لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

آیا دادگاه طلاق زن باردار را زودتر صادر خواهد کرد؟

پرسیده شده

من باردار هستم هفت ماهه کیک دختر دو ساله دارم..شوهرم یک هفته است که بهانه گیر شده کنار به خانه پدرم فرستاد ودخترم راپیش خودش برد ودر این مدت از من هیچ سراغی نگرفت ومیگوید میخواهم طلاق بدهم آیا دادگاه به زودی با این طلاق موافقت میکند؟حضانت دخترم رابه من میدهند یا به شوهرم؟ممنونم

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

حضانت فرزند تا سن 7 سالگی با مادر است و اجرای صیغه طلاق بعد از طی مراحل قانونی انجام میشود و ارتباطی به باردار بودن زوجه ندارد.

موفق باشید

حضانت اصولا موضوعی جدا از طلاق است، و به صراحت قانون مدنی و فقه شیعه اجرای صیغه طلاق تا پیش از وضع حمل مطلقا ممنوع است

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

فرقی ندارد فقط عده آن فرق دارد وبعدا راجع به بچه تعیین تکلیف می کنند

حضانت دختر تا پایان هفت سال با مادر است و به دادخواست طلاق طبق قانون رسیدگی می‌شود. و باردار بودن تاثیری بر روند پرونده ندارد.

شرط طلاق شوهر پرداخت کلیه حقوق قانونی شماست و مدت طلاق ازتاریخ اقدام حدود ۷ماه طول می کشد .
حضانت دختر تا ۷ سالگی با شماست

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طلاق منوط به پرداخت کلیه حق و حقوق زوجه می باشد
حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با درنظر گرفتن مصلحت طفل با پدر می باشد
که اگر پدر صلاحیت نگهداری نداشته باشد از جمله اینکه اعتیاد داشته باشد،مجنون باشد و...زن میتواند با اثبات این موارد حضانت فرزندان را برای بعد از هفت نیز برای خود بگیرد.

با سلام و احترام باردار بودن شما تاثیری در صدور حکم طلاق بصورت فوری ندارد مگر طلاق توافقی باشد حضانت فرزندان زندان تا ۷ سالگی با مادر و پس از با پدر می باشد در صورت بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوانان طبق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده در مورد حضانت فرزندان تان اتخاذ تصمیم می نماید

با سلام باردار بودن زوجه تاثیری در تسریع در طلاق ندارد.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام حضانت با مادرخ واهد بود و صدور حکم طلاق پس از انجام رسیدگی خواهد بود

سلام.حضانت فرزند دختر شما تا هفت سالگی با مادر میباشد و بعد از هم اگر دختر در دادگاه اعلام رضایت با مادر بودن رواعلام کند به احتمال قوی رای به نفع شما خواهد بود .در مورد سوال دوم خیر دادگاه بعد از مراحل قانونی حکم طلاق رو صادر میکند.

با سلام
حضانت فرزند شما باتوجه به سن ایشان با شماست و تا پایان بارداری شما و وضع حمل ،امکان طلاق وجود نخواهدداشت

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
همسر شما در صورت درخواست طلاق می بایست کلیه حقوق قانونی شما را پرداخت نماید . و مدت طلاق ازتاریخ اقدام حدود ۶ماه زمان می برد .
حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است

با سلام و احترام
حضانت دختر تا ۷ سالگی با مادر است
و طلاق دارای مراحلی است که باید طی شود
و باردار بودن با طلاق ربطی ندارد

باردار بودن تاثیری درموضوع ندارد فقط در عده ان فرق می کند

حضانت فرزندتان تا ۷ سالگی با شما میباشد ضمن اینکه باردار بودن شما ارتباطی به طلاق درخواست شده ندارد

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام حکم طلاق صادر میشه ولی باید تا زمان تولد بچه عده نگهداره

با سلام.
باردار بودن شما ارتباط مستقیم با تسریع پروسه طلاق ندارد.
حضانت فرزند تا ۷سالگی با مادر است.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام. حضانت طفل تا۷سال بامادرست. تا قبل از وضع حمل نمیتوانید طلاق بگیرید

اجرای صیغه طلاق ارتباطی به باردار بودن زوجه ندارد وبعد از طی مراحل قانونی انجام میشود

باردار بودن شما تاثیری در صدور حکم طلاق بصورت فوری ندارد مگر طلاق توافقی باشد حضانت فرزندان زندان تا ۷ سالگی با مادر و پس از با پدر می باشد در صورت بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوانان طبق ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده در مورد حضانت فرزندان تان اتخاذ تصمیم می نماید

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بعد از وضع حمل شما صیغه طلاق جاری میشه و طلاق شرایط خاص خود رادارد
حضانت هم موضوعی جداست که تا۷سالگی فرزند نزد مادر خود می باشد

با سلام..
در خصوص موضوع مطروحه شما..
۱_ حضانت طفل دختر تا ۷ سالگی با مادر می باشد..
۲_ موضوع طلاق هم هیچ ارتباطی به بارداری شما ندارد و معمولا تا پایان وضع حملتان اتفاق خاصی رخ نخواهد داد، چرا از زمان اقدام بیش از ۶ماه زمان می برد..

بارداری منافاتی با درخواست طلاق و اجرای صیغه طلاق ندارد و حضانت طفل ۲ ساله شما تا سن ۷ سالگی حق شما می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی حضانت فرزند
شهریار پورحکیمی عبدالصمد محمدی مقدم علیرضا شایق اکبر هدایی‌ متنق
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
اگر پیشنهاد طلاق از طرف زوج باشد وزوجه راضی نشود تا یک سال طول می کشد بعد از ان مرد باید حق وحقوق زن را تمام وکمال بدهد بعد طلاق دهد

با سلام
نه دادگاه تا زمانی که زوجه راضی به طلاق نباشد تا یک سال طول میدهد وبعد از مشاوره هاو طی مراحلی وحضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر هست

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.