لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۵ متخصص آنلاین

طریقه پیدا کردن پلاک ثبتی منزل برای توقیف آن چگونه میباشد؟

پرسیده شده

با سلام همسرم دومنزل دارد که یکی از آنها را بعد از درخواست مهریه ام به نام اقوامش زده است.منزل دیگرش هم دراستانی دیگر است که من شماره پلاک ثبتی از آن منزل ندارم.قاضی پرونده آنرا فرار از دین ندانست و تبرئه او را صادر کرد. باید چکار کنم تا ثابت کنم منزل دیگری دارد؟و آیا آنرا هم به نام کس دیگری نزده؟فقط آدرس پستی خانه را دارم.

۵۴,۷۸۱
مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۶۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

فقط در صورتیکه پلاک ثبتی ملک را داشته باشید میتوانید برای توقیف آنها اقدام نمائید لذا از طریق قبوض آب و ... و ارائه به دادگاه هم میتوانید پلاک ثبتی را معرفی نموده و توقیف نمائید.آدرس پستی خانه را نیز میتوانید به دادگاه معرفی نموده تا ضمن استعلام از اداره ثبت آن را توقیف نماید.

موید باشید

۶ تیر ۱۳۹۸

باید ملک سند دار باشد ؟ ملک های قولنامه ای و وکالتی مشمول نمیشه ؟

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۷۶۳) دیدگاه
محمدصادق محجوب
محمدصادق محجوب ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۷ / ۵ (۲۳) دیدگاه
سمیه آرزه
سمیه آرزه ۰.۷ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۸۸) دیدگاه

برای پیداکردن پلاک ثبتی ، نیاز به اخذ قبض آب یا برق ملک می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

از طریق مراجعه به شهرداری محل وقوع ملک امکان دارد بتوانید پلاک ثبتی را پیدا کنید، البته امکان استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور هم وجود دارد و در صورتی که انتقال پیدا نکرده باشد میتوانید سریعا نسبت به توقیف و اجرای تشریفات مزایده و وصول محکوم به اقدام نمایید.

برای پیدا کردن پلاگ ثبتی ازطریق اجرای ثبت اقدام نموده و ضمن ارائه کدملی شوهر ، اموال وی شناسایی می گردد

با سلام میتوانید تقاضای استعلام کنید به جهت توقیف اموال
و با پاسخ استعلام اگر ملکی به نام ایشان باشد مشخص میشود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام - با ارائه آدرس پستی به دادگاه واستعلام از اداره ثبت میتواند قاضی آن را توقیف کند وچنانچه شماره آب گه از طریق آب وفاضلاب مشخص گردیده وبر روی دیوار ویا درب ها هست میتوانید با ارائه آن به دادگاه پلاک ثبتی را قاضی با استعلام اخذ کند وملک را توقیف نماید.

با استعلام ثبتی از طریق کدملی از اداره ثبت اسناد و املاک امکان پذیدر است.

میتوانید از دادگاه تقاضای استعلام از ثبت کل کشور را بنمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با تقاضای استعلام دادگاه به درخواست شما رسیدگی و دستور استللام از ثبت کل صادر مینماید .
داشتن مشخصات شناسنامه ای زوج لازم است.

سلام
از طریق استعلام از اداره ثبت استان مورد نظر میتوانید نسبت به توقیف پلاک ثبتی اقدام کنید.

از اداره ثبت املاک محل استعلام کنین

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور

با درود
می توانید از طریق ثبت احوال استعلام فرمایید

با اعلام ادرس دقیق منزل به دادگاه میتوانید تقاضای استعلام از ثبت شهرستان بگیرید همچنین میتوانید تقاضای استعلام سه گانه کشوری بدید که صرفا استعلام از ثبت تهران نباشد و استعلام ثبت کل کشور باشد

پیداکردن پلاک ثبتی ، نیاز به اخذ قبض آب یا برق ملک می باشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام .از طریق اداره ثبت اسناد ملک مورد نظر .

با سلام
فرار از پرداخت دین زمانی جرم محسوب می شود که فروش اموال بعد از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، لیکن برای شناسایی اموال می توان دادخواست تامین خواسته تقدیم نمود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
تقاضا استعلام جهت توقیف داشته باشید

به مهر
در مهریه می توانید درخواست تامین خواسته دهید.و در راستای آن درخواست استعلام ثبتی دهید ، تمامی ملکها و زمینهایی که سند رسمیشان کماکان به نام ایشان می باشد اعلام خواهد شد.

با سلام از مجاورین وهمسایگان اون ملک که سند ثبتی گرفتن هم میتونید کمک بگیرید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دستور بگیرید از دادگاه جهت نیابت به شهر مورد تقاضا تا از طریق اداره ثبت اسناد و املاک (در صورت ثبتی بودن)و استعلام از طریق اداره دارایی یا شهرداری (در صورت ثبتی نبودن ملک )جهت توقیف ملک اقدام گردد البته در دو صورت اخیر بدهکار میتواند ادعای انتقال ملک نماید و به گونه ای کار مشکل میگردد

می توانید درخواست استعلام ثبتی دهید ، تمامی ملکها و زمینهایی که سند رسمیشان کماکان به نام ایشان می باشد اعلام خواهد شد.

