لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
بهنام رفیعی ساران فرهاد امینی اکبر هدایی‌ متنق سها آگهی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۵۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

میتوان زوج را جلب کرد، در اینصورت تعدیل پذیرفته میشود؟

پرسیده شده

در دادگاه مهریه زوج به ۲ سکه پیش پرداخت و هر شش ماه یک عدد سکه محکوم شده! در اولین قسط مهریه سکه هنوز پرداخت نشده و حدود ۲ یا ۳ روز مانده به جلب محکوم! حالا زوج در این مهلت باقی اقدام به دادخواست تعدیل تقسیط از شش ماه به ۲ سال نموده است! ایا میتوان زوج را جلب کرد و در اینصورت تعدیل پذیرفته میشود؟؟؟

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
بهنام رفیعی ساران فرهاد امینی اکبر هدایی‌ متنق سها آگهی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۵۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام اگر تعدیل پذیرفته نشود میتوان جلب کرد

باسلام باید منتظر تعدیل اقساط بود درصورتی که پذیرفته شود جلب منتفی است.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
بهنام رفیعی ساران فرهاد امینی اکبر هدایی‌ متنق سها آگهی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۵۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
در صورتیکه تعدیل اقساط مورد موافقت دادگاه قرار گیرد این امر ( حکم جلب ) منتفی خواهد بود اما در غیر آن میتوان برای جلب اقدام نمود

سلام چنانچه تعدیل شود جلب ممکن نیست و در غیر اینصورت میتوانید جلب کنید

با سلام
در صورت پذیرش تعدیل،جلب منتفی میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
بهنام رفیعی ساران فرهاد امینی اکبر هدایی‌ متنق سها آگهی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۵۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

منتظر تعدیل اقساط باید ماند درصورتی که پذیرفته شود جلب منتفی است.

با سلام اگر تعدیل پذیرفته شود عملا جلب منتفی می گردد

دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ، مانع از برگ جلب ، بابت عدم پرداخت پیش قسط معوقه نخواهد شد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
بهنام رفیعی ساران فرهاد امینی اکبر هدایی‌ متنق سها آگهی
۳۴۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۵۵۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طبق قانون محکومیت‌های مالی درصورتی اعسار قبل از یکماه از تاریخ صدور اجراییه اقامه شده باشد مدعی اعساربدون ضامن آزادشده وبعداز مهلت یک ماههاژصدور اجراییه باضامن مرخص شده ولی طبق همین قانون در تقاضای تعدیل اول اگرسکه ای پرداخت نگردد باید محکوم علیه (شوهرت) حبس شود وتازمان صدور حکم تعدیل در حبس میماند لیکن اگرمتواری شود وبا انتخاب وکیل دعوی تعدیل راادامه دهد دادگاه درصورت عدم ملائت مالی حکم را صادر مینماید شایان ذکر است حدوحصری برای تعدیل نبوده ومدعی اعسار میتواند مرتبا تقاضای اعسار وتعدیل ب به دادگاه بدهداز نظر حقوقی اعتبار امر مختومه ندارد

تا زمانی که در خصوص تعدیل تصمیم گیری نشده است نمیتوانید ایشان را جلب کنید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.