لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

همسر شما میتوانند ضمن مراجعه به بانک تقاضا کنند که نام واریز کننده به حساب ایشان را اعلام نمایند.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۷۲) دیدگاه
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۷ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
سعیده کریم فر
سعیده کریم فر ۱.۱ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۷۹) دیدگاه

استعلام عملکرد حساب و گردش مالی را توسط همسرتان از بانک تقاضا نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
همسرتان میتواند از بانک گردشهای مالی اخیر حساب خود را استعلام نماید.این استعلام صرفا برای صاحب حساب امکان دارد.عاقبت بخیر باشید.

با استعلام حساب از بانک توسط صاحب حساب امکان پذیر است

درود. استعلام گردش مالی حساب بانکی و مشخصات واریز و برداشت کننده فقط به صاحب دارنده ی حساب یا نماینده ی قانونی وی ارایه می شود. شما شخصا نمیتوانید مطلع‌ اقدام و مطلع شوید.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. همسرتان با مراجعه به بانک می‌توانند گردش حساب مدت خاصی را از بانک درخواست کنند. بعضی از اپلیکیشن های موبایلی نیز این خدمت را به صورت آنلاین انجام می‌دهند.

با سلام
صاحب حساب میبایست شخصا به بانک مراجعه و پس از دریافت گردش و صورتحساب مالی واخذ استعلام از بانک مشخصات واریز کننده را مشخص نماید

با سلام..
در فیش های واریزی چندسال اخیر، درج هویت و کدملی واریزکننده اجباری می باشد.. براین اساس با استعلام حساب از بانک به راحتی مشخص می گردد..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صاحب حساب با مراجعه به بانکی که حساب در آن افتتاح شده می تواند مطلع شود.

همسرتان شخصا با مراجعه به بانک میتوانند درخواست پرینت حساب و دریافت اطلاعات واریزکننده را بخواهند. این امر توسط شما امکانپذیر نیست

فقط صاحب حساب میتواند اقدام به اخذ پرینت واریزیهای بانکیش بکند

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

وجودچک دردست دارنده حاکی ازبدهکاربودن صادرکننده است .علی الاصول نیازی به شهود ندارد .مگرادعای پرداخت دین وعدم تحویل چک یا سرقت وجعل واین قبیل باشدکه مدعی باید آنرااثبات نماید .

اگر شخصا میخواهید پیگیری کنید امکانش برای شما فراهم نیست لیکن همسرتان میتواننددبا مراجعه به هر یک از شعب بانکدمربوطه درخواست استعلام هویت واریز کننده را ارائه دهند

اگر از همسرتان وکالت دارید خودتان اقدام کنید درغیراینصورت از همسرتان بخواهید به بانک مربوطه که حساب دارد مراجعه نماید و تقاضای استعلام و پرینت گردش حساب از حساب شخصی خودش را بدهد

سلام همسرتان فقط میتواند با مراجعه به بانک استعلام بگیرد موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ایشان با مراجعه به بانک میتوانند از نام آن شخص اطلاع یابند.

با سلام . از همسرتان بخواهید از بانکی که حساب دارد استعلام بگیرد ، درصورت عدم همکاری همسرتان شما نمی توانید بدون دستور قضایی از حساب شخصی دیگری حتی از حساب همسر خودتان اطلاعات بگیرید .

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باید به بانک مراجعه نمایند و تطلاعات را دریافت نمایند

با سلام راههای زیادی میباشد یکی از راهها مراجعه به بانک می باشد

درود
صاحب حساب می تواند از طریق شعبه بانک مطلع شود.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام به بانک مراجعه نماید نتیجه نگرفتید از متخصصین پیگیری کنید

سلام
معمولا دارنده حساب می تواند به شعبه مراجعه کند وجزئیات پرداختی را جویا شود

شما نمی توانید اسعلام نمایید صاحب حساب می توانند درخواست نمایند

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

همسرتان باید از بانک در مورد گردش حساب خود استعلام بگیرد.

