لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۶ متخصص آنلاین

حضانت دختران ‌مجرد بالای سن قانونی با والدین است؟

پرسیده شده

سلام، میخواستم بدونم بعد از طلاق زن و مرد ، حضانت و سرپرستی دختران مجرد آنها که بالای سن قانونی هستند با کدامیک از والدین است؟ و آیا اجباری برای زندگی با پدر ومادر برای آنها وجود دارد؟

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۲۹ پاسخ برای این سوال ثبت شده

پسر بالای ۱۵ سال و دختر بالای ۹ سال از مدار حضانت خارج هستند.

بانک قراردادها بیش از ۱۰۰۰ عنوان قرارداد تخصصی جمع آوری شده طی ۱۵ سال براساس نیازهای اشخاص، شرکت‌ها و نهادها آنلاین تنظیم کنید
گفتگو با متخصصین آنلاین
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۶۱) دیدگاه
امید داوری
امید داوری ۴.۳ کارشناس ارشد حقوق
۴.۷ / ۵ (۲۵۲) دیدگاه
رویا کرامتی
رویا کرامتی ۰.۰ وکیل پایه یک دادگستری
۵ / ۵ (۱) دیدگاه

با سلام
دختر پایان سن ۹ سالگی خودش انتخاب می کند که با کدام یک از والدین زندگی کند و چنانچه بالای سن قانونی ۱۸ سال باشند در صورتی که بتوانند معاش خود را تامین کنند می توانند به صورت مستقل زندگی کنند.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

دختر بالای ۹ سال خودش انتخاب میکند که با چه کسی زندگی کند.

با سلام و احترام.
با رسیدن فرزند به سن بلوغ از دایره حضانت خارج می شوند و می توانند تصمیم بگیرند با کدام یک از والدین زندگی نمایند. بلوغ دختر نه سالگی و پسر پانزده سالگی می باشد. همچنین با رسیدن به سن قانونی(هجده سالگی) می توانند به طور مستقل زندگی نمایند.
موفق و پایدار باشید.

با احترام دختر در پایان ۹سالگی و پسر پایان ۱۵ سالگی خودشان تصمیم میگیرند با پدر یا مادر زندگی کنند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ... بعد از سن قانونی دیگر موضوع حضانت منتفی می شود و هیچ گونه اجباری وجود ندارد .

با سلام
فرزندان پس از بلوغ از شمول حضانت خارج بوده و می توانند خود انتخاب نمایند که با کدام یک از والدین زندگی نمایند .

دختران بالای ۹ سال خارج از سن حضانت هستند و خود می توانند تصمیم گیرند با پدر یا مادر خویش زندگی کنند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام
حسب توضیحات فرزندان از محور حانا خارج شده و خود تصمیم می گیرند که کدام یک از والدین زندگی کنند ضمنا با رسیدن به سن قانونی در صورت امکان می توانند مستقل زندگی نمایند .

دختر در سن نه سالگی وپسر در ۱۵سالگی از دایره حضانت خارج می شود

با سلام و احترام

دختر بالای ۹ سال حق انتخاب با خودش است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

کماکان حضانت انخا با پدر است .

دختران پس از پایان ۹سالگی می‌توانند انتخاب کنند که با پدر یا مادر زندگی کنند اما هزینه‌های زندگی یعنی نفقه با پدر است.

با سلام، دختر بعد از ۹ ماه از حضانت خارج می شود

فرزندان بالای سن قانونی تحت حضانت هیچ یک از والدین نیستند و تصمیم گیری در مورد این که با یکی از ایشان زندگی کنند یا به گونه دیگری عمل نمایند، با خودشان خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

برای شخص بالای ۱۸ سال باید خودشون تصمیم بگیرن

باسلام
اگر بالای سن ۸ سال باشند باتصمیم خود فرزندان یا به تشخیص دادگاه صورت میگیر ضمن اینکه ولایت همواره با پدر است (نفقه)

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بااحترام
تصمیم با خود فرزندان میباشد

حضانت دختر تا ۷سالگی با مادر و تا ۹سالگی با پدر است بعد ۹سال از موضوع حضانت خارج می شود

با سلام
خیر تصمیم با فرزند بالغ است.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

زمانی که دختر به سن ۹ سالگی و پسر به سن ۱۵ سالگی می رسد دیگر حضانت مفهومی ندارد . مختار هستند بین پدر یا مادر یکی را خود به اختیار انتخاب نمایند.

سلام فرزندان با رسیدن به سن تکلیف خودشان تصمیم میگیرند که با پدر زندگی کنند یا با مادر...

درود
پس از بلوغ خودشان تصمیم می گیرند با پدر بمانند یا مادر.

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،اختیار حضانت دختران پس از ۹ سالگی با خودشان است.

فرزندان که به سن قانونی رسیدند از حضانت والدین بیرون هستند و خودشان می توانند تصمیم بگیرند

مشاوره حقوقی تلفنی قراردادها
سجاد نیستانی محمد مهدی رضیان بیتا اخوان مدرس بهنام رفیعی ساران
۶۲۷ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۷ بر اساس (۴۹۳) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۴,۵۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

سلام و ارادت، حضانت فرزند تا ۷سالگی برعهده مادر و از ۷تا سن بلوغ برعهده پدر پیش بینی شده و اما بعد از بلوغ، اختیار با خودش بوده که تحت حضانت کدامیک باشد، ویا اینکه مستقل زندگی نمایدلکن نکته ای وجود دارد و اینکه دختر باکره برای ازدواج نیاز به رضایت پدر دارد و البته استثنا هم داریم و آن موقعی است که پدر بدون دلیل موجه راضی به ازدواج با شخص مدنظر دختر نباشد که در اینصورت می توان از محکمه رضایت برای ازدواج گرفت، و نکته دیگر اینکه نفقه اولاد بر پدر واجب بوده

سلام دختران بعد از ۹ سال و پسران بعد از ۱۵ سال از قید حضانت خارج میشوند و می توانند تصمیم بگیرند با کدام والدین زندگی کنند.

سلام در این شرایط حضانت مطرح نیست اگر منظورتان هزینه بباشد که با پدر است

پسر بالای ۱۵ سال تمام و دختر بالای ۹ سال تمام از حضانت خارج هستند

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.