لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

علت رسیدگی دادگاه به پرونده ای که صلاحیت محلی آنرا ندارد چیست؟

پرسیده شده

با عرض سلام و ادب،
لطفا بفرمائید در حالیکه دادگاه صلاحیت محلی جهت رسیدگی به پرونده را ندارد اقدام به رسیدگی میکند و به ایراد عدم صلاحیت محلی هم توجهی نمیکند و خود را صالح میداند،چگونه میتوان به انجام عمل خلاف دادگاه اعتراض کرد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران فرناز مهری مصطفی عباسی
۵۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

جهت اظهارنظر بررسی کامل موضوع و مستندات ضروری است؛ و امکان ارائه پاسخ به این شکل کلی وجود ندارد.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
راحله شفیعی عربی
راحله شفیعی عربی ۱.۵ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۷ / ۵ (۷۱) دیدگاه
مونا عابدی
مونا عابدی ۳.۷ کارشناس حقوقی
۴.۶ / ۵ (۱۹۳) دیدگاه
بهرنگ محبوبی
بهرنگ محبوبی ۰.۱ کارشناس حقوقی
۵ / ۵ (۱۱) دیدگاه

درود
پس از صدور رای به علت عدم صلاحیت اعتراض کنید در تجدیدنظر اگر محرز شود ایراد عدم صلاحیت شده و دادگاه توجه نکرده به مرجع صالح ارسال می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران فرناز مهری مصطفی عباسی
۵۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

رسیدگی قضایی از سوی دادگاه فاقد صلاحیت اعتباری نداشته و در صورت عدم توجه دادگاه به اعتراض شما میتوانید در مرحله تجدیدنظر اقدام به اعتراض مجدد نمایید .

با درود اگر رای قطعیت یافته باشد و شما اعتراض نکرده اید به صلاحیت، راهی نیست

با سلام در تجدید نظر دوباره اعتراض کنید موید باشید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران فرناز مهری مصطفی عباسی
۵۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در مرحله تجدید نظر بهرصورت پرونده شما بعلت عدم صلاحیت دادگاه نقض میشود ولی اگر پرونده جز موارد قابل فرجام باشد شما اگر ایراد را مطرح کرده اید در فرجام هم اصولا از نظر قواعد دادرسی محق هستید

باسلام

ابتدائا گوشزد می نمایم که مهلت طرح ایراد عدم صلاحیت محلی تاپایان اولین جلسه رسیدگی است ودرصورتی که این ایرادتاپایان اولین جلسه دادرسی مطرح نشوددادگاه می تواند به آن ترتیب اثرندهد.امابه هرجهت درصورتی که رای صادره قابل تجدید نظرخواهی باشدو تقاضای تجدید نظرخواهی ازرای اصداری را نمایید دادگاه تجدید نظر،رای رابه جهت نداشتن فقدان صلاحیت محلی دادگاه بدوی رسیدگی کننده نقض می کند وپرونده رابه مرجع ذی صلاح ارسال می نماید.

پس از صدور رای در مرحله تجدید نظر به آن اعتراض کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران فرناز مهری مصطفی عباسی
۵۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بعد از صدور رای به آن اعتراض کنید ...

با احترام
در دادگاه تجدید نظر ایراد را مطرح نمایید

اساسا تشخیص صلاحیت هر دادگاهی با خود همان دادگاه است و اگر دادگاه خود را صالح دانست و رسیدگی کرد هر چند اشتباه مرتکب تخلف نشده است و شما می توانید ضمن اعتراض به رای به صلاحیت محلی نیز اعتراض کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران فرناز مهری مصطفی عباسی
۵۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در تجدید نظر ایراد عدم صلاحیت کنید

در مرحله تجدیدنظر میتوانید اعتراض نمایید . بعید میدانم دادگاه با وجود عدم صلاحیت محلی و ایراد خوانده دعوی باز به رسیدگی ادامه بدهد علی ایحال اظهار نظر در مورد وجود یا عدم صلاحیت محلی نیاز به بررسی بیشتر دارد

با سلام و احترام
ایراد عدم صلاحیت خود را کتبا یا ضمن لوایح به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم نمایید تا در مرحله اعتراضی بتوانید عدم توجه قاضی بدوی ب ایراد صلاحیت را اثبات نمایید و بعد از صدور رای مراتب اعتراضی خود را به مرجع تجدید نظر تقدیم کنید

سلام از رای صادره تجدید نظر خواهی کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران فرناز مهری مصطفی عباسی
۵۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر پرونده به دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد ارجاع شود قاضی اختیار دارد که به پرونده رسیدگی کند یا به دادگاه صالح ارجاع دهد لذا قابل اعتراض نیست.

اگر دادگاهی صلاحیت محلی نداشته و رسیدگی نماید؛ از موارد نقض رای در مرجع بالاتر است حتی اگر ماهیتا رای را صحیح صادر نموده باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
حامد شاکری نیا بهنام رفیعی ساران فرناز مهری مصطفی عباسی
۵۶۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۳۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر دادگاه به ایراد عدم صلاحیت محلی توجهی ننموده شما حق تجدید نظر خواهی داشته و در صورت محرز شدن پرونده به مرجع صلاحیتدار ارسال میگردد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.