لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۲

اثبات مالکیت وراث، به چه صورت است؟

با سلام و سپاس
حدود ۴۰ سال پیش باغی همراه با یک ساختمان ۴۰ متری با آب و برق بصورت مبایعه دست نویس از فردی خریداری شده ولی متاسفانه به علت فوت مالک ورثه نتوانستن قولنامه را پیدا کنن چطور میشود اثبات کرد که مالک باغ ورثه هستن؟
آیا با استشهاد محلی مشکل حل میشود؟
لازم به توضیح است که باغ هیچ مدعی ندارد و در طول این ۴۰ سال رسیدگی و رفت و آمد به عهده ورثه بوده است.

۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
بله، با شهادت شهودی که در محل وقوع ملک هستند میتوانید استشهادیه تنظیم، و به نسبت سهم الارث خود از دادگاه تقاضای تنظیم سند یا تحویل مبیع را نمایید.

با سلام چنانچه فروشندگان یا وراث آن فروش ملک را به مرحوم متوفی قبول دارند و اقرارنامه ای تنظیم و به امضای آنان برسانید در غیر اینصورت استشهادیه دقیقی تنظیم و به امضای مطلعین و شهود برسانید و علیه ورثه دادخواست اثبات وقوع بیع را مطرح نمایید.

بله. استشهادیه ای تنظیم و به استناد آن دادخواست اثبات وقوع بیع بدهید

سلام برای اثبات مالکیت متوفی لازم است که استشهادیه از اهالی محل وقوع ملک تنظیم وبه امضای مطلعین برسد سپس دادخواست اثبات وقوع بیع بدهید

بایستی دادخواست اثبات مالکیت بدهند و شهود و اعمال مالکانه را دلیل قرار بدهند .

بسمه تعالی : فرض مذکور : فقط با تصرف ملک و استشهادیه قابلیت اثبات پیدا خواهد کرد . زیرا استشهادیه که صرف انجام بیع باشد خود دارای آثاری نیزباید باشد و از نظر قانون اگر با دقت بیشتری مطالعه شود چنین است که ( بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم ) تملیک یا به قبض است یا به تصرف و همانطور که مستحضرید تعلیق در تصرف یا قبض موجب ابطال بیع است مگر با شرایط خاصه.
لذا ابتدا تصرف ملک را به شهادت شهود با تامین دلیل از دادگاه باید بخواهید و سپس مالکیت را ایضا به شهادت و مدارک مثبت مکتسبه اثبات فرمایید ..
نکته : شهادت شهود صرف معامله از کسانی پذیرفته خواهد شد و قابل رسیدگیست که در ذیل مبایعه نامه بعنوان شاهد امضا کرده باشند و با سوگند تایید کنند یا با سوگند از بیع شفاهی شهادت دهند ..

در صورت تایید ورثه و یا گواهی آنها مالکیت شما قطعی می شود

با سلام
اگر شهودی در محل بودند می توانید با تنظیم استشهادیه و با تقدیم دادخواست تقاضاتحویل مبیع را بنمایید.این در صورتیست که وراث نسبت به بیع معترض نباشند اگر اینچنین بود باید اثبات وقوع بیع نمایید.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.