لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

با قبول اعتراض قرار دادسرا نقض شد؛ یعنی چه؟

پرسیده شده

با سلام
پرونده ای در دادگاه کیفری دارم که بعد از حضور و دفاع مدت نظارت تعیین شد و امروز توی سامانه دیدم مختومه شده و نوشته نسبت به شکایات ... علیه ... مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای طی شماره...مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با قبول اعتراض قرار دادسرا نقض شد.میشه لطفا کمکم کنید این یعنی چی؟
متشکرم

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۳۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

یعنی اعتراض پذیرفته شده و قراری که قبلا بازپرسی یا دادیاری صادر کرده نقض شده.

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۵۱) دیدگاه
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی
فریدالدین اسماعیلی ايوانکی ۷.۰ وکیل پایه یک قوه قضاییه
۴.۸ / ۵ (۲۷۸) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۲) دیدگاه

اعتراضی که نسبت به قرار صورت گرفته، موجب نقض ان گردیده

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام

اعتراض مثمر ثمر واقع شده

با احترام اعتراض به پذیرفته شده و قرار نقض شده است

باسلام متهم به قرار صادره اعتراض نموده و قرار نقض گردیده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام اعتراض پذیرفته شده است و قرار قبلی نقض گردیده است.

اعتراض موجب نقض قرار شده است.

ظاهر امر این است که در دادسرا شکایت رد شده بوده و با اعتراض شاکی قرار قبلی نقض شده و پرونده دوباره به جریان می افتد .

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
اعتراض موجب نقض قرار شده .

قرار منع تعقیب صادر شده نقض شده و پرونده برای تحقیقات بیشتر و احتمالآ صدور کیفرخواست به دادسرا برگشت داده میشود.

باسلام
یعنی اعتراض پذیرفته شده و قبولی اعتراض موجب نقض قرار شده.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا نقض شده و با صدور جلب دادرسی پرونده به دادسرا اعاده میگردد .

قرار صادره نقض شده و اعتراض پذیرفته شده

باسلام محضر شما بزرگوار
عنایت داشته باشید با پدیرفته شدن اعتراض قرار صادره نقض گردیده .

با سلام...قرار صادره توسط شعبه دادیاری یا بازپرسی نقض شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام، اعتراض صورت گرفته و همین امر قرار قبلی را نقض کرده‌است

با درود نسبت به قرار اعتراض شده و نقض گردیده

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

یعنی اعتراض را دادگاه وارد دانسته و قرار صادره از دادسرا نقض گردید

با درود..
یعـنی متعاقب اعتـراض متهـم به قرار صادره از دادسـرا، قرار نقـض گردیده و به زبان ساده تر؛ یعـنی اعتراض متـهم پذیرفته شده است..

با درود
یعنی اعتراض قبول شده و قرار صادره از جانب دادسرا نقض گردیده‌است

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اعتراض نسبت به قرار پذیرفته و باعث نقض آن شده

سلام
رایی که دادسرا در زمینه‌ی موضوع مطرح شده قبلا صادر کرده است، به واسطه اعتراض رد شده است و دادگاه آن را رد کرده است.

درود
احتمالا دادسرا قراری صادر کرده که مورد اعتراض قرار گرفته و نقض شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
شخصی که قرار دادسرا بر علیه او صادر شده بود به آن اعتراض کرده و الان قرار دادسرا ( در خصوص یکی یا همه اتهامات ) نقض شده و مجددا رسیدگی می شه برای اطلاع از متن کامل رای به شعبه مراجعه کنید

قرار قبلی دادسرا نقض شده است و اعتراض پذیرفته شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
دادسرا یه قراری برای متهم صادر نموده که با اعتراض وی نقض شده است یعنی رد شده

سلام اعتراض شما مورد قبول شعبه واقع شده است

با سلام
یعنی اعتراض قبول شده و قرار دادسرا نقض شده

یعنی اعتراض توسط دادگاه کیفری پذیرفته شده و قرار پیشین دادسرا نقض گردیده است.

مشاوره حقوقی تلفنی کیفری
ابراهیم صفری سمیرا کریمی محمد باقری هادی علوی خوشحال
۶۴۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۵۲۶) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و درود نسبت به قرار صادره اعتراض به عمل آمده و قرار نقض گردیده است.

سلام اعتراض پذیرفته شده و موجب نقض قرار گردیده است

درود . یعنی اینکه قرار صادر شده که مورد اعتراض واقع شده است اعتراض قبول شده و قرار صادره نقض شده است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.