لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین

چکار میشه کرد اگه منم وام رو نپردازم بانک برمیداره؟

پرسیده شده

باسلام. برای وام ازدواج ،من و خواهر همسرم ضامن همسرم شدیم و دوباره خواهر همسرم و خودم ضامن من شدیم . بانک از ما گواهی کسر از حقوق نگرفت فقط فیش حقوق و سفته گرفت. الان از همسرم جدا شده ام و او وامش رو پرداخت نمیکنه میخاستم ببینم چکار میشه کرد اگه منم وام رو نپردازم بانک از خواهرش برمیداره یا از من؟ کلا چجور میتونم پیگیر باشم

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

اگر به عنوان ضامن اقساط را پرداخت کردید بعدا می توانید علیه وام گیرنده دادخواست مطالبه بدهید.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۴۰۳) دیدگاه
مهرداد انصاری
مهرداد انصاری ۰.۱ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۳) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۹) دیدگاه

با درود ضامن اگر بخواهد از وام گیرنده وجهی مطالبه کند می‌بایست ابتدا مبالغ را پرداخته و سپس به آن میزان دادخواست مطالبه وجه علیه وام گیرنده مطرح کند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام

اگر وام را به عنوان ضامن پرداخت کرده اید میتوانید بعد دادخواست بدیدو مبلغ پرداختی از وام گیرنده بگیرید

با سلام مسولیت وام در صورت عدم پرداخت توسط وام گیرنده بصورت وام گیرنده بصورت تضامنی بعهده ضامنین و وام گیرنده است و ضامن در صورت تسویه وام یا پرداخت اقساط به نسبت مبالغ پرداختی و باستناد مدارک پرداختی میتواند بطرفیت وام گیرنده دادخواست مطابه تقدیم کند.

دروذ
ضامن ها مسولیت تضامنی دارند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
بانک ها در این موارد برای محکم کاری به گونه ای ضمانت را تنظیم می کنند که بتوان از همه ضامن ها اقساط عقب مانده را کم کرد. البته برای اظهار نظر نهایی باید قرار داد تسهیلات را ملاحظه کرد.

باسلام
ضامن مسولیت تضامنی دارد .

با احترام ضامن ها مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که وام را پرداخت کردید میتوانید دادخواست مطالبه وجه را مطرح نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بانک ابتدا از ضامن اول مطالبه می کند سپس از ضامن دوم.در صورت پرداخت،ضامن میتواند به متعهد اصلی برای آنچه که پرداخته رجوع کند.

ضامن دادای مسولیت تضامنی است

باسلام
میتواند ضامنین مراجعه نماید ودر صورت پرداخت اقساط از طرف شما میتوانید بعداز اتمام مبالغ پرداختی را طی دادخواستی مطالبه نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، از هر کدام که بخواهد می گیرد

بادرودوسلام ضامن ها دارای تعهد و مسوولیت تضامنی می باشند.

باسلام
در صورت عدم پرداخت ضامنین مسئول پرداخت وام به نحو تضامن هستند و پس از پرداخت میتوانید از وام گیرنده مطالبه کنید .

سلام در صورت پرداخت علیه شخص شکایت کنید

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بانک امکان مطالبه از هر دوی شما را خواهد داشت و جدا شدن شما از همسرتان تاثیری در موضوع ندارد.

از ضامنین به نسبت مساوی کسراز حقوق خواهدشد. و خواهر همسر بیشترین سهم را نسبت به هر دو وام خواهد داشت، و اگر از شما حقوقی کسرگردید با مدارک و فیش های واریزی علیه وام گیرنده دادخواست مطالبه وجه ثبت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
اکبر هدایی‌ متنق امین احمدی حامد شاکری نیا مصطفی عباسی
۶۳۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر مقدار وام را بطور کامل بپردازید بعد از آن میتوانید دادخواست مطالبه ی وجه (به همان میزان) علیه وام گیرنده دهید

بانک می تواند بعد از عدم پرداخت اقساط هم زمان به هر یک از ضامنین و خود متعهد که در حسابش پولی باشد رجوع کرده و بدهی خود را بردارد. در مرحله بعد اگر بخواهر اقدام قضایی هم بکند همه ی ضامنین و خود متعهد به یک اندازه مسئولیت دارند.اما میتوانید پس از پرداخت دادخواست مطالبه وجه به ضامن دیگر و متعهد بدهید.
موفق باشید

با سلام و درود . اگر به عنوان ضامن اقساط را پرداخت نموده اید بعدا می توانید علیه وام گیرنده دادخواست مطالبه نمایید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.