لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۱ متخصص آنلاین

چطور باید لایحه فرستاد؟

پرسیده شده

دادخواست واسه رفع مزاحمت و ممانعت از حق در ساختمان دادم
فراموش گردم در قسمت خواسته مطالبه هزینه دادرسی رو بنویسم
چطور میتونم با ارسال لایحه مطالبه هزینه دادرسی رو اضاف کنم؟

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

در جلسه اول رسیدگی تحت عنوان افزایش خواسته لایحه بدهید.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۱.۵ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۱۶۵) دیدگاه
علی منصوری
علی منصوری ۰.۰ کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۰ / ۵ (۰) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۰) دیدگاه

باسلام
شما بهتراست شکواییه ایجاد مزاحمت وممانعت از حق دهید نه دادخواست

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در جلسه اول رسیدگی افزایش خواسته بدهید

درود
تا پایان جلسه اول امکان افزایش خواسته وجود دارد.

میتوانید برای مطالبه هزینه دادرسی دادخواستی جداگانه ب ثبت برسانید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
ایرادی به دادخواست وارد نیست ومیتوانید در جلسه رسیدگی هزینه دادرسی وسایر خسارات را نیز مطالبه ودر صورتجلسه دادگاه نیز قید شود

بنام خدا،در جلسه اول رسیدگی درخواست افزایش خواسته بدهید.

تا پایان جلسه اول دادرسی امکان افزایش خواسته وجود دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام تا پایان جلسه اول طبق قانون آ یین دادرسی مدنی امکان افزایش خواسته وجود دارد.

لایحه خود را تا پیش از پایان جلسه اول دادرسی میتوانید از طریق دفتر خدمات قضایی ارسال کنید.

سلام
امکان ارائه لایحه بابت هزینه دادرسی در جلسه اول دادگاه وجود دارد .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در جلسه اول لایحه تحت عنوان افزایش خواسته بدهید و خواسته خود را مطرح کنید

باسلام
طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن دادخواست، در حین رسیدگی و مستقلا میتوان درخواست کرد.

با درود..
در اینخصوص می توانیـد در جلسه اول رسیدگی، درخواست مطالبه هزیـنه های دادرسی و سایر خسارات وارده را نیز بخواهید تا در صورتجلسه دادگاه قیـد شـود.

سلام
جلسه اول رسیدگی نسبت به انجام این امر اقدام نمایید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا انتهای جلسه میتوانید این موضوع را مطرح کنید یا شفاهی یا بصور ارایه لایحه

بااحترام
بستگی دارد که مورد شما در مورد چه موضوعی دادگاه ارائه شده باشد

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با احترام در جلسه اول رسیدگی لایحه افزایش خواسته بدهید

سلام
در جلسه اول رسیدگی خواسته خود را افزایش دهید.

باسلام درجلسه اول دادرسی میتوانید اظهارنمایید یالایحه ننظیم و به شعبه دهید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا پایان جلسه اول رسیدگی،افزایش خواسته را اعلام کنید.

تا پایان جلسه اول رسیدگی امکان افزایش خواسته وجود دارد

سلام در جلسه اول لایحه را دهید موفق باشید

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام

افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی ممکن است.

تا پایان جلسه اول از طریق دفاتر خدمات قصایی و یا در جلسه اول رسیدگی لایحه افزایش خواسته را ثبت نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
امید دربر فرناز مهری علی تهرانی ساعی میثم دشت پیما
۶۱۳ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۷۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تا پایان کلسه اول می توانید خواسته را افزایش دهید

با درود مطابق ماده ۹۸قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان تا پایان جلسه اول افزایش خواسته را مطرح کرد.

تا پایان جلسه اول امکان افزایش خواسته وجود دارد. از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کنید

سلام و درود، تا پایان نخستین جلسه رسیدگی میتوانید خواسته خود را تغییر دهید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.