لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
۱

آیا دادگاه طلاق زن باردار را زودتر صادر خواهد کرد؟

من باردار هستم هفت ماهه کیک دختر دو ساله دارم..شوهرم یک هفته است که بهانه گیر شده کنار به خانه پدرم فرستاد ودخترم راپیش خودش برد ودر این مدت از من هیچ سراغی نگرفت ومیگوید میخواهم طلاق بدهم آیا دادگاه به زودی با این طلاق موافقت میکند؟حضانت دخترم رابه من میدهند یا به شوهرم؟ممنونم

۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است و اجرای صیغه طلاق بعد از طی مراحل قانونی انجام میشود و ارتباطی به باردار بودن زوجه ندارد.

موفق باشید

حضانت اصولا موضوعی جدا از طلاق است، و به صراحت قانون مدنی و فقه شیعه اجرای صیغه طلاق تا پیش از وضع حمل مطلقا ممنوع است

فرقی ندارد فقط عده آن فرق دارد وبعدا راجع به بچه تعیین تکلیف می کنند

حضانت دختر تا پایان هفت سال با مادر است و به دادخواست طلاق طبق قانون رسیدگی می‌شود. و باردار بودن تاثیری بر روند پرونده ندارد.

شرط طلاق شوهر پرداخت کلیه حقوق قانونی شماست و مدت طلاق ازتاریخ اقدام حدود ۷ماه طول می کشد .
حضانت دختر تا ۷ سالگی با شماست

طلاق منوط به پرداخت کلیه حق و حقوق زوجه می باشد
حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با درنظر گرفتن مصلحت طفل با پدر می باشد
که اگر پدر صلاحیت نگهداری نداشته باشد از جمله اینکه اعتیاد داشته باشد،مجنون باشد و...زن میتواند با اثبات این موارد حضانت فرزندان را برای بعد از هفت نیز برای خود بگیرد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.