متخصصین فعال
محمد قربان پور کارشناس حقوقی
حمزه مرادی نژاد کارآموز کانون وکلای دادگستری
52s
نسترن زمانی پور وکیل پایه یک دادگستری
47m
52m
محمد مافی کارشناس حقوقی
1h
علی امرایی کارشناس حقوقی
1h
هادی علوی خوشحال کارشناس حقوقی
1h
امین خدایاری کارشناس حقوقی
1h
مهدی جعفرزاده مزاری وکیل پایه یک دادگستری
1h
محمد باقری وکیل پایه یک دادگستری
1h
حسین امامی کارشناس حقوقی
1h
1h
محمد زارعی ایرندگان وکیل پایه یک دادگستری
1h
احسان عبدالهی لاشكی وکیل پایه یک قوه قضاییه
1h
نسیم راسخ کارشناس حقوقی
1h
اکبر هدایی‌ متنق کارآموز قوه قضاییه
1h
مصطفی عباسی وکیل پایه یک دادگستری
1h
امین احمدی وکیل پایه یک دادگستری
1h
مهسا پیشرویان کارشناس حقوقی
1h
مینا محمدی کارشناس حقوقی
2h
حامد شاکری نیا وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
علیرضا شایق وکیل پایه یک دادگستری
2h
شهریار پورحکیمی وکیل پایه یک قوه قضاییه
2h
حسن تقی لو کارشناس حقوقی
2h
بهنام رفیعی ساران وکیل پایه یک دادگستری
2h
۲

نحوه رسیدگی به دعاوی خلع ید به چه صورت است؟

با سلام
در دعاوی خلع ید اگر خواهان بتواند مالکیتش را به استناد سند رسمی احراز کند و تصرفات غیر مجاز خوانده هم در ملک اثبات گردد، آیا قاضی میتواند از صدور حکم خلع ید سرباز بزند؟
و آیا شهادت شهود میتواند نقض کننده مفاد سند رسمی ملک باشد با توجه به اینکه قانون ثبت بیان میکند کسی مالک است که سند رسمی بنام‌‌ وی صادر شده باشد و به اعتبار سند عادی نمیتوان نقض مفاد سند رسمی را خواستار شد.

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

چنانچه سند مالیکت خواهان دعوای خلع ید مبنی بر مالکیت، رسمی بوده و تصرف خوانده نیز قانونی نباشد قاعدتا قاضی حکم خلع ید را صادر خواهد کرد و شهادت شهود نیز نمی تواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد مگر اینکه اثبات شود انتقال ملک و یا تصرف در ملک قانونی و به موجب اذن مالک بوده است.

سلام دوست گرامی
طرح دعوای خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، حال وفق ماده ۱۲ قانون ثبت دادگاه کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک نام او به ثبت رسیده باشد و طبق آن هم حکم را صادر میکند، حال اگر فردی ادعای مالکیت بر پلاک دارد بایستی آن را اثبات کند و رای قطعی بگیرد و نام او در دفتر املاک به ثبت برسد تا بتواند از ادعای مالکیت خود دفاع کند.

سلام دادگاه باید حکم به خلع ید صادر کند و شهادت شهود حتی اگر با مفاد سند در تعارض باشد باید ابتدا به موجب دعوی متقابل یا جداگانه سند ابطال شود . در غیر این صورت اگر تصرف متصرف بدون اذن و اجازه مالک است ، علاوه بر صدور حکم به خلع ید ، مالک مستحق اجرت المثل هم می باشد . ضمن این که اگر خواهان خودش متصرف بوده و بعدا توسط خوانده ملک تصرف شده ، جنبه کیفری تصرف عدانی نیز دارد .

قاضی نمیتواند از صدور حکم خلع ید سرباز بزند
شهادت شهود نمیتواند نقض کننده مفاد سند رسمی ملک باشد

قاضی نمیتواند از صدور حکم سر باز بزند و شهادت شهود سند رسمی را نقض نمیکند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.