لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۸ متخصص آنلاین

امکان ابطال صلح نامه هست؟

پرسیده شده

با سلام
آیا امکان انفساخ صلح نامه مهریه اجرت المثل و نفقه گذشته حال و آینده بسبب دریافت مبلغی حدود یک چهلم مورد صلح از باب غبن فاحش و افحش که در صلح نامه ساقط نشده برای زوجه وجود دارد؟
سپاس

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر . موضوع غبن مشمول صلح منافع مالی نمیشود .

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
مهرداد انصاری
مهرداد انصاری ۰.۰ کارشناس ارشد حقوق
۵ / ۵ (۱) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۷ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۴۶) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۷۵) دیدگاه

سلام
چنانچه حق فسخ قید شده باشد امکان پذیر است

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود اصل‌ بر صحت عقود است و صلح نامه صحیح و معتبر است.

با سلام صلح نامه معتبر و قابل قبول است

باسلام
خیرعقدصلح ازعقودمسامحه ای است گه درآن خیارغبن راه ندارد علی هذاامکان فسخ صلح نامه وجودندارد مگرآن که حق فسخی درآن برای خویش قائل شده باشید واین حق فسخ درصلح نامه مقررشده باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اساسا غبن فاحش در عقود مسامحه ای همچون صلح راه ندارد.

صلح ماهیتا سازشی و مبتنی بر تسامح می باشد. بدین شرح قابلیت ورود غبن که مختص عقود معاوضی می باشد نمی باشد

صلح از عقود مسامحه ای بوده و خیار غبن در آن وجود ندارد .

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صلح مبنی بر مسامحه است و غبن فاحش در ان راه ندارد

با سلام عقد صلح عقدیست مبنی بر مسامحه و غبن فاحش در ان راه ندارد.

سلام غبن در صلح راه ندارد زیرا مبتنی بر مسامحه منعقد میشود

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام به نظر چنین امری بعید می باشد
صلح از عقود مغابنه ای محسوب نمی شود

غبن مشمول صلح نمی شود.

خیار غبن در عقد صلح وجود ندارد

خیر به دلیل خیار غبن نمیتوان صلحنامه رافسخ کرد

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
اصولا موضوع غبن در صلح متصور نمی باشد زیرا شرط یکسان بودن عرفی در عوضین صلحنامه وجود ندارد.
و مضاف بر مسایل فوق صلح حقوق زوجه در قبال مبلغی کمتر از طلبش امری طبیعی می باشد و معمولا اکثر توافقات زوجین ب همین صورت محقق می شود لهذا ادعای غبن و فریب و امور دیگر در این فرض توسط محاکم مورد پذیرش قرار نمیگیرد مگر دلایل معتبری در بین باشد.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها
۲) اهلیت طرفین
۳) موضوع معین که مورد معامله باشد
۴) مشروعیت جهت معامله
اگر در قرار داد صلح شرط شد باشد میتوانید فسخ نماید علی الحال نیاز به برسی قرارداد می باشد که بندهای ماده ۱۹۰قانون مدنی رعایت شده است یانه ؟

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام غبن در صلح راه ندارد

خیر در صلح غبن راه ندارد

با سلام و احترام
این امکان وجود ندارد چرا که عقد صلح از جمله عقود مسامحه ای است

مشاوره حقوقی تلفنی صلح
امین احمدی حسام خوشگواری امیر ضیغمی مهسا پیشرویان
۵۶۹ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۹۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام بر شما . اصولا غبن در صلح که از عقود مسامحه ای میباشد راه ندارد .مگر شرطی گذاشته اید که موجبات فسخ عقد را به همراه داشته باشد.موفق باشید

درود
خیر در عقد صلح خیار غبن وجود ندارد.

البته توجه کنید که فسخ صحیح است نه انفساخ. زیرا فسخ ارادی است. اما با توجه به سوال؛ چون در صلح امکان استناد به غبن فاحش یا افحش نیست، و اصل بر صحت است؛ فلذا نمی توان آن را فسخ یا ابطال نمود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.