لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۹ متخصص آنلاین

میتوانم از طریق راهنمایی رانندگی درخواست توقیف پلاک نمایم؟

پرسیده شده

سلام
من خودرویی رو معامله کردم و با خریدار قولنامه دستی نوشتم که مبلغ ۶۲ میلیون را دریافت گردم و یک میلیون و پانصد بعد از ثبت وکالت تعویض پلاک از خریدار دریافت کنم.
وکالت تعویض پلا را به مدت ۲۵ روز به خریدار دادم .یک روز بعد از ثبت وکالت متوجه شدم که ۱۵۰۰ هزار تومنی که قرار بود واریز کنه،مبلغ ۱۵۰ هزار تومن واریز کرده. و الان پاسخگو نیست.
با اینکه وکالت ۲۵ روزه دارد.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
امین احمدی اکبر هدایی‌ متنق محمدرضا عطاری شادکهن سید عبدالرسول میرقادری
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

درود
میتوانید درخواست فک پلاک خودرو از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح کنید

۱۸ بهمن ۱۳۹۹

با اینکه مدت وکالت بلاعذل ۲۵ روزه هنوز تمام نشده؟
و وکالت نامه کنسل میشه؟

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
داود ایمان زاده
داود ایمان زاده ۰.۰ دکترای حقوق
۵ / ۵ (۴) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۳ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۴۰) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه

درود بر شما، می‌توانید دادخواست الزام به فک پلاک خود را از طریق دفاتر الکترونیک قضایی مطرح نمایید، لکن در خصوص مبلغ مذکور، میتوانید بدوا اظهارنامه ای به ایشان ارسال کنید، چنانچه مراد حاصل نشد، دادخواست مطالبه وجه به طرفیت ایشان مطرح نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
امین احمدی اکبر هدایی‌ متنق محمدرضا عطاری شادکهن سید عبدالرسول میرقادری
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اظهارنامه جهت پرداخت وجه ارسال کنید، اگر پاسخگو نبودند دادخواست مطالبه‌ی وجه به استناد بیع صورت گرفته بدهید.

درود
شما برای مبلغی که واریز نکرده اند می توانید دادخواست مطالبه وجه بدهید.

درود

بادر دست داشتن قولنامه فروش خودرو و بقیه مدارک ابتدا به راهور مراجعه نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
امین احمدی اکبر هدایی‌ متنق محمدرضا عطاری شادکهن سید عبدالرسول میرقادری
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید دادخواست بدهید و در زمینه فک پلاک نیز اقدام نمایید .

با درود
شما می‌توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به دادخواست الزام به فک پلاک اقدام نمایید

می توانید دادخواست فک پلاک دهید، در خصوص مبلغی پرداختی نیز دادخواست مطالبه وجه دهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
امین احمدی اکبر هدایی‌ متنق محمدرضا عطاری شادکهن سید عبدالرسول میرقادری
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود..
در اینخصوص ابتـدا از،طریق ارسال اظهارنامه مراتب را به ایشان ابلاغ نمایید و در صورت عدم توفیق؛ دادخواست مطالبه وجه به طرفیت ایشان جهت رسـیدگی در شورای حل اختلاف محل مطرح نمایید..
در خصوص فک پلاک خودرو نیز می‌توانید دادخواست الزام به فک پلاک خودرو بطرفیت ایشان جهت رسـیدگی در دادگاه، با ثبت از طریق دفاتر خدمات قضایی بایستی مطـرح نمایید..

سلام
از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست مطالبه وجه را مطرح نمایید و همچنین تقاضای فک پلاک

برای دریافت طلب خود باید دادخواست مطالبه بدهید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادهای خرید و فروش
امین احمدی اکبر هدایی‌ متنق محمدرضا عطاری شادکهن سید عبدالرسول میرقادری
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۱۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

پرود
مستندا به قولنامه ی تنظیمی بابت مابه التفاوت وجه پرداختی دادخواست مطالبه ی وجه ارائه دهید .

نسبت به باقیمانده طلب دادخواست مطالبه وجه بدهید

۱۹ بهمن ۱۳۹۹

نمیتونم درخواست توقیف پلاک رو بدم؟

دادخواست فک پلاک خودرو را از طریق دفتر خدمات تنظیم نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.