لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

حداقل میزان نفقه فرزند چقدر خواهد بود؟

پرسیده شده

سلام خدمت شما
می خواستم بدونم حدود حداقل میزان نفقه فرزند دختر چقدر می باشد و یا به چه صورت محاسبه می شود حقوق که توی لیست برای من رد می شود حدود 2200000 تومان میباشد
متشکرم از لطف شما

۶۴,۵۰۳
مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

نفقه اولاد را دادگاه تعیین خواهد کرد ولی در صورتیکه درامد پدر مبلغ بالا باشد و شما نیز تک دختر باشید حدودا 300 هزار تومان نفقه تعیین خواهد شد ولی ممکن است بیشتر هم باشد.

موید باشید

اصل برتوافق زوجین هست ، برای حداقل میزان نفقه فرزند . درلیست حقوق شما حداقل میزان نفقه ملاک نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به حقوق شما احتمال تعیین ۳۰۰ تا۵۰۰ هزار تومان است.

باسلام- نفقه فرزند بستگی دارد به سن فرزند- محصل باشد یاخیر -خوراک وپوشاک وهزینه درمان- هزینه تحصیل و......معیارتعیین میزان ان توسطارشناس میباشد وحداقل ۳/۰۰۰/۰۰۰ریال میباشد .

حداقل میزان نفقه فرزند را در صورت عدم توافق زوجین کارشناس تعیین می‌نماید که با توجه به شغل و درآمد پدر و شرایط زندگی طرفین میزان را تعیین می‌نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به اینکه نفقه فرزند با نظر کارشناس تعیین میگردد . وضعیت معیشت پدر و درامد ایشان و اوضاع و احوال زندگی خانواده موثر در تعیین میزان نفقه است.

سلام
نفقه هر فرد با توجه به شرایط و وضعیت او مشخص میگردد که در صورت عدم توافق طرفین با ارجاع به کارشناسی نفقه و با بررسی درآمد و شرایط پرداخت کننده و سن، جایگاه اجتماعی و شرایط نفقه گیرنده تعیین خواهد شد.

در پرونده های سال ۱۳۹۸ اینجانب از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متغییر بوده است

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام تعیین نفقه با توجه مخارج و هزینه های متعارف شما توسط دادگاه تعیین میشه حدودا بین۲۵۰تا۳۰۰هزار تومان

باسلام ووقت بخیر،
میزان نفقه توسط کارشناس تعیین خواهدشد،که عموما برای سال جاری برای اولادازقرارماهیانه مبلغی مابین ۲۵۰ تا۳۸۰ هزارتومان می باشدمگراینکه شغل پدر ازمشاغل مطلوب و پردرآمدباشه که در پرونده هایی که بنده داشتم تامبلغ۵۰۰ هزارتومان هم بوده است

در قانون مدنی نفقه تعریف نشده است اما مصادیق آن در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی ذکرشده است مطابق ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی ” نفقه اقارب عبارتست از مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت به قدررفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. ” مواد ذکر شده حصری نیستند و جنبه تمثیلی دارد و قانونگذار چند نمونه را به عنوان مثال آورده است و همچنین میزان نفقه فرزند در قانون ذکر نشده است و آن را موکول به استطاعت منفق و به قدر احتیاج انفاق شونده نموده است.
رویه این است که پس از تقدیم دادخواست مطالبه نفقه فرزند چنانچه طرفین توافقی در میزان نفقه فرزند نداشته باشد دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع مینماید و کارشناس معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت احتمالی و نیازهای فرزند مشخص می کند. میزان نفقه از شخصی به شخص دیگر متفاوت است و یکسان نمی باشد و عواملی چون زندگی در شهر های بزرگ و کوچک و سطح تحصیلات، شغل و محل زندگی زوجین در میزان نفقه تاثیر بسزایی دارد.

