیس راهور،حساب های بانکی از طریق دادگاه انجام می شود شما می توانید هر گونه اموال ودارایی از تجدید نظر خواه می شناسید به دادگاه معرفی کنید هم به حق قانونی ات می رسی وهم تجدیدنظرخوهی رد خواهد شد

با سلام
این حقی است که قانون برای همه قایل شده است و شما فقط می توانید با اثبات اموال ایشان در راستای رد اعسار تلاش کنید .

سلام. می بایست اموال طرف مقابل را شناسایی کنید وبه دادگاه اعلام کنین .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
با شناسایی اموال محکوم علیه و معرفی آن به دادگاه به انضمام رعایت اصول موارد قانونی میتوان عدم معسر بودن شخص را ثابت نمود

با سلام
سه نکته به شما کمک خواهد کرد :
۱_ تاجر بودن مدعی اعسار
۲_ آیا وجه نقد به ایشان داده شده یا خیر
۳_ داشتن و شناسایی اموالی غیر از مستثنیات دین
با تشکر محمدی

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام شما بایستی خلاف ادعای ایشان یعنی ملاءت و دارایی های این شخص را از طرق مختلف مثل معرفی شاهد،درخواست استعلام از مراجع ذیصلاح درخصوص اموال و دارایی ها، گردش حسابهای بانکی، همچنین تهیه استشهادیه و حتی عکس و فیلم از دارایی های این شخص و کسب و کارش و ارایه به دادگاه، خلاف ادعایش را ثابت نمایید تا مانع پذیرش اعسار از هزینه دارایی مرحله تجدیدنظر شوید

با سلام باتوجه به اینکه کاربر عنوان کرده محکوم علیه تمکن مالی دارد در صورت اعطای وکالت به اینجانب براحتی با انجام تشریفات قانونی بنحو مطلوب موضوع رو پیگیری و منجر به نتیجه خواهد شد و اخذ نتیجه برای کار مهم باشد چرا که اعسار محکوم علیه مشکلی در مراحل بعدی خواهد بود در صورت تمایل کاربر از طریق بنیاد وکلا تماس حاصل نماید.

با سلام
محکوم له برای رد اعسار میبایست چندین موارد را در نظر بگیرد
یکی از موارد رد اعسار عدم معرفی اموال و دارایی محکوم علیه میباشد که در صورت شناسایی اموال میتوانید در جلسه دادرسی تقدیم نمائید لیکن برای رد اعسار میتوانید لایحه ای تنظیم و در جلسه ی دادرسی تقدیم نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شخصی که متقاضی اعسار است میبایست ثابت نماید ک تمکن مالی ندارد شما با اخذ استعلامات متعدد از بانک ها ،پلیس راهور و یا اداره ثبت در صورتی ک تمکن مالی وی ثابت شود میتوانید دعوی اعسار را رد کنید

باسلام
نکاتی که خوانده دعوای اعسار به عنوان دفاع میتواند از آنها استفاده کند،بدین شرح است:
۱.توجه به ایرادات شکلی دادخواست ازجمله شیوه ی تنظیم استشهادیه اعسار
۲.توجه به اظهارات شهود در جلسه رسیدگی و درصورت مشاهده تعارض در اظهارات آنها ویا عدم اطلاع دقیق آنان از موضوع اعسار،به قاضی پرونده تذکر داده شود.
۳.ارایه هرنوع دلیل و مستند جهت اثبات تمکن مالی مدعی اعسار
و...

با سلام وقت شما بخیر

جهت اثبات این موضوع با ارائه دلایل و شواهد؛مدارک و مستندات؛ از جمله تهیه استشهادیه و ارائه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک؛شهادت شهود؛ارائه فیش حقوقی شخص محکوم علیه ؛درخواست استعلام از داره راهور جهت اثبات مالکیت خودروهایی که بنام فرد ثبت شده ؛درخواست استعلام از بانک برای روشن شدن موجودی حسابهای فرد و راههای دیگری که میتواند این بحث را اثبات نماید


موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
درصورتی که اموالی از طرف می شناسید می توانید با معرفی به دادگاه موجبات رد اعسار وی شوید و یا با رد شهادت شهود معرفی شده ایشان و مشخص نمودن کذب بودن شهادت نیز این امکان برای شما فراهم خواهد شد.در غیر اینصورت تشخیص با دادگاه خواهد بود

