لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
گفتگو با متخصصین آنلاین
۱۰ متخصص آنلاین

در صورت ضبط کردن خودرو به دلیل حمل مواد مخدر آیا خودرو آزاد خواهد شد؟

پرسیده شده

با سلام و عرض ادب ایا ماشینی که بنام متهم نبوده و خودرو حاوی مواد بوده با توجه به اعترافات متهم ونحوه دستگیری هم پرت کردن مواد از ماشین بوده با متوقت کردن ماشین با سیخ و تعقیب و تیراندازی مشقی و دستگیری متهم که ماشین تک برگ سند بنام متهم نبوده وقاضی پرونده حکم قطعی صادر کرده که دوسال حبس متهم و دوملیون جزای نقدی و ضبط کردن خودرو بوده الان هم پرونده در اجرای احکام هست و حکم هم لازم الجرا هست چه راهی وجود داره من ماشینمو در بیارم قولنامه بنگاهی دارم که قاضی مربوط به پرونده قبول نکرده از چه ماده ای استفاده کنم و ایا ماشین در میاد یا نه

۳۷,۹۸۷
مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

۱۸ پاسخ برای این سوال ثبت شده

بله خودروی توقیف شده توسط دادگاه بعد از انجام مراحل دادرسی و تحقیقات توسط قاضی پرونده به مالک آن مسترد خواهد شد.لذا بستگی به روند پرونده خواهد داشت.

موید باشید

گفتگو با متخصصین آنلاین
محمد بابایی فیشانی
محمد بابایی فیشانی ۲.۰ کارشناس ارشد حقوق
۴.۸ / ۵ (۳۴۷) دیدگاه
رضا رستمی
رضا رستمی ۱۰.۰ کارشناس حقوقی
۴.۸ / ۵ (۱,۳۰۵) دیدگاه
توحید میدانی
توحید میدانی ۰.۹ کارشناس ارشد حقوق
۴.۹ / ۵ (۳۴۲) دیدگاه

درود

با توجه به قطعیت و اجرائی شدن حکم ، تنها صاحب خودرو که سند تک برگی به نامش است با درخواست اعاده دادرسی و با اثبات امانی بودن خودرو در دست محکوم و عدم اطلاع از نیت محکوم در سوء استفاده از خودرو می تواند خودرو را مسترد کند.در غیر اینصورت با شکایت صاحب خودرو از محکوم می توان قیمت آن را از وی مطالبه کرد.

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با توجه به روند پرونده و با توجه به نوع و عمقی بودن پرونده از جهاتی خودروی موقوفه بعد از انجام مراحل دادرسی قابل مسترد خواهد بود.
اما در برخی موارد خودرو به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اگر مالک از وجود مواد اطلاع داشته یا مشارکت در جرم داشته خودرو ضبط میشه

در صورت اطلاع مالک خودرو مصادره میشود

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام در صورت عدم اطلاع مالک از حمل مواد مخدر امکان اعتراض به رای مصادره در قالب اعتراض ثالث وجود دارد، صرفا مالک رسمی خوردو میتواند درخواست ازادی نماید

درصورت اطلاع مالک ضبط شده اما اگر اثبات شده امانی بوده صاحب سند میتواند اقدام ب ازادی کند

با سلام و احترام
مالک اطلاع داشته یا نه؟
در شرایطی قابل مسترد کردن و در شرایطی غیر قابل استرداد است

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام باید صاحب خودرو خودرو فورآ ورود کنه به بحث قبل از اینکه حکم‌اجرا گردد و اگر اجرا گردد خیلی خیلی بعید است که برگردانده شود مگر اعاده دادرسی داده شود

در این مورد طبق تجربه کاری باید عنوان نمود با توجه به قطعیت و اجرائی شدن حکم ، تنها صاحب خودرو که سند تک برگ به نامش است با درخواست اعاده دادرسی و با اثبات امانی بودن خودرو در دست محکوم و عدم اطلاع از نیت محکوم در سوء استفاده از خودرو می تواند خودرو را مسترد کند. که البته کاری بسیار سخت میباشد در غیر اینصورت با شکایت صاحب خودرو از محکوم می توان قیمت آن را از وی مطالبه نمود.

پس از پایان مرحله تحقیقات وبادرخواست مالک وسیله ارتکاب جرم اگر به آن در تحقیقات و جلسه رسیدگی نیاز نباشد رفع توقیف میگردد

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

نظر به اینکه مالکیت خودرو برای کسی دیگر باشد و عدم اطلاع وی از جرم مربوطه محرز گردد پس از رسیدگی نسبت به استرداد خودرو اقدام خواهد شد.

با توجه به قطعیت دادنامه ، تنها صاحب خودرو که سند تک برگی به نامش است با ارائه دادخواست اعتراض ثالث به شعبه صادر کننده دادنامه قطعی و با اثبات امانی بودن خودرو در دست متهم و عدم اطلاع از نیت متهم در سوء استفاده از خودرو می تواند تقاضای رفع توقیف خودرو را بنماید

قولنامه ملاک نمی باشد و باید سند بنام مالک باشد تا تقاضای رفع توقیف بدهد و بی اطلاعی خود از جرم را اثبات نماید

درود
زمانی که مالک از نیت متهم آگاه باشد خودرو مصادره می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

با سلام ، با توجه به توضیحات در صورتی که مالکیت محرز گردیده و از واقعه اطلاعی نداشته باشد، خودرو قابل آزاد شدن بوده و در غیر این صورت به نفع دولت ضبط می گردد؛ آرزوی بهروزی

اگر اثبات کنید خودرو متعلق به شما است وبرای حمل مواد مخدر دراختیار متهم قرار نداده اید خودرو مصادره نمیشود

مشاوره حقوقی تلفنی مواد مخدر
شهریار پورحکیمی هادی خرسند مجتبی عابدی فیروزجائی سها آگهی
۶۴۶ متخصص آماده ارائه خدمت
۴.۸ بر اساس (۱,۳۹۰) دیدگاه مشتریان
قیمت
از ۱۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

بنام خدا،در صورتیکه مواد برای مالک خودرو نباشد و این قضیه محرز شود از خودرو رفع توقیف خواهد شد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط

مشاوره حقوقی تلفنی یکی از سریعترین و بهترین نوع مشاوره است.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با تضمین کیفیت مشاوره ارائه می‌شود.

قبل از رزرو مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید با بررسی وکیل و متخصصین حقوقی بر اساس عملکرد و امتیاز فعالیت تخصصی آنها فرد مناسب جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی را انتخاب کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی در بنیاد وکلا با بهترین قیمت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه می‌شود.