لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علی تهرانی ساعی هادی علوی خوشحال سها آگهی هادی خرسند
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
۲۰,۴۱۶
مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علی تهرانی ساعی هادی علوی خوشحال سها آگهی هادی خرسند
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

میتوانید به قسمت سرقت تعزیری در قانون مجازات مصوب 1392 رجوع نمائید و مجازات ایشان به دلیل سرقت رد مال و حبس تعزیری و یا جزای نقدی خواهد بود.موید باشید

بین شش ماه تا ۳ سال حبس تعزیری و تا ۷۴ ضربه شلاق مطابق ماده ۶۵۶ قانون مجازات بخش تعزیرات

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علی تهرانی ساعی هادی علوی خوشحال سها آگهی هادی خرسند
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مجازات ایشان حبس و شلاق خواهد بود

در صورت اثبات جرم مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

با سلام صرف بودن گوشی و گزارش مخابرات ؛دلیل بر سرقت گوشی نمیباشد ؛مگر اینکه ادله دیگری اورده باشند که در سوال خود به ان اشاره نکرده است.

بین شش ماه تا ۳ سال حبس تعزیری و تا ۷۴ ضربه شلاق

مشاوره حقوقی تلفنی سرقت
علی تهرانی ساعی هادی علوی خوشحال سها آگهی هادی خرسند
۲۹۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۹۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
طبق ماده ۶۵۶ قانون مجازات بخش تعزیرات ، مجازات ایشان بین شش ماه تا ۳ سال حبس تعزیری و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.