لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مصطفی عباسی اکبر هدایی‌ متنق بیتا اخوان مدرس حسام خوشگواری
۳۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مصطفی عباسی اکبر هدایی‌ متنق بیتا اخوان مدرس حسام خوشگواری
۳۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
رد اعسار پس از آن میتوانید درخواست تجدید نظر کنید
منظورتان از حق و حقوق چیست واضح تر توضیح دهید

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید

اعسار اعتبار امر مختو مه ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
مصطفی عباسی اکبر هدایی‌ متنق بیتا اخوان مدرس حسام خوشگواری
۳۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۶ بر اساس (۲۰۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
پرسش شما دارای ابهام است. اگر محکوم له هستید و حکم به نفع شما صادر شده، نسبت به اجرای حکم (تقاضای صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی) اقدام نمایید. در صورتی که محکوم علیه هستید و حکم به ضرر شما صادر شده، به رد اعسار اعتراض نمایید و چنانچه رد اعسار قطعیت یافته نیز، طرح مجدد آن مانعی ندارد. زیرا به تعبیر فقهی، اعسار امر حادث است نه قدیم. یعنی ممکن است کسی که تا امروز معسر تلقی نمی شود، فردا معسر به شمار رود و یا بالعکس.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.