لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
هادی علوی خوشحال علی نجاری فرهاد امینی چیا کهزاد
۳۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره
مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
هادی علوی خوشحال علی نجاری فرهاد امینی چیا کهزاد
۳۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۵ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام اگر شکایت کرده میتوانید در صورت صدور حکم دادسرا به رای صادره اعتراض نمایید. مجددا پرونده بررسی میشود می توانید از حق خودتان دفاع نمایید. حتی به گزارش کارشناس هم می توانید اعتراض کنید. در صورتی وسیله نقلیه شما بیمه باشد می توانید از بیمه استفاده نمایید.

میتوانید اعتراض نمایید...............

مشاوره حقوقی تلفنی تصادفات
هادی علوی خوشحال علی نجاری فرهاد امینی چیا کهزاد
۳۶۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۸۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام
چون موضوع فقط خسارتی بوده لذا ترک صحنه نیز برای شما مجازاتی نخواهد داشت اما اگر منجر به جراحتی بوده باشد برای شما مشکل ساز خواهد بود .

همانطور که همه می دانند تصادف یعنی ورود خسارت به شخص چه جانی وچه مالی درفرض اینکه فقط خسارتی بوده وترک صحنه کردید برای شما مجازاتی نخواهد داشت اما اگر منجر به جراحتی بوده باشد برای شما جریمه ایی لحاظ میشود

با سلام
بدوا میبایست عنوان دقیق شکایت یا طرح دادخواست به طرفیت شما بیان گردد تا راهنمایی نمائیم
نظر به اظهاراتان زیاندیده میتواند به جرم تخریب عمدی و یا دادخواست مطالبه خسارت تقدیم نماید

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.