لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۶ متخصص آنلاین

آیا سفته دارای امضا و بدون اثر انگشت معتبر میباشد؟

پرسیده شده

آیا سفته دارای امضا و بدون اثر انگشت معتبر میباشد؟ یعنی امضا کننده میتواند بگوید که من امضا نکرده ام و زیر بار نرود؟

۳۵,۶۶۵
مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سفته بدون امضاء یا اثر انگشت معتبر نمیباشد و اگر امضاء کننده امضای خود را انکار نماید میتوان با جلب نظر کارشناس این امر را اثبات نمود.

با احترام

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۹) دیدگاه
عنایت احمدی
عنایت احمدی ۱.۲ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱۲۷) دیدگاه
نگین عسگری
نگین عسگری ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۰ / ۵ (۰) دیدگاه

اگر امضاء سفته ها صحت داشته انکار ان صحیح نیست با ارجاع امر به کارشناس رسمی قابل اثبات خواهد بود

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اثرانگشت درسفته تاثیری ندارد . مهم امضاء سفته است

سلام معتبر است اگر منکر امضا شود موضوع به کارشناسی خط ارجاع می گردد .

سلام
بدون امضاء یا اثر انگشت سفته معتبر نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

صرف امضا کفایت میکند و در صورت ادعای جعل،انکار و تردید توسط کارشناس دادگستری قابل تشخیص است

درود بر شما.
امضاء سفته کفایت میکند. و نیاز به اثرانگشت نمی باشد. در خصوص انکار امضا درخواست کارشناسی بدهید اگر متعلق با خوانده باشد رای محکومیت به پرداخت وجه سفته صادر خواهد شد.

سفته با امضا و یا اثر انگشت متعهد، معتبر و قابل مطالبه است.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اگر سفته امضا شده باشد دارای اعتبار میباشد و اگر طرف امضا خود را انکار میکند میتوانید ادعای جعل کنید

سفته بدون امضا و اثر انگشت اعتبار ندارد در صورت انکار امضا کننده نسبت به امضا از طریق کارشناس این موضوع ثابت می شود

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام انشای اراده با اقداماتی از جمله امضاء، اثر انگشت و مهر در ذیل سند موضوعیت یافته و قابلیت استناد دارد

اگر امضا هم داشته باشه میتوان به اجرا گذاشت با دست خط خودش و امضا اگر هم ادعا کند امضای خود یا دست خود نیست که کارشناسی خواهد شد و مراحل ادامه دارد

پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای تشخیص اصالت سند آغاز می‌کند که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و در این خصوص تفاوتی بین نوع تعرض وجود ندارد.
در هر حال با جلب نظر کارشناسی در دادخواست مورد پیگرد قانونی خواهد بود .

صرف امضا کافی است. واثر انگشت لازم نیست

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام وقت بخیر
امضای سفته معتبر است در صورت انکار از طریق ارجاع به کارشناس اصالت خط و امضا قابل اثبات است . ولی اخذ اثر انگشت مطمئن تر و بهتر است

با سلام امضاء ذیل سفته ضروری است ولی اثر انگشت خیر

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام . سفته بدون امضاء یا اثر انگشت فاقد اعتبار است

بله معتبر است قانونگذار در این خصوص چیزی نگفته است

داشتن یا نداشتن اثر انگشت اعتبار سفته را زیر سوال نمی برد والزامی نیست اما داشتن بسیار خوب است
اما اگر صادر کننده در مورد امضا خود انکار کند یا تردید داشته باشد با ارجاع به کارشناسی تعیین تکلیف می شود

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله معتبر است و صرف امضاء کفایت می کند

سلام
با توجه به اینکه حکم صادر و قطعی شده است و متاسفانه دیگر امکان بررسی و رسیدگی وجود ندارد البته فقط می توانید از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی کنید که البته قبول آن بعید است و معمولا در اکثر موارد چنین تقاضا هایی پذیرفته نمی شود

بله معتبر است واگر منکر امضا شود موضوع به کارشناسی خط ارجاع می گردد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

در این خصوص امضا یا اثر انگشت وجاهت قانونی دارد ولی الزام قانونی برای امضا بهمراه اثر انگشت در ذیل سفته وجود ندارد

سلام ..

جهت صدور سفته ، صادر کننده باید امضاء یا مهر (اثرانگشت) درج کند ...
در فرض سوال امضاء کفایت می کند و در صورت انکار ، ارجاع به کارشناس و متعاقبا استکتاب می شود .

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام سفته بدون امضا ومهر فاقد اعتبارقانونی است وصادرکننده سفته امضاخود را انکارکند میتوان باجلب نظر کارشناس صحت وسقم آن را اثبات نمود.

باسلام سفته با امضا قابل قبول است در صورت عدم پذیرش امضا با نظر دادگاه به کارشناس ارجاع خواهدداد..

سلام صرف امضا کفایت میکند

باسلام
نبودن اثرانگشت دراعتبارسفته خللی واردنمیکند ولی وجودامضا ضروری است ودرصورت انکار امضا از طرف صادرکننده دادگاه ارجاع به کارشناس می دهد

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

عرض ادب واحترام.....باختصار میتوان گفت که اثر انگشت از موارد غیر الزامی در تنظیم سفته است که وجه تمایز ان نسبت به امضا غیر قابل انکار بودن اثر انگشت از سوی مدیون است اما درج امضا از الزامات سفته میباشد که بعضا مدیون باانکار امضای منتسب به خود موجب اطاله مسیر رسیدگی را فراهم میاوردتا داین به اثبات صحت امضا بپردازد....تحملم کردیدسپاسگزارم

بله اعتبار دارد در صورت انکار ابتدا باید صحت امضا اثبات شود.

