لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
متخصصین فعال
مشاوره حقوقی تلفنی
مشاوره تلفنی حقوقی
تمام محصولات
مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی اکرم فرخ نسترن زمانی پور زینب علیپور
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

اگر دادخواست ازدواج مجدد بدهم، قاضی اعسار من را از پرداخت مهریه نمی پذیرد؟

پرسیده شده

دادخواست الزام به تمکین داده ام و زوجه محکوم شده است ولی تمکین نکرده است:
و قصد ارایه دادخواست ازدواج مجدد دارم:
۱. آیا اگر زوجه درخواست اجرای مهریه بدهد که هنوز انجام نداده، و دادخواست ازدواج مجدد بدهم،قاضی اعسار من را از پرداخت مهریه نمی پذیرد و عدد بالا می بندد؟چه کنم؟
۲.یک ماشین معمولی دارم،ایا با لحاظ شرایط فوق،می توانم نگاهش دارم یا از مستثنیات دین است؟یا توقیف می شود؟

۳.حالا که کار به اینجا کشیده،دادخواست ازدواج مجدد بدهم به نفعم است و جایی در فرایند طلاق یا نگاه داشت بچه،به دردم میخورد در ادامه یا خیر؟ ( چون کیسی فعلا مد نظرم نیست و یک دختر پنج ساله دارم)

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی اکرم فرخ نسترن زمانی پور زینب علیپور
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

دادخواست ازدواج مجدد مانع دادخواست اعسار نیست ماشین جز مستثنیات دین محسوب نمیشود

سلام اگر دادخواست ازدواج مجدد دهید اماره بر این است که توانایی مالی دارید و در پرونده اعسار شما موثر خواهد بود.
خودرو توقیف می شود مگر اثبات کنبد جزء ابزار کار و تامین معاش شماست.

مشاوره حقوقی تلفنی اعسار از پرداخت مهریه
مصطفی عباسی اکرم فرخ نسترن زمانی پور زینب علیپور
۳۹۲ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۶۱۷) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

اتومبیل قابل توقیف است مگر با استشهادیه و نامه از شرکت مربوطه ثابت کنید ابزار کار است.
ازدواج مجدد ارتباطی با اعسار ندارد
چه اینکه اولاضمنا توجه داشته باشید احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به شق نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند ۱ ماده ۱۶ قانون مزبور می باشد.
به عبارت دیگر به استناد مفهوم مخالف شق نخست ماده ۱۷ قانون مزبور احراز ملائت قابل تسری به سایر بندهای ماده ۱۶ نیست.
ثانیا با توجه با افزایش هزینه های زندگی باید به نفع شما تعدیل شود.
ثالثا صرف اخذ حکم مؤید توانایی مالی نیست!

مهریه عندالمطالبه هست زوج باید پرداخت کند تمکین نکردن تنها از نفقه ندادن مبرا میشود در خصوص ازدواج مجدد مرد میتوانی اقدام کند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.