در این رابطه شما بایستی بتوانید صورتی یا شناسه ای از اموال محکوم علیه رو به دادگاه ب

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در این رابطه شما بایستی بتوانید صورتی یا شناسه ای از اموال محکوم علیه رو به دادگاه بدید یا بایستی نسبت به شهادت شهود معرفی شده از ناحیه نامبرده و یا شخصیت شهود از نظر صلاحیتشون ایراد بگیری....در واقعه دادرسی حق مسلم افراد است که در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و به همون مقدار که شما اختیارات قانونی دارید برای شخص محکوم علیه نیز اختیاراتی معین شده است.

دفاع در خصوص دعوای اعسار اثبات وجود تمکن مالی ندعی اعسار است به گونه ای که اسناد و مدارکی داسته باشید که اثبات کند مدعی اعسار مال وجوه نقد و اموالی دارد که می تواند از آن منبع دیون خود را پرداخت نماید . و یا اسنادی دال بر تاجر بودن وی به دادگاه ارایه نماید و یا اموال آن رچایسان را به دادگاه معرفی کنید ، محل سکونت مدعی اعسار ، نوع خودرو مدعی اعسار و بعضی موارد اخذ وکیل دادگستری به میزان مدیونیتش و تناقض گواهی شهود مدعی اعسار می تواند منجر به رد اعسار گردد .

باید بتوانید ازایشان مالی رامعرفی کنید

پذیرش یا رد دادخواست اعسار با دادگاه است لذا برای اینکه شما بتواند دادخواست اعسار طرف مقابل را رد کنید باید بتوانید اموالی و دارایی موجود از ایشان را به دادگاه معرفی نمایید تا شناسایی نمایند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام

وقت بخیر

شما میتوانید دلایل و مستنداتی مبنی بر اثبات توانایی پرداخت ایشان به دادگاه تجدید نظر ارائه دهید طوری که خلاف آن چیزی که ایشان ارایه میدهد ثابت نمایید از جمله مال و اموال اعم از منقول و غیر منقول اگر از ایشان در دست دارید ارایه دهید.

با سلام. مدعی اعسار باید دو نفر شاهد بیاورد شما یا وکیل محترم شما باید شاهدین را جرح و تعدیل نمایید. در این صورت شهادتشان پذیرفته نمی شود. علاوه بر این از طریق استعلامات بانکی یا ثبتی یا استعلام از پلیس ناجا تلاشتان را در پیدا کردن مال و معرفی به دادگاه یا شورا انجام دهید . توجه داشته باشید مدعی اعسار ممکن است بعد از محکوم شدن، اموال خود را به نام دیگری محکوم کند. این را هم ثابت کنید. پیروز باشید.

باسلام دردعوای اعسار اصل براعسارخواهان است مگراینکه خوانده اعسار اموال ودارایی ازجانب خواهان معرفی کند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. باید اسناد و مدارکی به دادگاه ارائه دهید که ایشان تمکن مالی دارند. از دادگاه درخواست استعلام از مراجع مربوطه از جمله راهور، اداره ثبت و....کنید.

باسلام با دلایل و مدارک مثبته اعم از اینکه دارای چندین خانه،یا ماشین یا دارای تمکن مالی هست در جلسه دادگاه عنوان نمایید اگه مدارک و مستندات ندارید باید به قاضی بگید که استعلام بگیرد از اداره ثبت،پلیس راهور-حساب های بانکی

با سلام. باید با درخواست استعلام از مراجع مربوطه اموال ایشان را شناسایی نمایید.موضوع پرونده، شغل مدعی اعسار و شهادت شهود می تواند در رد ادعای ایشان موثر باشد.

با سلام . اگر اموالی از مدعی اعسار می شناسید به دادگاه ارائه دهید . بار اثبات تمکن مدعی اعسار بعهده شما می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درقانون جدید محکومیتهای مالی اصل براعسار محکوم علیه است مگر ایثارنامبرده توسط محکوم له پرونده اثبات ومالی ازخواهان دعوی اعسار اعلام ومعرفی گردد.

باسلام بعداز گذشتن تاریخ وکالت خودرو یا باید آنراتمدیدکنیم ویاباارسال اظهارنامه فروشنده دعوت به حضوردفترخانه جهت تنظیم وانتقال سند کنیم.