باسلام درصورتی که سفته دارای امضا باشد کافی است ودرصورت انکارامضا با جلب نظرکارشناس قابل اثبات است.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود و احترام وافر؛
صرف وجود امضا یا اثرانگشت مدیون برای اعتبار سفته مکفی می باشد و هیچ کدام بر دیگری ارجحیت ندارد چرا که هدف اثبات انتساب آن به شخص مذکور می باشد.
باتشکر

باسلام سفته بدون امضا فاقد ارزش قانونی وقابل مطالبه توسط دارنده سفته نمی باشد ولی سفته با امضا وبدون اثرانگشت قابل مطالبه می باشد.

طبق قانون تجارت یکی از شرایط اساسی سفته امضا می باشد و در مورد سفته وجود اثر انگشت الزامی نمی باشد البته وجود اثر انگشت در هیچ یک از اسناد تجاری الزامی نیست در صورتی که سایر شرایط سفته به درستی تکمیل شده باشد این سفته قابل مطالبه است

بله امضا کفایت میکند و نیازی به اثر انگشت نیست.در صورت انکار موضوع قابل رسیدگی توسط کارشناس خط شناسی است.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام صرف امضا کفایت میکند.نیازی به اثر انگشت نیست و اگر مدعی شوند که امضای وی نیست و ادعای جعل نمایند موضوع به کارشناس ارجاع میگردد.

با درود..
در اینخصوص وجود امضای ذیل آن معتبر است و در صورت انکار احتمتلی، موضوع به کارشناسی استکتاب خط و امضاء جهت بررسی اصالت آن ارجاع می گردد..

با سلام و ادب
سفته با امضا صحیح است و در صورت انکار طرف مقابل به کارشناسی رجوع می شود

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود بله امکان پیگیری است.
و امضاء کفایت می‌کند، و اصل بر صحت امضاء است مگر مدعی، جعلیت آن را به اثبات برساند.

با سلام صرف امضا کفایت میکند و در صورت ادعای وی مبنی بر جعل کارشناس بررسی مینماید.

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام سفته دارای امضا معتبراست ودرصورتی که صادرکننده ادعای جعل نماید به کارشناس تشخیص رای ارجاع خواهد شد.

اگر امضا کننده امضا منتسب به خود را انکار کند با تقاضا کارشناسی بررسی می شود

هزینه واخواست سفته ۲.۵% وهزینه دادخواست ۲.۵% می باشد.
اهم واجبات سفته نام نام خانوادگی متعهد همراه با امضاء واثرانگشت وشماره ملی متعهد به همراه محل پرداخت و نوشتن سررسید سفته.
اگر به دادنامه صادره اعتراض داده نشود حدودا سه ماه

مشاوره حقوقی تلفنی سفته
فائزه حجاب مرتضی ابراهیمی زیولایی محسن نریمانی ده نوی سید روح اله معزی
۵۹۱ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بله با امضاء معتبر می باشد.بله میتواند درصورت نیاز به کارشناس خط وامضاء ارجاع میشود

سلام چنین سفته ای معتبر است و نیازی به اثر انگشت ندارد

بنام خدا
با سلام
امضا کننده سفته چنانچه امضا خود را منکر شود./موضوع جهت مشخص شدن
ارجاع امر به کارشناس جعل و خط میگردد با درخواست شما./
ضمنا سفته فاقد اثر انگشت و فقط با امضا هم معتبر میباشد
اثر انگشت جهت همچین مواردی کارایی دارد تا علاوه بر امضا اثر انگشت هم مورد کارشناسی قرار گیرد

با احترام

امضا معتبر است اگر امضا کننده منکر اامضا شود از طریق استکتاب انتساب یا عدم انتساب امضا به وی مشخص میشود

باسلام
امضا در صدور سفته می تواند ایجاد تعهد نماید ضمن اینکه وجود اثر انگشت و حضور شاهد نیز مکمل موضوع بوده و اگر چنانچه خوانده منکر امضای خود باشد می توان با ارجاع به کارشناسان خط که امروزه مجهز به سیستم های جدید هستند اثبات موضوع نمود.

سلام. برای سفته و چک صرف امضا کافی است و نیازی به اثر انگشت نیست اما اگر در مورد امضا انکار کرد میتوانید درخواست کارشناسی کنید.

سفته با اثر انگشت معتبر می باشد حتی اگر بدون امضا باشد ولی چک فقط با امضا معتبر هست

سلام
سفته بدون امضا یا اثر انگشت اعتباری ندارد.

بلی اعتبار داره و امضا به کارشناسی برای تایید ارجاع میشه

با سلام، اثر انگشت در سفته ، تایید می کند که امضای سفته مربوط به امضا کننده است و نمی تواند منکر شود، لکن با امضا نیز سفته معتبر بوده و قابل اقدام، واگر شخص منکر آن بوده که امضای من نیست، با ارجاع امر به کارشناس خط، این مشکل نیز رفع می گردد

با سلام و ارادت سفته با امضا و اثر انگشت اعتبار بیشتری دارد و اگر امضا و یا اثر انگشت نبود بی اعتبار نیست و با هر کدام از امضا و اثر انگشت قابل پیگیری و کارشناسی می باشد...

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.