لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۷ متخصص آنلاین

اعتبار دستنوشته با مهر و امضا یا اثر انگشت

پرسیده شده

با سلام. آیا دستنوشته شخصی که در حال حاضر در قید حیات نیست و در آن مبلغی را به همسرش بخشیده و فقط دارای مهر و امضا یا اثر انگشت طرف میباشد دارای اعتبار قانونی است و یا دستنوشته ای عادی محسوب میگردد؟
با سپاس بیکران

۲۹,۴۰۶
مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام
دست نوشته مورد نظر سند عادی محسوب می شود و اگر سایر ورثه در مورد آن ادعایی نداشته باشند و موافقت خود را اعلام نمایند طبق آن عمل می شود در غیر اینصورت در صورت اختلاف دادگاه تصمیم مقتضی اخذ می نماید.
موفق باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
ابوالفضل جهان بخش
ابوالفضل جهان بخش ۲.۷ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۸ / ۵ (۱۹۸) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۳۷) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۱.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۹۶) دیدگاه

با توجه به توضیحات ، دستنوشته مذکور سندعادی بوده ومعتبر است

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بعنوان سند عادی قابل بهره برداری است
لیکن در صورت اینکه مورد اختلاف سایر ورثه باشد از طریق دادگاه حل اختلاف صورت خواهد پذیرفت

سلام سند مذکور عادی و معتبر خواهد بود و میتوانید مطابق متن آن اقدام کنید.

با سلام
سند عادی محسوب و دارای اعتبار است

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام سند مد نظر سند عادی می باشد و معتبر و قابل استناد در محاکم قضایی می باشد در صورت ادعای جعل و یا انکار و تردید توسط کارشناس رسمی خط شناسی اصالت آن بررسی و اظهار نظر می گردد

اسناد ۲ دسته امد رسمی و عادی
دست نوشته ها اکثرا عادی هستند ( یعنی ادعای جعل، تردید و انکار) در باره این دسته در دادگاهها قابلیت استماع دارد.
در صورت نیاز به اثبات با ارجاع موضوع به کارشناس استکتاب( خط شناسی) و مطالعه سایر مدارک و دستنوشته های شخص ( سند ازدواج و ...) می توان صحت امضا و اثر انگشت و متن را تائید و تنفیض هن را خواستار شد.

با سلام تا زمانی که جعلیت سند مذکور ثابت نشود اصل بر صحت آن می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام یک سند عادی دارای اعتبار محسوب می‌شود و هر یک از از وراث می توانند نسبت به آن متعرض شوند

با سلام سوال دارای ابهام است، در فرضی که دست نوشته را عقد هبه انگاریم به دلیل فوت واهب قبل از قبض متهب، عقد مذکور باطل است! اگر آن را وصیت انگاریم بسته به تنفیذ تمامی وراث یا هریک از وراث نسبت به سهم خود صحیح است.

سلام طبق قانون مدنی اسناد به دو دسته تقسیم می گردند اسناد عادی و اسناد رسمی اسناد رسمی اسنادی هستند که از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود اختیارات آنها صادر می شود مانند سند ملکی که از اداره ثبت صادر می شود ولی در خصوص این دست نوشته شما اعلام می کند که یک سند عادی محسوب می شود و اگر فقط امضا و اثر انگشت شخص باشد و شهودی ذیل آن را تعیین نموده باشد کارشناس رسمی خط ارجاع شده تا از مورد جعل خارج شود و در صورت اثبات اثر انگشت و امضا متعلق به شخص واحد یا بخشنده این سند وجاهت قانونی پیدا می کن

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باتوجه به فرمایشات شما دست نوشته عادی و معتبر است

با سلام
دستنوشته میتواند اماره ای بر موضوع تلقی شود و تا زمانی که خلاف ان ثابت نشده است میتواند مورد استناد قرار بگیرد

با سلام
در صورت اثبات تعلق امضا و مهر به متوفی و عدم ادعای خلاف توسط سایر وراث، دارای اعتبار می باشد.

با درود..
دستنوشته فوق سند عادی تلقی می گردد و معتبر است. مگر اینگه سایر وراث آن را نفی و یا نسبت به متن آن، ادعای جعل و انکار کنند..
موفق باشید..

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صرفا یک سند عادی است.

رسید عادی محسوب میشود که جهت اثبات و اعتبار آن باید از طریق دادگاه و با شاهد و مدرک اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله به عنوان سند عادی قابل استناد در محاکم میباشد.

این دست نوشته دست نوشته عادی است اما باید دید که این مال را برای بعد از زمان فوت خودشان وصیت کردند و یا در همان زمان انتقال دادند که یا توجه به مبهم بودن این موضوع پاسخ درستی نمیتوان به این مسئله داد

با سلام و ادب
سند عادی ست ولی دارای اعتبار قانونی هم هست.

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله سند عادی بوده و دارای اعتبار و قدرت اثباتی است.

باسلام درصورتی که مخالفتی با دست نوشته نباشد معتبراست در غیر آنصورت دادگاه تصمیم خواهد گرفت.

بله به عنوان یک سندعادی می توان دردادگاه به آن استنادکرد.
موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام دست نوشته سند عادی و معتبر و مفاد آن میتواند اجرا شود البته قابل ایراد هم هست که آن را دادگاه رسیدگی میکند

باسلام
با توجه به توضیحات ارائه شده دست نوشته مذکور سند عادی محسوب میشود و معتبر است.

مشاوره حقوقی تلفنی کلاهبرداری
سیدمهرداد توسلی هادی علوی خوشحال فرهاد امینی بیتا اخوان مدرس
۶۵۴ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۴۰۸) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

درود
سند عادی محسوب و معتبر است مگر نسبت به اصالت آن ادعای تردید یا جعل صورت گیرد که توسط کارشناس بررسی و توسط دادگاه در مورد اصالت آن اعلام نظر خواهد شد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.