لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال

چگونه مهریه بدون انحصار وراثت قابل وصول است؟

پرسیده شده

با سلام
خانومی همسرش فوت کرده و فرزندان مرحوم که از همسر اول وی هستند حاضر به انحصار وراثت نیستند. مبلغی در حساب اجرای احکام بابت خسارت پرونده ای که متوفی در آن شاکی بوده به نفع متوفی ریخته شده. همسر متوفی با آگاهی از شماره پرونده مذکور چگونه می تواند بدون انحصار وراثت مبلغ فوق را بابت بخشی از مهریه اش برداشت کند؟
ممنون

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
چگونه می تواند بدون انحصار وراثت مبلغ فوق را بابت بخشی از مهریه اش برداشت کند؟ در مرحله نخست باید انحصار وراثت کنند.

وراث پس از فوت متوفی باید لیست تمامی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول او را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه و رسید آن را دریافت کنند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم کنند.

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

عرض من این بود فرزندان متوفی هیچگونه همکاری برای انحصار وراثت نمی کنند. همسر متوفی با این وضع چگونه می‌تواند مهریه اش را وصول کند؟

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

زن پس از فوت همسرش تا هر زمانی که خودش اراده کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را مطالبه کند.

باسلام
زوجه می تواند جهت مطالبه مهریه خود از وراث متوفی ، دادخواستی به طرفیت ورثه ی متوفی که میراث متوفی را پذیرفته اند ، در دادگاه مطرح و اقامه ی دعوی نماید. جهت پرداخت مهریه ی زن از ارثیه ی شوهر وفات یافته ، تاریخ فوت شوهر مبنا و اساس قرار خواهد گرفت

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.