با درود همسر شما بعنوان صاحب حساب به بانک مراجعه و این تقاضا را بنمایند.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام فقط همسرتان بامراجعه به بانک میتوانداطلاع یابد

با سلام به شعبه یکی از بانکها مراجعه یا روش دیگری را پیگیری نماید.

بادرود.همسرتون بعنوان شخص حقیقی بامراجعه به بانک میتونن استعلام بگیرن وشما درصورتی وکالت ازهمسرتون بابت حساب داشته باشید میشود

اصولا بدون همکاری همسرتان نمی توانید.
اگر در سامانه بانکداری اینترنتی بانک مربوطه عضویت دارد امکان مشاهده کارت یا حساب مبدا انتقال وجه وجود دارد که بدیهی است با داشتن شماره کارت مبدا دستیابی به نام صاحب کارت میسر است.
در غیر این صورت صاحب حساب به بانک مراجعه کند.

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
خانم شما میتونه به بانک مراجعه و تقاضای پرینت حساب مربوط به همان تاریخ درخواست و مشخصات واریز کننده را شناسایی کند از کدام حساب بانکی وی به حساب خانم شما واریز گردیده است.

با سلام
علاوه بر اینکه میتوانید از طریق بانک اقدام کنید ، در صورت دارا بودن نرم افزار همراه بانک مربوطه از طریق قسمت گردش حساب شماره حسابی که از آن وجه واریزی انجام شده است را یادداشت و با وارد کردن شماره مذکور در قسمت انتقال وجه میتوانید از نام صاحب حساب واریزکننده وجه نیز مطلع شوید.

با احترام. راه زیاد دارد یکی از انها مراجعه به بانک است

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام، دارنده حساب با مراجعه به بانک می تواند درخواست استعلام نام واریز کننده را داشته باشد.

درود
همسرتان میتواند از بانک استعلام نماید .‌

با سلام
با مراجعه به بانک و اخذ صورتحساب توسط صاحب حساب یا نماینده رسمی .

سلام به بانک مراجعه و اعلام نمایید لذا بانک همکاری لازم با توجه به سیستم پیشرفته بانکی این امکان وجود دارد تا اطاعات لازم وباتماس با شخص واردکننده انجام گیرد موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام یکی از ان راهها مراجعه به بانک میباشد و طروق دیگر بعد از اینکه از طریق بانک نتیجه حاصل نشود بیان میگردد

بنام خدا،به بانک مراجعه نموده و پرینت حساب و گردشهای مالی را دریافت نمایید.

سلام صاحبتگ حساب می‌تواند از بانک پرینت حساب اخذ و حساب مبدا را شناسایی نماید

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فقط همسرتان با مراجعه به شعبه بانک میتواند پیگیری کند که واریزکننده چه کسی است

باسلام امکان اخذ پرینت حساب دیگری ولو همسر امکانپذیر نیست مگر دستور مقام قضایی و چون فعل مجرمانه ای انجام نگرفته پس عنوان اتهامی نیز نمیتوان برای ایشان منتسب دانست بنابراین جواب منفیه واز هیچ راهی نمیشه پرینت بگیرید مگر بارضایت همسر شما

مشاوره حقوقی تلفنی چک
عبدالصمد محمدی مقدم بهنام رفیعی ساران فاطمه مرادی حقیقت حسین خالق پرست
۶۲۰ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۴۲۲) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

شما طبق قانون نمیتوانید چنین مساله ای را تشخیص دهید مگراینکه خود صاحب حساب یا دستور قضایی داشته باشید
برای داشتن دستور قضایی باید طرح دعوی کنید مثل اینکه علیه همسرتان دعوایی طرح کرده باشید و آن دعوی به چک شدن حساب ایشان مرتبط شود

با سلام.همسرتان با مراجعه به بانک براحتی میتوانداز نام واریز کننده آگاهی پیدا کند.

همسر شما میتوانند ضمن مراجعه به بانک تقاضا کنند که نام واریز کننده به حساب ایشان را اعلام نمایند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.