لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۲۷ متخصص آنلاین

زوجه چطوری حق و حقوق خود را از زوج طلب کند؟

پرسیده شده

شوهرم ۶ ساله بطور غیر قانونی به خارج از کشور رفته دو پسر دارم درخواست طلاق بدهم با این شرایط مهریه از نظر قانونی کامل پرداخت می شود؟ باتشکر

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

باسلام
میتوانید مطالبه مهریه و نفقه نمایید
طلاق به دلیل بلاتکلیف رها شدن و عسروحرج مطرح گردد

گفتگو با متخصصین آنلاین
امیر ضیغمی
امیر ضیغمی ۵.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۴۰۲) دیدگاه
فاطمه خرم آبادی
فاطمه خرم آبادی ۱.۶ وکیل پایه یک دادگستری
۴.۹ / ۵ (۴۵) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۱.۷ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۴۵) دیدگاه

بله مهریه به طور کامل پرداخت میشود

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،مانعی وجود ندارد و مهریه باید بشکل تمام و کمال پرداخت شود.

با سلام و احترام
در خصوص حقوق مالی خود دادخواست مطالبه نفقه معوقه و جاریه خود و فرزندانتان را به همراه مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زناشویی از طریق دفاتر خدمات قضایی طرح نمایید و بعد از اخذ رای و صدور اجرائیه در صورت عدم دسترسی به اموالی از ناحیه زوج جهت الزام نامبرده به پرداخت حقوق شما بهتر است از شعبه اجرای احکام تقاضای ممنوع الورودی نامبرده را کنید.
و دادخواست طلاق به دلیل ترک زندگی یا عسر و حرج مسموع بوده و به نتیجه مطلوب می رسد.

اگر بتوانید ثابت کنید که به جهت عدم حضور همسرتان پ ترک منزل از طرف ایشان در شرایط عسر و حرج هستید می توانید دادخواست طلاق بدهید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
اگراموالی دارد میتوانید بابت مهریه توقیف نمایید

بله مهریه باید پرداخت گردد و مبتوانید درخواست طلاق به استناد ترک زندگی و قرار گرفتن در عسر و حرج مطرح نماید

با احراز و اثبات عسر و حرج در این مورد امکان تقاضای طلاق وجود دارد،مطالبه مهریه ارتباطی ب این موضوع نداشته ودرصورت تمایل شما ب طور تمام و کمال قابل دریافت میباشد،میبایست ب دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه ودرخواست صدور اجرائیه دهید

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مطالبه مهریه و نفقه کنید و میتوانید درخواست طلاق از دادگاه کنید

در فرض طلاق به علت عسر و حرج زوجه، حق مطالبه حقوق مالی همچنان پابرجا خواهد بود.

با سلام و درود . اگر بتوانید آن را اثبات کنید که به دلیل عدم حضور همسرتان و ترک منزل از طرف ایشان در شرایط عسر و حرج میباشید می توانید تقاضای طلاق نمایید .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مهریه در هر شرایطی قابل مطالبه است.اگر اموالی دارند میتوانید بابت مهریه توقیف نمایید.

با احترام مهریه به طور کامل پرداخت می شود.

درود
بله در هر حال می تواند مهریه خود را مطالبه کنید.

درود، شرایط طلاق به استناد عسر و حرج وجود دارد.
مهریه و نفقه از اموال زوج قابل پرداخت می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود به لحاظ عسر و حرج ایجاد شده میتوانید تقاضای طلاق نمایید مهریه نیز قابل مطالبه است.

باسلام نفقه و مهریه وسایر حقوق مالی خودتان را دریافت نمایید سپس دادخواست طلاق به دادگاه ارایه نمایید.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
محمد همتی پور سیده ملیحه سادات حسینی بهنام رفیعی ساران احسان عبدالهی
۶۳۵ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۳۵۴) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
درخواست مهریه و نفقه و طلاق را میتوانید اقدام نمایید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.