با سلام علاوه بر کدپستی وقبض اب وبرق میتونید از املاک مجاور که به ثبت رسیده پلاکشو پیدا کنید وراه دیگه اینکه اگر در اون ملک تصرفات مالکانه داره یا حکم نهایی دادگاه هسش هم میتونید اقدام کنید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام ارایه قبض آب یا برق وغیره به دادگاه وتقاضای استعلام ازاین طریق شایسته تر میباشد

استعلام از اداره ثبت استان مورد نظر میتوانید نسبت به توقیف پلاک ثبتی اقدام کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام، با مراجعه به سایت تهران من و استعلام شماره شناسایی ملک و ورود به قسمت پرداخت عوارض و وارد کردن شماره شناسایی در کادر ۵ رقم اول شماره بلوک ۳رقم بعدی شماره ملک و زدن دکمه پرداخت عوارض قبض عوارض برای شما نمایش داده میشود که تمام مشخصات مالک، کد پستی ،پلاک ثبتی و غیره برای شما نمایش داده میشود و میتوانید به این صورت درخواست توقیف ملک را نمایید .

استعلام از اداره ثبت در صورتی که ملکی باشد عرصه واعیان
اگر عرصه زمین وقفی باشد استعلام از اداره اوقاف یا آستانقدس رضوی باید انجام شود
در صورتی در املاک وقفی ثبت اعیان کرده باشد میتوان از اداره ثبت توقیف کرد
اگر مشخص شود در زمان گرفتن استعلام به اقوام خود واگذار کرده باشد فرار از دین میشود

با استعلام ازاداره ثبت اسناد یا اداره اوقاف یا ازطریق قبوض آب وبرق وگاز به طریقی می توان به نتیجه رسید.

مطابق ماده ۱۹ و تبصره ذیل آن از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن درخواست تامین خواسته تقاضای استعلام از ثبت اسناد و املاک و شهرداری و پلیس راهور و مراجع ذیصلاح دیگر را میتوانید از دادگاه محترم بنمایبد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام. با کد ملی ایشان می توانید از اداره ثبت استعلام بگیرید.

با سلام
با داشتن قبوض آب و برق و سایر موارد مصرفی ، کد پستی و نظایر آن میتوان از طریق اداره ثبت اقدام به استعلام نمود

با سلام
از شعبه ای که پرونده در جریان است می توانید درخواست استعلام چه از طریق ثبت برای پلاک ثبتی و استعلام بانکها امکانپذیر است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با ارائه کد ملی زوج از طریق اجرائیه ثبتی امکان‌پذیر است

در صورت نداشتن هیچ مدرکی دال بر اثبات آدرس ملک را به دادگاه اعلان نمایید و تقاضای استعلام از ثبت مربوطه را از دادگاه بخواهید البته از طریق اداره ثبت و شماره ملی همسر نیز امکان شناسایی و ثبت وجود دارد

چون کد پستی را دارید از طریق دادگاه استعلام نمایید.

از طریق مراجعه به شهرداری میتوانید پلاک ثبتی را بدست بیاورید... همینطور اداره ثبت نیز با شماره ملی همسر می‌تواند شماره ثبتی را بشما بدهد.... چنانچه نتیجه نگرفتید با گرفتن شماره ثبتی ملک مجاور منزل مذکور میتوانید به نتیجه برسید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
می توانید در خواست توقیف اموال همسر خودتون در اداره ثبت اسناد و املاک شهری که ملک در آنجا هست بخواهید و دادگاه محل طرح دعوی اگر متفاوت باشد می‌تواند به آن شهر نیابت دهد جهت توقیف

سلام از طریق اجرای احکام مدنی کدملی و نام و نام خانوادگی محکوم علیه به اداره ثبت ارسال و اداره ثبت در صورت وجو پلاک ثبتی به نام ایشان، مشخصات را به اجرای احکام اعلام می نماید
۹۹/۸/۹

با عرض ادب و احترام
ساده ترین راه به بایگانی شهرداری منطقه خود مراجعه نمایید و کد پستی خود را اعلام فرمایید
کمتر از چند دقیقه پلاک ثبتی و..... را خواهید داشت
اقدام با استعلام از اداره ثبت با دستور دادرس محترم پرونده است که حداقل دو ماه طول می کشد.
با نهایت امتنان و تشکر
دکتر حشمدار

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با اخذ استعلام برای اداره ثبت اسناد و املاک کشور اموال ثبت شده بنام وی شناسایی میگردد

با استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک در صورتی که ملک به ثبت رسمی رسیده باشد قابل شناسایی و توقیف است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به سازمان ثبت ان شهرستان مراجعه کنید می توانند با شماره ملی پیدا کنند

با درود
می‌توان تقاضای استعلام گردش ثبتی نمود

باتوجه به اینکه استعلام از طریق کدملی صورت می گیرد مطمئنا اگر ملکی بنام شوهرت وجود داشت در سامانه نشان داده می شد احتمالا با سندعادی است یا بنام شخص ثالث انتقال داده است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
مرتضی ابراهیمی زیولایی ام البنین تنکابنی رضایی سجاد نیستانی میثم احمدی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۶۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام..
در اینخصوص با درخواست استعلام ثبتی از اداره ثبت محل و ارایه کدملی شوهرتان می توانید تمامی اموال و املاکی که سند رسمیشان کماکان بنام شوهرتان باشد بشما اعلام خواهد شد..
موفق باشـید..

