لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۷ متخصص آنلاین

بنظر اساتید بزرگوار با توجه به متن ذیل الذکر، در قرار تامین خواسته،دستور،توقیف و کسر حقوق ۱ چهارم ماهیانه کارمند،قاضی مجوزی دارد؟

پرسیده شده

ضمن سلام و تبریک خدمت اساتید ارجمند

همسر اینجانب پیرو قرار تامین خواسته فوری، مهریه، از شورا، اقدام به کسر حقوق ۱چهارم بنده نموده.
اخیرا متوجه نظریه حقوقی قوه قضاییه بشماره ۶۶۴۲ مورخه۱۳۸۰/۰۸/۰۶ و ماده ۶۶۱ قانون اصول محاکمات حقوقی که ناظر به توقیف حقوق دیوانی مدیون میباشد، و مدیون کسی ست که با حکم قطعی محکوم شده است.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۶ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
با وجود سند نکاحیه امکان تامین خواسته و توقیف حقوق وجود داره.

گفتگو با متخصصین آنلاین
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۹۹۴) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۲ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۱۹۲) دیدگاه
حسین امامی
حسین امامی ۲.۱ کارشناس حقوقی
۴.۹ / ۵ (۲۸۰) دیدگاه

درود
با توجه به عند المطالبه بودن مهریه و وجود سند ازدواج که دلیل قطعی بر شمول مهریه میباشد حق توقیف وجود دارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با درود
نظر به سند ازدواج امکان تامین خواسته و توقیف امکان پذیر است

اقدام به توقیف حقوق در قالب تامین خواسته با توجه به سند رسمی عقدنامه قانونی است.

با درود تصمیم مقام قضایی قانونی است.

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

تصمیم قاضی قانونی و درست بوده است

با درود..
در اینخصوص اساسا اقدام خواهان در تقاضای صدور قرار تامین خواسـته و متعاقب آن توقیف حقوق جنابعالی در قالب تامین خواسته با توجه به جزو اسناد رسمی بودن سـند نکاحیه،، اقدامی صحیح و قانونی می باشـد..

کسر یک چهارم حقوق کارمندان دولت در صورت تاهل و یک سوم با شرایط مجردی در قبال هرگونه محکومیت مالی و تامین خواسته مطابق قانون اجرای احکام قابل توقیف و برداشت است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،سند ازدواج در حکم،حکم قطعی دادگاه است و توقیف مزبور در اثر تامین خواسته کاملا قانونی منظور شده است.

دستور توقیف یک چهارم حقوق به درستی صادر شده است

سلام چون مهریه یک دین قطعی است لذا امکان توقیف وجود دارد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام وفق مقررات قانونی صادر شده است.

با سلام. تصمیم گرفته شده صحیح است.

سلام .بله اقدام قانونی است

درود
باتوجه به سند نکاحیه وصدور حکم توقیف توسط مقام قضای موضوع قانونی است و خدشه ی بران وارد نمی باشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام و احترام
بله اقدام قانونی صورت گرفته است چرا که سند نکاحیه از جمله اسناد رسمی لازم الاجراست.

درود
با توجه به اینکه سند ازدواج از اسناد رسمی به شمار می اید توقیف انجام شده در قالب قرار تامین خواسته مطابق با قانون صورت گرفته است .

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در اینجا مدیون بمعناید متعارف آن بکار رفته است یعنی بدهکار.و قاعدتا وقتی طلب ناشی از مهریه باشد بمحض جاری شدن عقد بر ذمه زوج مستقر میشود نیازی به حکم قطعی دادگاه نیست.

باسلام.. بله امکان دارد

با سلام نظریه مشورتی برای قضات الزام آور نیست و با توجه به این که مستند همسر شما سند رسمی بوده است توقیف حقوق شما بلا اشکال است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

باسلام
باتوجه به اینکه مهریه جز دیون میباشد وبه دلیل تامین خواسته که مستند به سند ازدواج میباشد قابل توقیف میباشد

درود
با تامین خواسته امکان توقیف حقوق وجود دارد.

کاملا قانونی بوده و به درستی این اتفاق افتاده است و تامین خواسته صحیح می باشد و اجرای آن نیز در اجرای احکام در خصوص توقیف حقوق شما درست بوده است

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

به طور کلی تامین در لغت به معانی ایمن کردن و در اصطلاح حقوقی به عنوان یکی از تدابیر احتیاطی به معنای تامین خواسته ای است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده را تا پایان دادرسی به توقیف درآورده و تا وصول طلب خود از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند،دوست عزیز با توجه به سند نکاح ،بابت مهریه همسرت می تواند با توجه به میزان مهریه از دادگاه حقوقی درخواست قرار تامین خواسته توقیف اموال،منقول،غیرمنقول ،غیره،،،تا صدور حکم قطحی اقدام نماید

با سلام و درود .تصمیمی که مقام قضایی میگیرد کاملا قانونی میباشد

مشاوره حقوقی تلفنی خانواده
سیده ملیحه سادات حسینی فردین حسین نژاد محمد هادی معماری سمانه برخورداری
۶۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۹ بر اساس (۱,۴۷۵) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

امکان تامین خواسته و توقیف امکان پذیر است

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.