میتوانید سوالات خود را از شهود توسط قاضی رسیدگی کننده بپرسید مبنی بر اینکه میزان بدهی واموال خواهان چه مقدار است و میزان درآمد واگر اموالی شناسایی نمودید از طریق استشهادیه ویا استعلام ثبت و شهود اثبات نماییید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
از آنجا که اصل بر ملائت فرد مدعی اعسار است و اینکه رسیدگی و اعلام نظر، صرفا با دادگاه است و نیز دادگاهها هم معمولا به
راحتی اعسار را پذیرفته و رای صادر میکنند، شما فقط دو راه دارید:
۱- اثبات نقض گواهی گواهان تعرفه شده از سوی فرد معسر
۲- معرفی اموال شناسایی شده وی که ثابت شود متعلق به اوست ( اعم از اموال منقول و غ.منقول - فیش حقوقی - معاملات صوری که جهت فرار از دین انجام داده - یا احیانا مبلغ قابل توجهی که در حسابش بوده و به یکباره خارج شده که روی غیرعادی بودن آن میتوان تاکید نمود...)

سلام ..
ظاهرا دعوای اعسار از هزینه ی دادرسی ست .که عملا ضرری برای شما نخواهد داشت ولی دعوای اعسار از محکوم به است که در اینصورت شما میتوانید هم شهود ایشان را جرح کنید ( به نوعی صلاحیت شهادت دادنشان و هم محتوای شهادتشان را زیر سوال ببرید ) و هم به دادگاه اعلام کنید که مثلا از گردش مالی حسابهای بانکی ، یا ثبت املاک و مجاری دیگر دارایی ایشان را ثابت کنید .

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام . برای دفاع اموال ایشان را به دادگاه معرفی کنین . برای جلوگیری از اطاله دادرسی میتوایند تامین از ایشان بخواهید . لطفا قبل از شروع دفاع بصورت کامل مشاوره حقوقی شوید تا دچار مشکل نشوید

باسلام طبق محکومیتهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۹۳ دردعاوی اعسار ازطرف محکوم علیه اصل براعسار وی می باشد مگر اینکه ایسار محکوم علیه ازطرف محکوم له ثابت ویا اموالی منقول وغیرمنقول توسط محکوم له به دادگاه معرفی شود.

اگر طرف پرونده ای در دادگاه دارد . ویا حکم قطعی علیه ایشان صادر شده است . وبا پرونده شما هم مربوط است در دادگاه مطرح کنید .یک مورد مشابه داشتیم. که طرف درخواست اعسار کرده بود .و ما با استناد به مکالمه رد و بدل شده . هم توانستیم درخواست اعسار را رد کنیم

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
هادی علوی خوشحال امین احمدی امیر ضیغمی بهنام رفیعی ساران
۳۲۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
برای اینکه بتوانید دادخواست اعسار طرف مقابل را رد کنید
میتوانید اموال و دارایی های ایشان را معرفی کنید.

با سلام
برای اینکه بتوانید دادخواست اعسار طرف مقابل را رد کنید
میتوانید اموال و دارایی های ایشان را معرفی کنید.

با سلام
برای اینکه بتوانید دادخواست اعسار طرف مقابل را رد کنید
میتوانید اموال و دارایی های ایشان را معرفی کنید.

با سلام
برای اینکه بتوانید دادخواست اعسار طرف مقابل را رد کنید
میتوانید اموال و دارایی های ایشان را معرفی کنید.

باسلام محکوم له پرونده باید درجلیسه رسیدگی به اعسار اموال ودارائی ازمحکوم علیه به دادگاه معرفی کند یا با تعرفه شهود به دادگاه ثابت کند اموالش بصورت صوری به کسی دیگر انتقال داده است.

باسلام خوانده یا محکوم له باید دردعوی اعسار از پرداخت محکوم به باید بااعلام دارایی منقول وغیرمنقول تمکن مالی خواهان اعسار ثابت کنند والا دادگاه بااداشهادت دوشاهد برعدم تمکن مالی خواهان حکم به نفع محکومعلیه صادر خواهد کرد.

اثبات عدم اعسار نامبرده با شما می باشد و از آنجاییکه میفرمایید مشارالیه دارای اموال است با معرفی اموال وی به دادگاه از صدور حکم اعسار نامبرده جلوگیری می شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.