با اعلام کد ملی و استعلام از اداره ثبت اسناد رسمی املاک متعلق به فرد بدهکار شناسایی و توقیف می شوند .

درود ، برای پیداکردن پلاک ثبتی ، نیاز به اخذ قبض آب یا برق ملک می باشد با داشتن مشخصات شناسنامه ای و کد ملی و مراجعه به ثبت اسناد آن محل میتوانید کلیه اموالی که به نام ایشان ثبت شده را شناسایی و توقیف کنید.

سلام
از قاضی اجرای احکام برای استعلام از اداره ثبت نامه بگیرید.

با سلام ادرس را دقیقا اعلام یا نامه ای از دادگاه برای ثبت محل ببرید تا استعلام کنند

درود بر شما
در پرونده تامین دلیل مهریه شماره ملی زوج را اعلام و‌درخواست استعلام اموالش از اداره ثبت را بنمایید .

با درود میتوانید تقاضای استعلام گردش ثبتی را بنمایید گ

سلام
اگه پلاک ثبتی بنام هرکس باشه قاعدتا از طریق استعلام کد ملی میشه به پلاک ثبتی دسترسی پیدا کرد

با سلام با ادرس پستی به شهرداری محل مراجعه و توسط کد نوسازی و جی آی اس شهرداری از طریق اداره ثبت محل اطلاعات را دریافت نمایید

سلام میتوانید با اراٸه قبوض اب و برق و سایر مشخصات دیگر از دادگاه تقاضای شناسای و توقیف کنید

سلام، اگر پلاک ثبتی ایشان را نمی دانید تقاضای استعلام از ثبت املاک کنید

اگر مهریه وا از طریق ثبت اقدام کرده اید از طریق ثبت قابل استعلام است

سلام و ارادت
از طریق ارائه پلاک ثبتی املاک مجاور و کد ملی زوج بایستی از اداره ثبت اسناد و املاک آن شهرستان با دستور قضائی استعلام نمایید .

با احترام .از اداره ثبت کمک بخواهید از طریق اجراییه مهریه صورت پذیرد

از دادگاه بخواهید تا از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام بگیرد

درود
درخواست استعلام اموال بدهید اگر پلاکی به نام همسرتان باشد مشخص می شود.

برای توقیف اموال غیرمنقول وملک محکوم له،خواهان یاذی نفع باید مشخصات ملک وپلاک ثبتی آن راداشته باشد.درصورتی که شماره پلاک ثبتی را نداشته باشید اجرای حکم واداره ثبت به درخواست توقیف ترتیب اثرنخواهد داد پس باید با توسل به راههایی پلاک ثبتی املاک خوانده را بدست آورد.البته درخصوص املاک دارای سند تک برگی این قاعده صادق نیست ‌طبق تعاریف جدید املاک باشماره ملی مالک آن نیز قابل شناسایی ‌کشف هستند.

با ارائه کد ملی زوج تقاضای استعلام کنید

با سلام.
میتوانید در خصوص مهریه خود به محضر ازدواجی که سند ازدواج شما را نظیم کرده مراجعه و درخواست اجرا مهریه تان را نمایید که محضر ازدواج اجرائیه را به اداره ثبت ارسال و اداره ثبت مراتب مالکیت زوج در خصوص کلیه اموال منقول و غیر منقول نظیر زمین . خانه . خودرو و .. را استعلام می نماید که در نهایت در صورت وجود مالی به نام ایشان می توانید تدقیف کنید

بااحترام
قانون جدید مهریه از طریق اجرای ثبت انجام میپذیرد خود ثبت تمامی اموال را به شما اطلاع خواهد داد

بنام خدا،از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابل استعلام است.

از طریق طرح دعوا و از طریق اجرای ثبت می توانید پلاک ثبتی را بدیت اورید

با سلام از دادگاه نامه جهت استعلام از اداره ثبت بخواهید که با کد ملی و مشخصات وی پلاک ثبتی وی استخراج میشود

بااحترام
از طریق ثبت محل ملک اقدام نمایید

باسلام
از دادگاه بخواهید تا با ارسال نامه ایی به اداره ثبت خواستار لیست مال و املاکی که بنام متشاکی است بشود علی ایحال متعاقب مکاتبه مذکور در صورت حادث شدن یکباب ملک مسکونی ، متشاکی می تواند ادعای مستثنیات دین را مطرح کرده لذا کار شما در بحث توقیف اموال سخت تر خواهد شد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.