بنابراین کارشناس در محاسبه میزان نفقه فرزند باید کلیه عوامل را مد نظر قرار داده و با بررسی مدارکی که از سوی مادر یا قیم ارائه می شود میزان آن را تعیین می نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تعیین نفقه اولاد یا زوجه بر حسب نظریه کارشناس میباشد

نفقه به شان خانوادگی دختر بستگی دارد مثلا تحصیلات ،محل زندگی،وضع خانوادگی ،تحصیلات پدر ومادر و.........

حداقل نفقه دختر امروزنه در سال ۹۵ چون اولاد نفقه گذشته ندارد واز تاریخ تقدیم دادخواست به او نفقه می رسد با توجه به نرخ تورم وتوجها وسع مالی زوج ومحل زندگی روستا ،شهر ،مرکز استان وغیره تعیین کننده است چون نه سن وسال معین،نه محل زندگی و.......پس نمی توان تعیین کرد

سلام.باتوجه به نظریه کارشناس ونظر قاضی وموقعیت فرزند .

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نفقه فرزند اگر با توافق زوجین انجام گرفت همان ملاک می باشد...
ولی در صورت عدم توافق...از طریق ارجاع به امر کارشناس رسمی دادگستری مقدار نفقه با توجه به درآمد.موقعیت اجتماعی .زوج و موقعیت فرزند تعیین میگردد

توسط کارشناس ارجاعی دادگاه تعیین می شود

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام تعیین نفقه فرزند مشترک درصورت عدم توافق زوجین به کارشناس نفقه ارجاع میشود که بسته به سن فرزند و میزان درآمد پدر، تعیین میشود حداقل بین ۳۰۰، ۴۰۰ هزار تومان احتمالا تعیین میشود

حداکثر ۵۰۰هزار تومان نفقه از سوی دادگاه تعیین می شود

توسط کارشناس تعیین می شود

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نفقه ربطی به حقوق شما ندارد معمولا از۲۵۰ تعیین میشود

باسلام نفقه را دادگاه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می نماید که بستگی به شرایط زندگی شما و درامد منفق دارد.

نفقه اولاد را دادگاه از طریق ارجاع پرونده به کارشناس مشخص خواهد کرد .بستگی به شرایط دارد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نفقه فرزند بستگی به سن فرزند- در حال تحصیل هست یاخیر -خوراک وپوشاک وهزینه درمان و......معیارتعیین میزان آن توسطاکا رشناس می باشد

با سلام
این امر صرفا از طریق کارشناس ( نفقه )رسمی دادگستری انجام میگیرد و معمولات بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان نفقه برای اولاد ( البته برحسب دارایی ، شهر و روستا یا استان بودن محل زندگی و سن و سال طفل و سایر ) محاسبه میگردد .

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام- نفقه فرزند توسط کارشناس تعیین میشود و با توجه به وضعیت احتمالا بین ۳۰۰تا۵۰۰ هزارتومان تعیین بشود

با سلام
کارشناسی میشود ومعمولا ۵۰۰ هزار تومن می باشد

نفقه فرزند با نظر کارشناس تعیین میگردد . وضعیت معیشت پدر و درامد ایشان و اوضاع و احوال زندگی خانواده موثر در تعیین میزان نفقه است.

با سلام با توجه به نرخ تورم و تشخیص هزینه زندگی متعارف یه دختر همس و سال در شرایط کنونی با نظر کارشناس محترم رسمی دادگستری در نظر گرفته می شود

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. حدودا ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار تومان.

باسلام اصولا نفقه اقارب باتوجه به درامد محاسبه میشود .و دادگاه به کارشناس ارجاع می دهد.

میزان نفقه به شرایط مختلفی بستگی دارد ومیزان آنرا دادگاه مشخص می کند که مبلغ ان تقریبا ۳۰۰هزار تومن می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی نفقه
مصطفی عباسی سعیده کریم فر سها آگهی سمانه برخورداری
۳۹۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۲۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
میزان نفقه را دادگاه با توجه به درآمد پدر در نظر میگیرد

در صورت عدم توافق زوجین با نظر کارشناس رسمی دادگستری و تصمیم قاضی تعیین می شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.